Schola-koncert Vízkeresztkor

Vízkereszt az egyházi évben a karácsonyi időszak záróünnepe. Ebből az alkalomból szkólánk évek óta a mise végén egy kis koncertet ad. A sok karácsonyi esemény között, tekintettel gyermekeink elfoglaltságára – pásztorjátékok, iskolai események, betlehemezés, rokonlátogatás, stb. – ilyenkor találunk alkalmat arra, hogy a sok szép karácsonyi dal közül néhányat elénekeljünk.

Ezzel a kis koncerttel szeretnénk a misét még ünnepélyesebbé tenni és plébániai közösségünknek a már-már halványuló karácsonyi fények közepette a karácsony hangulatát még egyszer felidézni.

Így tettünk idén is. Január 6-án a 9.30-as szentmise végén szkólásaink, szülőkkel és rokonokkal kiegészülve – családi kórust alakítva – adtunk elő 4 karácsonyi dalt. Előtte hangszeres gyermekeink játszottak el néhány zeneszámot.

A Siklós Ádám és Pechan Gellért alkotta csellóduó játszotta el az „A kis Jézus megszületett” kezdetű dalt, majd Buczkó Anitával kiegészülve cselló trió együttessé, előadták az „Ó Sanctissima” (Ó legszentebb) kezdetű, az 1700-as évek végétől ismert Szűz Mária himnuszt.

Ezután egy nagyobb kamaracsoport következett, akik a ”Menyből  az angyal”-t és a „Pásztorok, pásztorok” szép dalainkat adták elő.  Ebben a kis, újonnan alakult együttesben legfiatalabbként részt vett az első éves hegedűs Verdure Márk (akinek még elkelt a szülői-tanári segítség a pontos játékhoz), legnagyobbként pedig a sok éve hegedülő, gimnazista Kovács Klári játszott. Az együttes vezető „hangadója” a kiválóan fuvolázó Verdure Berci volt. A hangzás „tömörségét” a három csellista adta. A szereplők közül többeknek ez volt az első ilyen jellegű szereplése. Nagy igyekezettel és izgalommal készültek a próbák során a fellépésre.

Reméljük, hogy a jövőben is találunk alkalmat és lehetőséget a kamaracsoport fellépésére. Szép lenne, ha mások is csatlakoznának ehhez a templomi közös zenéléshez!

A hangszeres produkciók után a szkóla-énekkar fellépése következett, kis zenekar kíséretével. Énekeseink nagy igyekezettel készültek ezek előadására, hiszen ritkán van alkalmuk zenekari kísérettel énekelni. Ez mindig izgalmas feladatot jelent, hiszen alkalmazkodni kell a kísérethez, a hangszerkíséret felerősíti a dal hangulatát, kiemeli a dallam, a szöveg szépségét.

A zenekarban többségében a Kovács és a Pechan család tagjai vettek részt Kovácsné Ági brácsán, Klári hegedűn, és Gábor, aki kiváló harangjátékával járult hozzá az előadáshoz. Pechan Szilvi hegedűn, Szabolcs csellón játszott. A zenekar fontos tagja volt a szépen játszó két fuvolista, Verdure Berci és Gál Rita.

A kórusban részt vett szkóla tagok: Buczkó Anita, Fajka Emma és Lilla, Gion Katinka (aki decemberben lépett be a kórusba, és nagy szorgalommal igyekezett a dalokat megtanulni, behozni a „lemaradást”, nővére, Dorka segítségével!), valamint Pap Zsófi, Sóti Luca, Vér Niki és Zsófi. A „családi kórus” jeles tagjai voltak a családtagok, Verdure Brzozka Ági, Vérné Végel Erzsi, Szántóné Babi. (Sajnos volt, aki betegség miatt nem tudott részt venni a közös zenélésben.) Köszönjük részvételüket, énekük, példájuk nagyban segítette a kis énekesek szereplését!

Ha nem tudott részt venni, a koncertet videón is megtekintheti:
 

A szkóla és a zenekar előadásában elhangzott karácsonyi dalok:

  • Szólj csengő, csingi-lingi-ling… – valószínűleg német eredetű dal
  • Ó jöjjetek mind hívek (Adeste fideles) – közismert dal
  • Ó pásztorok… – francia dal
  • Örvendezzünk emberek… – spanyol dal

Az elhangzott darabok – a Mária himnuszt kivéve – Tamás Gergely Alajos feldolgozásai, a jelen együttesre Pechan Zoltán által hangszerelt változatai.

Köszönjük minden résztvevő, segítő munkáját. Hálát adunk Istennek, hogy megérhettük és létrejöhetett ez a produkció!

Pechan Zoltán

Egy este a Szent Családdal

Számomra – írja Maróthyné Ani – az utóbbi időben természetessé vált, hogy minden nap hálát adjak a mindenható Atyának végtelen kegyelméért. December 30-a délutánján egy igazán különleges, szívet-lelket felemelő program részese lehettem a „100 műalkotás Jézus születéséről” címmel.

Szent Család vasárnapján a plébánia nagyterme zsúfolásig megtelt az érdeklődőkkel, ahol Jézus születéséről 100 műalkotást csodálhattunk meg a Liget Hírmondó 100. számának megjelenése alkalmából.

Péterffy Gabriella szervezésének köszönhetően a képek, a prózai és a zenei részek kavalkádjában az este folyamán a figyelmünk nem lankadt. Testvérünk hatalmas lelkesedéssel és szeretettel gyűjtötte össze a Szentírásból, az irodalom, a zene és a festészet területéről a műveket (3 evangéliumi részlet, 18 vers és novellarészlet, 17 zenemű, 4 filmrészlet, valamint reneszánsz és barokk mesterek 58 festménye). Az alkalom azért is különleges volt, mert közösségünk tagjai, kórusai ajándékozták egymásnak az előadásaikat, ki-ki a saját talentumának megfelelően.

A művészi igényességgel összeállított műsort a Szent Cecília Kórus nyitotta meg, illetve a Szegedi Szülők Kórusa zárta. Az est során Szántó Lajos és Babi, valamint Orcsik Sándor testvérünk énekelt, Lucz Ilona és Péterffy Gabi művésztanárok karácsonyi témájú négykezeseket játszottak zongorán.

Ámulattal hallgattam mennyi költőt, írót ihletett meg karácsony éjszakája. A kiválasztott műveket hittestvéreink tolmácsolásában hallhattuk, miközben a háttérben vetített képeken szemlélhettük Jézus születésének misztériumát olyan híres festők munkáink, mint pl. Leonardo da Vinci, Raffaello, El Greco. Egyenként mind egy-egy gyöngyszem a képzőművészet világából.

Az estét 4 filmrészlet zárta (Ben Hur (1959), Máté evangéliuma (1964), A Názáreti Jézus (1977), A születés (2006), amelyeket Szabó Magda Ben Hur című írása vezetett fel. Az írónő gondolatai áthatották a filmélményünket, valóban érezhettük a sivatag homokját, a napkeleti bölcsek fáradozását, a pásztorok csodálkozását és azt a végtelen örömet, amelyet a Kisdedet látogató emberek érezhettek.

Hálásak lehetünk Mennyei Atyánknak, amiért ilyen szép körben összehívott minket – fellépőket és érdeklődőket -, hogy megemlékezzünk az Úr Krisztus születéséről. Kiemelten is köszönjük Péterffy Gabriella rendhagyó kezdeményezését és az estet átfogó, szakmailag igényes szervező munkáját, valamint minden szereplő csodálatos közreműködést!

Bús Márti és Maróthyné Ani

Karácsonyi asztalt terítettünk a magányosoknak, szegényeknek, betegeknek

Jézus tanítása szerint: „Amikor ebédet vagy vacsorát adsz, ne hívd meg barátaidat, sem testvéreidet, sem rokonaidat, sem jómódú szomszédjaidat, nehogy visszahívjanak és viszonozzák neked. Ha vendégséget rendezel, hívd meg a szegényeket, bénákat, sántákat, vakokat. S boldog leszel, mert nem tudják neked viszonozni” (Lk 14, 12-14)

Ferenc pápa többször is rámutatott már, hogy napjainkban a „selejtezés kultúráját éljük”. Az időseket és betegeket sokszor magukra hagyjuk, a szegények, az üldözöttek problémai iránt közömbösek vagyunk. A társadalom peremén élők a világ szemében keveset érnek. Jézus viszont kicsinnyé és szegénnyé lett, a peremre szorult, hogy megmentsen minket. Ez a karácsony misztériuma. Kicsinyek és szegények nélkül nincs igazi karácsony.

Ezért plébániánk, a Szent Egyed (Sant’Egidio) Közösséggel együtt, december 25-én, karácsony napján közös karácsonyi ünneplésre hívta azokat, akiknek nem jut ünnep, még talán család vagy otthon sem. Az adventi időszakban személyesen hívtuk meg a plébániánk vonzáskörzetében élő, otthonokban, vagy otthonukban egyedül élő időseket, valamint magányos embereket, a Vakok Otthonában lakó beteg testvéreinket, valamint szegény családokat és embereket.

A közös ünnepség a karácsonyi szentmisével kezdődött, melyet plébános atya celebrált a Szent Erzsébet templomban. Attila atya a prédikációjában – a Betlehemből érkezett és az oltár elé helyezett láng kapcsán – kitért a béke fontosságára is. Szavait különösen aktuálissá tette, hogy a szentmisén részt vett az 5 éves Sonja és bátyja, Safa, akik édesanyjukkal az iraki Moszulból menekültek és jelenleg Szegeden várják, hogy édesanyjuk egy súlyos balesetet követően felépüljön. (Ugyanezen a napon Ferenc pápa Urbi et Orbi üzenetében imádkozott a szíriai, iraki és jemeni veszélyeztetett gyerekekért, úgy fogalmazva, hogy Jézust látjuk ezekben a gyermekekben, valamint a mostoha sorú gyermekekben szerte a világon.)

A Szentmisét követően a plébánia szépen díszített közösségi termében először egy ünnepi műsor fogadta a vendégeket. Karácsonyi énekekkel, cselló duóval, citerával, népdallal és verssel kedveskedtek a meghívottaknak az előadásban részt vevő fiatalok.

Pechán Szabi és Gellért

A műsort követően szépen terített asztaloknál, családias hangulatban, közösen fogyasztottuk el a karácsonyi menüt, a finom pulyka ragulevest és töltött káposztát, valamint a hívek részéről felajánlott házi süteményeket. Családi asztalt terítettünk, melyet harmincan ültünk körbe és további hatan szolgáltunk.

Az ebéd után apró ajándékokkal leptük meg a vendégeinket. A legnagyobb ajándék talán mindnyájunknak (a meghívottaknak és a szolgálatra meghívottaknak is) az volt, hogy a közös ünneplésben megtapasztalhattuk az Atyaisten gyöngédségét, aki szeretet-ajándékaként egyszülött Fiát adta oda értünk, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen” (Jn 3,16).

Borbola Tamás és Brzózka Helena 

A karácsony örömhírét mutatták be a gyermekek

A hittanos gyermekek hagyományos pásztorjátéka az ünnep vigíliáján, a 24-én, délután tartott szentmise előtt került bemutatásra, több mint 30 gyermek aktív közreműködésével.

Örömteli, mozgalmas volt a felkészülés pásztorjátékunkkal, a hittanos gyermekeinkkel és családjaikkal karácsony szent ünnepére. Az adventi időszakban való próbák, szervező- és betanító munkáink csupán eszközök voltak a Betlehemet megjelenítő közösség születéséhez.

Hétről-hétre tökéletesedett az előadás, egyben a karácsony megértése és átélése a gyermekszívekben. Öröm volt, hogy a próbákon együtt voltak jelen a szülők gyermekeikkel, hogy ezáltal is együtt élhessék át az ünnepi készületre való szent időt.

Köszönjük a gyermekek becsületes munkáját, a szülők támogatását, és segítő munkáját. Különösen a Szűz Máriát alakító édesanyának, Takácsné Lajkó Zitának, aki karján újszülött kisbabájával vállalta örömmel a feladatot (másik két kisgyermeke is szereplője volt a pásztorjátéknak).

Mi, a Pásztorjátékot előadók kis közössége bízunk benne, hogy örömöt szereztünk és átadhattuk karácsony örömhírét a jelenlévő családoknak.

Behánné Sárközi Brigitta és Gál Viktorné Ili