Szerzeteseink

2023. december 8-án, Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának ünnepén, került sor Bővíz Krisztián pálos rendi beöltözésére a lengyelországi Zarki-Lesniów-ban. Ugyanis az egész világon a pálos rend novíciátusa itt Lengyelországban, Czestochowától fél órára van.

A szeptembertől szeptemberig tartó novíciátus/újoncév kezdetén kapják meg és öltik magukra a szerzetesjelöltek a reverendát, ill. rendi ruhájukat, a Krisztushoz tartozásuk külső jelét.

A kilenc jelöltet a saját elöljárójuk öltöztette fel, így Krisztiánt a Magyar Pálos Rend tartományfőnöke Puskás Róbert Antal OSPPE. Velünk tartott még Mátyás János Mihály OSPPE szerzetes pap (Újszegeden is szolgált 2001-ben) és Mátyás Jozefowicz magyar-lengyel atya.

Kérjük a kedves hívek imáját Krisztián életútjára, hogy mindig megmaradjon a Jóisten szeretetében, és mindig örömmel szolgálja az Urat!


Szegedi női fokolár bemutatkozása

Bemutatkozásunkat kezdjük némi szómagyarázattal: amikor „fokolár közösség”-ről beszélünk ezen két dolgot is érthetünk: egyrészt mindazokat az embereket, akik egy városban vagy országban a Fokoláre Mozgalomhoz tartozónak vallják magukat, és korosztályuk, életformájuk, elköteleződésük szerinti kiscsoportokban találkoznak; másrészt ennek a tágabb közösségnek Istennek szentelt (általában világi) tagjait, a fokolárban (kisközösségben) együtt élő fokolarinókat (férfiak) illetve fokolarinákat (nők).

»» Felső sor balról jobbra: Gyöngyi Marianna, Prokopp Katalin, Szabóné Balogh Zsuzsanna, Kőröshegyiné Tari Katalin, Aranyos Julianna »» Alsó sor balról jobbra: Forgácsné Zsuzsa, Királyné Mohos Andrea, Malustyikné Ibolya, Fekete Marika, illetve Barna Erzsébet.

A II. világháborúban Olaszországban kibontakozott és aztán gyorsan terjedő katolikus gyökerű lelkiségi csoportosulást hamar elkezdték Fokoláre Mozgalomnak nevezni, a tűzhelyt jelentő „focolare”, szó alapján. Ezt először épp a közösségben élő megszenteltek otthonaira használták. Utal ez a törekvésünkre, hogy megteremtsük a meleg, családias szeretetlégkört közösségeinkben, ahova magát Jézust hívjuk meg magunk közé. Hiszünk ugyanis szavaiban, hogy ha nevében – azaz Szeretetében – gyűlünk össze, Ő ott van velünk (vö. Mt 18,20). Életünkkel szeretnénk tanúsítani, hogy Isten a szeretet, ez az, ami minket is elragadott, mint a II. világháború alatt Chiara Lubichot és társait. Ez a Szeretet az „ugródeszkája” a kifelé fordulásunknak: minden ember felé, hiszen e lelkiség karizmája éppen az egység. A mozgalmunkban való szolgálaton kívül mindannyian laikus munkakörben dolgozunk. Megszentelődésünk útját főként a hétköznapokban, az emberek között, értük és velük leljük meg. A fokolár példája a názáreti házban zajlott élet.

A női fokolár Szegedre a férfi fokolárt követően, 31 éve érkezett meg, pont Újszegedre, 3 taggal. Akkor még albérletben laktunk, amit a Tisza túlpartján újabb albérletek követtek, mígnem 1999-ben visszajöttünk Újszegedre.  Előbb a Fürj utcába, most pedig immár harmadik éve élvezzük azt a szép otthont a Bérkert utcán, melyben előtte a Salvator nővérek éltek.

Jelenleg öten élünk Szegeden fokolarinák: Aranyos Julianna 2018 óta él Szegeden. vajdasági magyarként évtizedeket töltött a horvátországi és a szerbiai többnemzetiségű, többfelekezetű közösségek szolgálatában, így hidat alkot délszláv barátaink felé is. Fekete Mária pedagógus és hitoktató, októberben érkezett közénk. Ő 18 éven át a Róma melletti nemzetközi központunkban élt, hivatalos fordítóként és tolmácsként, mely munkáját most távolból folytatja. Gyöngyi Marianna és Prokopp Katalin pedagógusok, ’92-ben még mint gen-ek (a fiatalok) érkeztek Szegedre. A nyugat-európai képzési időszakon kívül Marianna Romániában, Katalin Algériában és Indiában éltek fokolárban. Barna Erzsébet az 1991-ben érkezett úttörők között volt, és hosszabb budapesti és egy pozsonyi megszakítással most újra fokolárunk tagja. Orvos, most foglalkozás egészségügyben és hospice otthonápolásban dolgozik.

Fokolárunkhoz öt házas fokolarina is tartozik: egy zákányszéki, két kecskeméti, egy jánoshalmi és egy szegedi. Így alkotunk együtt egy lelki családot. Missziónk, gyerekekkel, fiatalokkal közösségeinkkel való foglalkozás, és helyi vagy nemzetközi szociális tevékenységeink gyakran közösek a férfi fokolárral, és a dél-magyarországi közösség más csoportjainak tagjaival is. Nagy szeretettel és örömmel köszöntjük az újszegedi plébánia közösségét, szívünk és házunk kapui tárva vannak!

Ui: Többet megtudhattok a Mozgalom életéről: www.fokolare.hu  és https://ujvarosonline.hu/

Íme a modern idők nagy varázsa:
behatolni a legmagasabb szemlélődésbe
és megmaradni elvegyülve a többiek között,
ember ember mellett.

Még többet mondanék: beleveszni a tömegbe,
hogy átitassuk az istenivel,
miként a kenyérdarab elázik a borban.

Ennél is többet mondanék:
részeseivé válni Isten terveinek
az emberiséggel,
fénykévéket vetni a tömegre,
és ugyanakkor megosztani az embertárssal
gyalázatot, éhséget, ütéseket,kérészéletű örömöt.

Mert a mi időnk
és minden idők vonzereje
nem más, mint az elgondolható
legemberibb és legistenibb:
Jézus és Mária,
Isten Igéje, egy ács fia,
a Bölcsesség Széke, családanya.

Chiara Lubich

Mária Műve, vagyis a Fokolár közösség

Plébániánk területén két Fokolár található, egy női és egy férfi, melyeknek működési köre a Dél-alföldi régióra terjed ki. A fokolár szó családi tűzhelyet jelent olasz nyelven. Az alapító Chiara Lubich (1920-2006). Az általa alapított mozgalom hivatalos neve: Mária Műve. További információ a fokolare.hu honlapon található. A fokolárban a szűzek és a házasok egy közösséget alkotnak.

Az újszegedi férfi fokolár tagjai:
Ferenczy Zoltán: lelki kísérő, pályázati projekt koordinátor.
Bohán Zoltán: a 9-18 éves korosztályú fiataloknak országos felelőse, a Szegedi Tudományegyetemen dolgozik rendszergazdaként, plébániánkon áldoztatói megbízatással rendelkezik.
Tari Sándor: jelenleg az Egyház társadalmi tanításának megtestesítésével foglalkozik (Tágas Tér Fesztivál, Országos Vidéktalálkozó), ezermester.
Házasok: Szabó Zoltán: három gyermek édesapja, feleségével együtt egy fiatal házasokból álló csoport vezetője, a Megyei Agrárkamara munkatársa.
Erhardt Gyula: öt gyermek édesapja, feleségével együtt, országos családfelelős, nyugdíjas villamosmérnök.
Fábri Andzsej: négy gyermek édesapja, fiatalokkal foglalkozik, a Budapest-Esztergomi egyházmegye munkatársa.
Ivánszky Gábor (álló sor, balra az első): 2019. áprilisában elhunyt.

Szalvátor nővérek

2007-ben Újszegedre költöztek a Szalvátor nővérek: Moser Erika, Jyothi Jampana és Anna Maria Pelka.

Rendházuk: Bérkert u. 35. Folytatják a hagyományokat Agócs Rózsa Ludviga nővér és társai nyomdokain. Profiljuk: az ifjúságpasztoráció és a misszió