A Plébániai Tanácsosok Testületének soron következő ülését a Plébános 2024. március 5, kedd estére hívta össze, hogy ismertesse és elfogadásra ajánlja a 2023-as év zárszámadását és a 2024-es esztendő költségvetését. Miután előzetesen a Gazdasági Bizottság 7 fős csoportjának tagjai online kapcsolatba léphettek a plébánia könyvelőjével, Dr. Kovács Barnával, aki a püspökségi hivatalos könyvelőnkkel egyeztetve előkészítette a 2023-es év zárszámadását, a plébánossal pedig a 2024-as év költségvetését, a felmerülő kérdésekre választ kaptunk.

Ezek alapján történt a számadatok ismertetése a Testület plenáris ülésén, miszerint a 2023. évi zárszámadás sarokszámai 1000 Ft-ban és kerekítve a következők:

Bevételek:

 • önkéntes hozzájárulás a plébánia fenntartásához („egyházadó”): 8.883
 • perselybevétel: 8.016
 • célgyűjtés, adomány a templomtető felújításra: 1.382
 • stóla, stipendium: 2.853
 • adomány igazolás nélkül: 3.169
 • temető üzemeltetés bevétele: 3.257
 • temetői sírhelymegváltás: 25.712
 • temetői ravatalozó-használat: 2.243
 • temetői harangozás: 207
 • ingatlan bérbeadás: 7.782
 • kaució: 640
 • biztosítási kártérítés, biztosítási bónusz bevétel: 410
 • karitász-gyűjtés maradványa: 58
 • Egyházmegyei támogatás hitoktatásra, táborokra: 922
 • EKCP pályázat nyári táborokra: 500
 • banki kamat, értékpapír hozama: 2.878

Bevétel összesen: 68.912.000 Ft

Kiadások:

 • plébános és kisegítők illetménye: 4.373
 • alkalmazottak adóköteles bére és járulékai: 20.394
 • alkalmazottak adómentes bére, stóladíja: 1.938
 • szociális hozzájárulási adó: 1.406
 • ÁFA: 784
 • betegszabadság: 28
 • tartási kötelezettség (plébániai étkezés, üzemanyag): 668
 • fenntartási költségek (plébánia): 4.941
 • fenntartási költségek (templomok): 4.401
 • fenntartási költségek (intézmény): 643
 • fenntartás (temető): 4.596
 • intézmény eszközbeszerzés: 993
 • templomtető beruházás, karbantartás: 29.561
 • rászorulók támogatása, karitász: 482
 • kegyeleti költségek: 561
 • plébániai rendezvények: 635
 • hitoktatás dologi kiadásai: 1.534
 • bankköltség, fizetett kamat: 916
 • biztosítási díjak: 80
 • egyéb, fel nem sorolt kiadások: 1.987

Kiadás összesen: 80.921.000 Ft

A fentiekben nem szerepel a tovább-utalásra került célgyűjtések (katolikus iskolák, péterfillér, missziós vasárnap, karitász, szentföldi keresztények megsegítésére, vízkereszti és pünkösdi) és a Családi Bölcsőde Hálózat működésére kapott és továbbított normatív támogatás. Összességében megállapíthatjuk, hogy a mintegy 40 M Ft maradvány a plébánia mindennapi működéséhez kb. 6 hónapnyi tartalékot biztosít.

A 2023-es zárszámadás – 39.459.295 Ft maradvánnyal – részletes és pontos kimutatását a testületi tagok láttuk és egyhangúan elfogadtuk, továbbá a 2024. évre szóló költségvetési adatokat – 43.361.447 Ft tervezett maradvánnyal – az egyházmegyéhez jóváhagyás céljából eljuttattuk.

Tanácsosi Testület Gazdasági Bizottsága