Ünnep volt! Tényleg az!

Bérmálás, keresztény nagykorúság, ünnep, emlékek. Ezek a szavak és fogalmak kavarogtak bennem amikor készültünk elsőszülött fiam bérmálására. Repül az idő. Néhány hét leforgása alatt 18. születésnap, érettségi, ballagás és bérmálás. Peregnek az események, csak kapkodjuk a fejünket és próbálunk felnőni a feladathoz. Jönnek az emlékképek. Mikor én készülődtem erre a napra, 14 éves voltam és nem is igazán értettem mi történik velem. Most a fiam készül, olvassa a Bibliát és kérdez – én pedig érzem, hogy sokkal felkészültebb mint én voltam. Büszke vagyok.

Belépünk a templomba, az énekkar hangol, mindenki sürög-forog, készülődik. Várakozás. Kiváncsi, csillogó szemű, kicsit izgatott, ünneplőbe öltözött fiatalok várják, hogy a szentséghez járulhassanak. Elkezdődik a szertartás. Először fiatal felnőtteket keresztelnek, majd bérmálkozás.

Ünnep, tényleg az! Megerősítés, hogy a megjelent fiatalok a keresztséggel kezdődő, az első áldozással folytatódó úton akarnak járni. Felkészültek, boldogok és köztük áll a fiam. Jó úton jár, imádkozunk érte, hogy soha ne tévessze el az irányt.

Besesek Béla

***

Vegyes társaság gyűlt össze a Szent Erzsébet templomban, hogy tanúságot tegyen arról, hogy Isten útját követi – ki keresztelkedéssel, ki elsőáldozással, ki bérmálkozással. Volt közöttünk nő, férfi, családos, egyedülálló, fiatal, középkorú: mind különbözőek, mégis egybeköt bennünket a megerősítés, hogy elfogadjuk Szentlélek ajándékát, követjük Jézus Krisztust.

Mindig különleges alkalom, amikor fiatal és korosabb felnőttek válnak tudatos kereszténnyé, aktív részeivé Jézus testének, az egyháznak. Ez nem valamilyen sodródás következménye, hanem megfontolt, hosszú távú, komoly döntés. Tudatos vállalás, a kényelmet ígérő célok hajhászásának feladása. Lelassítunk, odafigyelünk, irányt veszünk és hagyjuk, hogy Jézus belépjen életünkbe. Szabad akaratunkból engedjük magunkhoz Istent, hogy részesüljünk az Ő kegyelméből. Krisztust nem kell keresnünk, Ő ott van mindenhol és várja, hogy megengedjük, hogy szeressen bennünket.

Nem kis elhatározás ez, szombaton mind átéreztük a döntés jelentőségét. A hangulat egyszerre volt spontán és barátságos, valamint ünnepi és emelkedett. Különleges volt a sok-sok zene, és nem lehetett nem észrevenni, milyen gyönyörűen szűrődtek át a Nap sugarai a templom színes üvegablakain. Személyessé tette az eseményt, hogy minden ünnepelt mondott magáról pár szót. Érdekes volt hallani ki melyik védőszentet választotta és miért, valamint a bibliai idézetek is elárultak kicsit felolvasójáról. Nekem személyesen külön öröm volt, hogy nagyfiam, Boldizsárministrált és olvasta fel az olvasmányt. Megható, amikor a szertartásban egyszerre vesz részt apa és fia. Kívánok mindenkinek hasonló élményt!

Köszönjük Attila atyának és a katekumen-csoport vezetőjének, Németh Zsuzsinak a támogatást, a felkészítést. Megyünk tovább a Krisztusi úton!

Iván Ákos

***

A bérmálásról készült többi fotó itt megtekinthető »

A Kájoni Mise bemutatója (videóval)

Május 30-án, Szentháromság ünnepén, a ½ 10-es szentmisén az Újszegedi Szkóla Ének- és Zenekar a Kájoni-misét adta elő. Ez a mise nem egy klasszikus értelemben vett egységes zenemű, nem egy szerző által írt mise. A Kájoni-misében szereplő tételek, „mise-szövegek” a XVII.századi, Kájoni János erdélyi ferences szerzetes által összegyűjtött és a Cantionale Catholicum című, korabeli vallásos népénekeket tartalmazó énekkönyvéből való válogatás.

Ezek az énekek közvetlenül kapcsolódnak a szentmise cselekményeihez, közülük több megtalálható az „Éneklő Egyház” című énekeskönyvünkben is (olykor más szöveggel). A misetételek dallamai szintén a XVII. században Erdélyben énekelt dallamok, nagyrészük a „Kájoni kódex”-ből való.

A mise tételeit Szalay Olga (zenetudós, népzenekutató) válogatta, és adta közre. A szövegek és dallamok „párosítása” is az Ő munkája.

A Kájoni-mise tételei a következők:

 1. Kezdőének / Örül s örvend az én szívem…
 2. Bűnbánatra / Gyónom az élő Atyának….
 3. Uram irgalmazz / Uram, irgalmazz nekünk….
 4. Dicsőség / Dicsőség mennybe Istennek ….
 5. Olvasmányok között / Tudom, hogy pásztorom …. 23. zsoltár
 6. Felajánlásra / Mint a szép hűvös patakra…. 41. zsoltár
 7. Szent vagy, Úristen …./ – aki lakozol a magas mennyégben ….
 8. Isten Báránya / Istennek Szent Báránya …..
 9. Úrfelmutatás után / Úr vagyon a kenyérszínben ….
 10. Áldozásra / Itt jelen vagyon az Istennek fia …..
 11. Áldozás után / Uralkodó Szentháromság ….
 12. Záróének / Teremtett állatok …. (Dániel 3, 57-88, A három ifjú éneke)

Az egyes tételekhez készült hangszeres kíséretek:

2, 3, 4, 5, 6, 7, sz. tételek L. Kecskés András és Olsvai Imre munkáinak,

1, 8, 9, 10, 11, 12, sz. tételek Fábri Géza „Égig érő énekek” című kiadványának darabjaiból Pechan Zoltán hangszerelte át az újszegedi együttes hangszeres adottságainak megfelelően.

2019 nyarán Attila atya Budapesten járt, és a Városmajori templomban hallott gyerekek előadásában „újszerű” énekeket a misén. Tőle származott az ötlet – a mi szkólásaink is énekelhetnék ezeket a dalokat. Megkeresésünkre Szalay Olga megküldte a kottákat. Novemberben néhány tételét szerény hangszeres kísérettel elénekeltük a misén. Szöllősi Réka hívta fel a figyelmemet, hogy ezek a dalok szerepelnek Fábri Géza: Égig érő énekek című lemezén, illetve kottakiadványában – milyen szép lenne ezt előadni. Tetszett az ötlet, nekem is megfordult a fejemben, hogy a csak dallammal megkapott énekekhez is kellene kíséretet írni, így teljes misét tudnánk énekelni.

Nekiláttunk a munkának, a gyerekekkel elkezdtük tanulni a dalokat – ám közbejött a vírus. Az online iskolai tanítás mintájára mi is áttértünk erre a tanulási módra. Heti órarend szerint mindenkivel külön tanultuk a tételeket. Csakhogy, közösségi összejöveteleket nem tudtunk tartani, ezért más anyaggal is foglalkoztunk, amit, amikor végre lehetett, 2020 novemberében rövid, misevégi kis koncerten mutattuk be, és tovább dolgoztunk a misén. Végre eljött a megkötések feloldása, enyhítése, májusban össze tudtuk hozni az énekkari–zenekari próbákat és 30-án bemutathattuk a misét.

Az énekkarban a gyerekek nagyon lelkesen készültek a bemutatóra, kitartóan tanultak, a hangszeresek is előre megkapták a kottát, így az összpróbákra felkészülten jöttek. Az együttes, mint korábban is, a szkólás és a hangszeres gyerekekből, szüleikből, rokonokból, régi szkólásokból és segítő felnőttekből állt össze.

Csáky Luca augusztus végén lépett be a kórusba, Siklós Eszter pedig már a júniusi foglalkozásokon is rész vett. Sóti Lucaanyukájával – Sótiné Bagyánszki Mária együtt vett részt, Vér Nikolett és Krisztina – anyukájukkal, Vérné Dr Végel Erzsébet – együtt énekeltek, Pap Jerne Zsófia és Kulik Zsuzsi is, már  mint „öreg” szkólások énekeltek a kórusban.

Verdure Márk hegedűn, Verdure Luis-Albert fuvolán játszottak a zenekarban, anyukájuk Brzozka Ági a kórust erősítették. A zenekarban vett részt Siklós Ádám és anyukája Siklósné Pechan Szilvia, Pechan Gellért és apukája. Szabolcs. Hegedűn játszott Kovács Klári, ütőhangszereken Kovács Gábor. Furulyán Kiss Csillag mint együttesünk új tagja működött közre. Örültünk Kulik Lőrinc játékának, aki zongorázik, de erre az alkalomra tanult meg harangjátékon játszani (!), és végül Szöllősi Rékaközreműködésének, aki az előadás értelmi szerzője volt, gitáron játszott és énekelt a műben.

Köszönet illet minden résztvevőt, énekest, hangszerest és a szülőket, akik közreműködtek, támogatták gyermekeiket és az előadás létrehozását. Köszönjük Körmöczi Lacinak a videó felvétel készítését.

Külön köszönjük Attila atyának az ötletet, lehetőséget, támogatást hogy ez a misei közreműködés létrejött. Hálát adunk Istenünknek hogy létre hozhattuk ezt a mise-szolgálatot. Erőt adott a tanuláshoz, az előadáshoz! Köszönjük Istenem!

Pechan Zoltán

A Liget Társulat előadásával nyit a Tisza Teátrum

Június 12-én (szombaton) 20 órakor a Liget Társulat előadásával nyit a Tisza Teátrum, Szeged régi-új szabadtéri színháza a Felső Tisza-parton (a FOKA mellett, a Horthy Miklós csónakháznál). A 2015-ben bemutatott zenés passiójáték ezúttal modern zenei alappal, új szereplőkkel, megújult koreográfiával és rendezéssel várja a közönséget.

John-Michael Tebelak – Stephen Schwartz: GODSPELL zenés passiójáték

Jézus: Olasz Csaba, Júdás: Sipos Márk

Továbbá: Bohus Gábor, Kiss Gergely, Kohlmann Márta, Jászfalusi Péter, Lantos Csaba, Noé Dominika, Noé Veronika, Nyúzó Eszter, Ótott Ferenc, Szakter Zsuzsanna, Szendrényi Borbála, Szucsán Bettina, Tóth Judit

Produkciós vezető: dr. Thorday Attila plébános
Koreográfia: Nyúzó Eszter, Tóth Judit
Hang: Pár Zoltán
Fény: Albert Attila
A rendező munkatársa: Bús Márta
Rendezte: Kaj Ádám

“Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt, vagy a próféták tanítását. Azért jöttem, hogy betöltsem azt.”  

A Godspell egy igazi Broadway-klasszikus. Fiatalok istenkereső játéka. Irodalmi alapja Máté és Lukács evangéliuma, zenei ihletője pedig – ahogy a cím is utal rá – az afroamerikai egyházi muzsika. A mű Jézus és Júdás konfliktusát állítja középpontba, az ő harcuk kényszeríti erkölcsi állásfoglalásra a tanítványokat. 

A Tisza Teátrumról:

A 2017-ben alapított Tisza Teátrum 2021-ben újra színházi előadásokkal, komolyzenei koncertekkel, valamint nyilvános filmvetítésekkel várja látogatóit a Horthy Csónakház mellett, ahol a közönség a nehéz pandémiás időszak után együtt élvezheti az igényes szórakoztatást, a minőségi vendéglátást, a színházi előadásokat és a komolyzenei koncerteket.

A színházi előadások az esztergomi Babits Mihály Színház repertoárjából kerülnek ki, ezt egészíti ki a szintén helyi Liget Társulat vallásos előadása (Godspell). A színházi előadások tekintetében fontos vállalásunk, hogy a programban szereplő produkciók többségét klasszikus (Balassi Bálint) és kortárs magyar szerzők (Braun Barna, Vörös István) művei adják.

A zenei vonalon a komolyzenét jelöltük ki fő csapásiránynak. A műfajnak – szemben a könnyűzenével – nyaranta sokkal kevesebb fóruma van Szegeden.

Filmes fronton az idei nyarat a tavaly elhunyt Jíři Menzel életművének kívánjuk szentelni, amiből valamennyi alkotás annak a semmihez sem hasonlítható közép-európai világlátásnak és életérzésnek a mozgóképes megörökítője, amit mi, magyarok is jogosan a magunkénak érzünk. A vetítések után beszélgetéseket tervezünk, hogy a néző minél alaposabb képet kaphasson a filmek történelmi és kulturális hátteréről.

Részletes program: www.tiszateatrum.hu