Üzenet a felújított Erzsébet-templomból

Plébánosunk az Erzsébet-templomból küldi utolsóra tervezett videó-üzenetét. A festési munkálatok befejeztével a hívek vállalták a takarítást, hogy másnaptól ragyogjon a felújított templom és alkalmas legyen az istentiszteletekre.

János evangéliumának utolsó fejezetéből is hallhatunk egy történetet, amelyben Péter megvallja Jézus iránti törékeny szeretetét.

Isten kegyelméből és a hívek áldozatos adományait felhasználva a minap elkészült az Erzsébet-templom belső felújítása, festése. Az 5,5 milliós költségből 3 millió 900 ezer forint máris összegyűlt a hívek erre a célra adott adományaiból. Isten fizesse meg nagylelkű adományaikat!

Nagyon köszönjük azok áldozatos munkáját is, akik csütörtök és péntek során a nagytakarításból kivették részüket. Megfigyelhetjük azt is, hogy felújításra kerültek az ajtók, kicseréltük a kilincseket, megjavítottuk a zárakat, lefestettük a bejáratnál levő hirdetőtáblákat. Viseljük ezután is gondját Isten házának, amely közös otthonunk és büszkeségünk!

A végéhez közeledik az Erzsébet-templom festése

A plébános beszámol az Erzsébet-templom belső festési munkálatainak előrehaladásáról.

Továbbá önkénteseket toboroz a következő héten esedékes templomtakarításhoz. 2020. június 20-án a katolikus templomokban szerte a világon azt az evangéliumi szakaszt olvassuk, amelyben Lukács megörökíti a 12 éves Jézus templomban való megtalálásának epizódját. Elgondolkodtató az irodalmi és teológiai párhuzam, ami fölfedezhető Lukács művének 2. és utolsó előtti fejezetében, s ezzel Jézus eltűnése és harmadnapi megtalálása keretet adni a műnek.

Attila atya meghívója, tájékoztatója és igehirdetése egy videóban

Plébánosunk videó-üzenetében említést tesz az Erzsébet-templom belső festési munkálatainak megkezdéséről, és hogy emiatt a szentmiséket a plébánia nagytermében tartjuk június hónap során.

Egyúttal meghívja a családokat, hogy a vasárnap 9.30-as szentmisére a templom melletti kertbe jöjjenek (a gyerekek ülhetnek polifóm matracra vagy pokrócra az oltár körül, a felnőttek székeken foglalhatnak helyet).

Attila atya a napi olvasmányt Izajás könyvéből olvassa: Krisztus előtt 6 évszázaddal korábban íródtak e szavak, majd megdöbbentő módon Jézus szenvedéstörténetében beteljesedtek: élet-áldozatának üdvös következményeit élvezhetjük (“az ő sebei szereztek nekünk gyógyulást”).

A Názáret családcsoport tagjai is találkoztak

A járványveszély idején plébániai családcsoportjaink rendszeres találkozókat tartottak – virtuálisan. Pénteki napokon, amikor korábban összejöveteleiket tartották, a karantén időszakában is keresték egymás társaságát, hogy tapasztalataikkal erősítsék egymást.

Pünkösdöt követően immár személyesen is találkoznak vagy egyik-másikuk kertjében, vagy amiként a Názáret családcsoport, aki az összejövetelét június 5-én, pénteken tartotta a Teréz-templom kertjében (a fotókon).

Attila atya újabb gondolatai, két régi kedves ismerőssel

Nézze meg Attila atya újabb üzenetét! A videóban két, régi kedves ismerős is feltűnik.

Karanténban megélt kegyelem

Tőlünk egy nagyon távoli országban, Kínában fölbukkant egy ismeretlen vírus. Először országos, majd világjárvány lett belőle. Következményeit ismerjük. Egyetlen biztos védekezési lehetőségünk: maradjunk otthon! Vagyis hosszú időre be kell szüntetnünk emberi kapcsolatainkat, magányra ítéltettünk. Első hallásra mindez egyszerűnek, természetesnek tűnt A rendelkezést követő első hétvége hozta meg számomra a nyomasztó felismerést: bezárt templomok, elmaradó hétfői zsolozsmázó találkozások, a csütörtök esti szentmisék és bibliás együttlétek, karitász. És a lányom? Milyen veszélyek leselkednek rá? Mikor láthatom? Mellbe vágó közlés volt a templomok bezárása. Közben az emberek sorra halnak, s bár példásan szervezett a magyar egészségügy, mégis egyre jobban belekeveredünk az ismeretlen katasztrófába.

Itthon teljes ugyan a magányom, ami egy ideig kényelmes állapot, de a rajtam kívül álló tényekkel szembesülve felismerem, hogy most nagyon súlyos dologról van szó, amelyben teljesen lényegtelen az én egyszemélyes védett állapotom. Van viszont idő egyre többet gondolkodni, jó könyvekkel táplálkozni, valami mégis hiányzik. Mi? A hitéleti, reflexszerűen ismétlődő megszokásaim? Az olykor langyos, mindig szervezett időpontban történő imádságaim? A gyakran nem igazán megélt szentmiseáldozatok? Gyötör valami kínzó méltatlanságérzés: ki vagyok én tulajdonképpen Jézus árnyékában? Megkeresztelt tömegember vagy egy szeretett tanítvány a sokmillió között? Mi a feladatom, mit kellene tennem? Nagyböjt van, közeleg a szent három nap.

Ülök a sötét szobában, egy szál gyertya fénye világít csupán, de hirtelen megvilágít egy szörnyű látványt: két összetákolt, kereszt alakú fagerendán csüng egy emberi roncs, egy agyonkínzott, véres húscsomó. Ő az: Jézus Krisztus. És ebben a felfoghatatlan állapotban egyszer csak megszólal. Alig tud már beszélni, de így is a megbocsátásról nyöszörög. Kis híján megsemmisültem, míg el nem úszott az álomszerű látvány. Megértettem az üzenetét, azt, hogy valószínűleg többet érek neki, mint a tékozló fiú. Fontos vagyok számára, mint minden ember.

Az áldozatával, a Lelkével üzent, hogy feladatom van: fényében élek, és ezt a fényt kell sugároznom mindazoknak, akiknek szükségük van erre. – Így éltem meg feltámadásának csodáját, jelentőségét, örömhírét. Lelket adott a körülöttem lévő tárgyaknak is. Megnyitotta belső falaimat, letérdelhettem virtuális templomaiban, hogy alázatosan elfogadjam a lelki áldozás különleges lehetőségét. Átélhettem a csend hatalmát, ki tudtam lépni önmagamból, meditáltam: milyen lehetett Jézus 30 évesen? Valószínűleg a fizikai munkához szokott erős férfialkat volt. Gál Ferenc így ír róla: „…magatartásában megfigyelhető volt egy bizonyos könnyedség, szellemi előkelőség.” Voltak-kudarcai? Bizonyosan, mert az apostolok sem értették meg mindig beszédét: „…rejtve maradt előttük, és nem fogták fel értelmét…” (Lk 9,45) „A végtelenség, az időtlen örökkévalóság és a térben meghatározható időbeliségnek feszültségében élte életét” – írja róla Barlay Ö. Szabolcs. De elfogadta az Atya akaratát, vállalta a kereszthalált értem, értünk, hogy kegyelmét rászabadítsa teremtményeire. Azóta is tapintatos szeretettel mutatja meg, hogy az élet, az életünk az ő napról napra megújuló csodája, amit alázatos, elfogadó szeretettel folyamatosan észre kell vennünk.

Húsvétjának kegyelme megtanított elválasztani a lényegest a lényegtelentől, az életét feláldozó Krisztus hatalmát a mi kicsinyes, profán, a végtelen szempontjából jelentéktelen, hiú próbálkozásainktól. Hiszen elgyötört arcában, átható tekintetében benne van kiszolgáltatottságunk, gyengeségünk, de a jóra való képességünk is.

Köszönöm az Úr kegyelmeit befogadó „karantént”.

Vajtai Éva

Templomfestésre gyűjtünk

Hosszas egyeztetés után végre találtunk olyan megfelelő referenciákkal rendelkező vállalkozót, aki reális áron vállalta, hogy június folyamán elvégzi az Erzsébet-templom belső festését. Plébániánk éves költségvetésében 2 M Ft-ot különítettünk el erre a célra, de még 3 M Ft-ra van szükség, hogy ezt az egyszeri, nagyobb mértékű felújítási munkát ki is tudjuk fizetni. Ennek érdekében rendkívüli adománygyűjtést kezdeményezünk, és számítunk a hívek nagylelkű felajánlásaira.

A templom jelenlegi állapotáról Körmöczi Laci testvérünk készített fényképeket – ebből láthatjuk, hogy 2 évtized után immár indokolt a belső festés.

Fokozatosan visszatér a közösségi élet

Kérem, tekintse meg Attila atya videó-üzenetét:

A kisközösségek tagjait is bíztatjuk, hogy fokozatosan térjenek vissza a személyes találkozókra.

A plébánia előkertjében tartott beszélgetések hangulatosak lehetnek, aki pedig otthon marad, azokkal tarthatják a kapcsolatot online. Lásd itt az elmúlt napokban készült fotókat:

Nyilvános istentiszteletek rendje – Attila atya videó-üzenete

Mindenekelőtt örömmel adjuk hírül, hogy a Kiss-Rigó László megyéspüspökünk rendelkezése szerint a Szeged-Csanádi Egyházmegyében a nyilvános istentiszteletek (szentmise, litánia, zsolozsma, rózsafüzér) megtarthatók május 9, szombat estétől, vagyis húsvét 5. vasárnapjának előesti szentmiséjétől.

Ennek megfelelően helyreáll a korábban megszokott miserend. Azon idős testvérek, akik jobbnak látják még néhány héten át otthonukban maradni, azok továbbra is fel vannak mentve a vasárnapi szentmisén való kötelezettség alól.

Május 9-én, a szombat esti szentmisék kezdetén vizet szentelünk, és azzal hintjük meg a híveket, hogy kifejezzük: bűnbánatunkra Isten végtelen irgalma által Krisztus kegyelme árad. A keresztségben elnyert tisztulás fürdőjét ily módon aktualizáljuk.

Hálásak vagyunk azoknak a testvéreinknek, akik – az elmúlt 6 hét során, és ezután is – templomainkat naponta fertőtlenítik (kilincseket, ajtókat, padokat és székeket, WC-t), hogy elkerüljük a fertőzést. Egy hasonlattal élve templomaink az a „lelki gyógyszertár”, ahol immunrendszerünket erősítjük, hogy az emberi élettel járó megpróbáltatásokat kiálljuk.

Amíg a járványveszély fennáll, a szeretet megköveteli, hogy – tőlünk telhetően – vigyázzunk egymás egészségére oly módon, hogy szellős távolságra foglalunk helyet a padokban, a krisztusi béke kifejezésére meghajlunk egymás fele, és szentáldozáskor a tenyerünkbe kérjük a szentostyát. A szentmisék kezdetekor a templomajtókban kézfertőtlenítőt adunk, és aki nem hozott magával arcmaszkot, annak ajándékba adunk.

Sürgősen keresünk vállalkozó testvéreket, aki egy-egy szentmisén – a következő hetekben rendszeresen – vállal ajtónálló, vendéglátó szolgálatot. Most pénteken 10-16 óra között jelentkezzen telefonon a plébániai irodán, hogy már szombaton és vasárnap is legyen 2-2 fő, aki a misére jövő híveket fogadja.

Szentgyónásra lehetőséget biztosítunk: Flóri atya minden vasárnap a 9.30-as szentmise idején az Erzsébet-templomban, valamint Attila atya 11 órakor a Teréz anya templomban rendszeresen rendelkezésre áll, de más időpontot is lehet egyeztetni velük.

Közelkép

Repülőről, vonatból, hegytetőről nem látjuk mostanában a világot. Az utazás végtelennek tetsző távlata egy időre eltűnt a szemünk elől. Ám közel van hozzánk a fűszál és a virágszirom, egy vízcsepp a tavaszi falevélen, s még megannyi szépség, amely ebből az új nézőpontból kerül a tekintetünk sugarába. Most különös élességgel rajzolódik ki előttünk szeretteink arca és az otthonunk, a lényegtelen helyett a lényeges. Az út, amely Istenhez vezet.

Közelkép: premier plán. A filmművészetben a legfontosabbra irányítja a figyelmet, megmutatva az emberi arcon születő érzelmeket is. Pasolini közelképeken vetíti elénk Máté evangéliumát, hogy rácsodálkozzunk az arcjátékban tükröződő Örömhírre. S ki ne őrizné emlékezetében a Jézust alakító színész átható tekintetét A Názáreti Jézus című filmből? Manapság már személyes ismerőseink arca is megjelenik a képernyőn virtuális találkozásaink során. Távol vagyunk ilyenkor egymástól, vagy közelebb, mint valaha? Mert a premier plán figyelmesebb, mint gondolnánk, észreveszi a legapróbb rezdüléseket is. Vajon látjuk-e, amit mutat nekünk?

Jézusban az Isten közel jött hozzánk, mintegy közelképen láttatva a legnagyobb távlatot. A szeretet premier plánja tárul elénk. Az evangélisták „kamerája” számos alkalommal rögzíti a mozdulatot, amellyel Jézus mások felé fordul: megszólítja a tizenkettőt és meghívja őket, odalép a betegekhez, akiket megérint és meggyógyít. Közelképek gyönyörű sorában van velünk. Ahol ketten vagy hárman összejönnek a nevemben, ott vagyok közöttük (Mt 18,20) – ígéri a jövő nemzedékeinek, hogy szavát napjaink vészterhes pillanataiban is meghalljuk. Ma Hozzá hasonlóan, de más eszközökkel tudunk egymás felé fordulni: szép példáit tapasztaljuk ennek a járványveszély hónapjaiban. Távolról is közel lenni egymáshoz – erre törekszünk. S ebből a távoli közelségből élünk meg szentmisét és bibliaórát, iskolai oktatást és baráti beszélgetést, családi ünnepet. Mintha szüntelenül azt hallanánk: Isten országa közöttetek van (Lk 17,21).

Péterffy Gabi


Plébánosunk továbbra is várja Olvasóink írásait, amelyben megfogalmazzák a nehézségek ellenére megélt pozitív élményeiket és annak megfelelő elhatározásaikat, hogy mindezzel másokat is elgondolkoztassanak. „Mit éltem meg a kijárási korlátozások idején? Mit látok másként? Mit szeretnék ezután is folytatni?

Email: plebanos.ujszegedi@gmail.com