Üzenet a felújított Erzsébet-templomból

Plébánosunk az Erzsébet-templomból küldi utolsóra tervezett videó-üzenetét. A festési munkálatok befejeztével a hívek vállalták a takarítást, hogy másnaptól ragyogjon a felújított templom és alkalmas legyen az istentiszteletekre.

János evangéliumának utolsó fejezetéből is hallhatunk egy történetet, amelyben Péter megvallja Jézus iránti törékeny szeretetét.

Isten kegyelméből és a hívek áldozatos adományait felhasználva a minap elkészült az Erzsébet-templom belső felújítása, festése. Az 5,5 milliós költségből 3 millió 900 ezer forint máris összegyűlt a hívek erre a célra adott adományaiból. Isten fizesse meg nagylelkű adományaikat!

Nagyon köszönjük azok áldozatos munkáját is, akik csütörtök és péntek során a nagytakarításból kivették részüket. Megfigyelhetjük azt is, hogy felújításra kerültek az ajtók, kicseréltük a kilincseket, megjavítottuk a zárakat, lefestettük a bejáratnál levő hirdetőtáblákat. Viseljük ezután is gondját Isten házának, amely közös otthonunk és büszkeségünk!

A végéhez közeledik az Erzsébet-templom festése

A plébános beszámol az Erzsébet-templom belső festési munkálatainak előrehaladásáról.

Továbbá önkénteseket toboroz a következő héten esedékes templomtakarításhoz. 2020. június 20-án a katolikus templomokban szerte a világon azt az evangéliumi szakaszt olvassuk, amelyben Lukács megörökíti a 12 éves Jézus templomban való megtalálásának epizódját. Elgondolkodtató az irodalmi és teológiai párhuzam, ami fölfedezhető Lukács művének 2. és utolsó előtti fejezetében, s ezzel Jézus eltűnése és harmadnapi megtalálása keretet adni a műnek.

Attila atya meghívója, tájékoztatója és igehirdetése egy videóban

Plébánosunk videó-üzenetében említést tesz az Erzsébet-templom belső festési munkálatainak megkezdéséről, és hogy emiatt a szentmiséket a plébánia nagytermében tartjuk június hónap során.

Egyúttal meghívja a családokat, hogy a vasárnap 9.30-as szentmisére a templom melletti kertbe jöjjenek (a gyerekek ülhetnek polifóm matracra vagy pokrócra az oltár körül, a felnőttek székeken foglalhatnak helyet).

Attila atya a napi olvasmányt Izajás könyvéből olvassa: Krisztus előtt 6 évszázaddal korábban íródtak e szavak, majd megdöbbentő módon Jézus szenvedéstörténetében beteljesedtek: élet-áldozatának üdvös következményeit élvezhetjük (“az ő sebei szereztek nekünk gyógyulást”).

A Názáret családcsoport tagjai is találkoztak

A járványveszély idején plébániai családcsoportjaink rendszeres találkozókat tartottak – virtuálisan. Pénteki napokon, amikor korábban összejöveteleiket tartották, a karantén időszakában is keresték egymás társaságát, hogy tapasztalataikkal erősítsék egymást.

Pünkösdöt követően immár személyesen is találkoznak vagy egyik-másikuk kertjében, vagy amiként a Názáret családcsoport, aki az összejövetelét június 5-én, pénteken tartotta a Teréz-templom kertjében (a fotókon).