Dr. Thorday Attila, plébános

1962-ben született Budapesten. 1980-ban szerez érettségi bizonyítványt a budapesti Piarista Gimnáziumban.
1986-ban matematika-földrajz szakos középiskolai tanári diplomát szerez a szegedi József Attila Tudományegyetemen.
1992. június 27-én a Szegedi Fogadalmi templomban Gyulay Endre megyéspüspök pappá szenteli.

1992-ben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán teológusi diplomát kap, majd két éves ösztöndíjat nyer a római Gergely Egyetemre. 1994-ben biblikus szaklicenciát szerez ” magna cum laude” minősítéssel az Università Gregoriana-n.

1994-95-ben az Újszegedi plébánián segédlelkész.
1995-96-os tanévben a Szegedi Hittudományi Főiskola Szentírástudományi Tanszékén megbízott előadóként kezd oktatni, majd 1996-97-es tanévben adjunktusi kinevezést kap, és teljes óraszámban tanítja az ó- és újszövetségi exegézist. Időközben több kisebb szakmai tanulmánya, egy biblikus szakkönyv fordítása, valamint egy önálló kötete jelenik meg nyomtatásban.
1995-96-ban a Szegedi Fogadalmi templomban segédlelkész.
1997. júniusában védi meg a PPKE Hittudományi Karán benyújtott disszertációját, mellyel doktori fokozatot nyer. Ez a munkája,,Az istenismeret dinamikája; exegetikai vizsgálatok az Efezusiaknak írt levél alapján”címmel megjelenik nyomtatásban is.
1997. szeptemberétől főiskolai docensként előadásokat tart, és szemináriumi gyakorlatokat vezet, valamint számos publikációja lát napvilágot. Az évenként megrendezésre kerülő, ökumenikus jellegű Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferenciának társszervezője 2001-ig.
2000. szeptemberétől a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulatnak ügyvezető elnök-helyettese mindmáig.
2001. szeptember 1-től megbízást kap a PPKE Hittudományi Karán a Liturgika és Lelkipásztorkodástan Tanszékének vezetésére, és egyúttal rendkívüli egyetemi tanári kinevezést kap.
2001. szeptemberétől megbízott előadó a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán, ahol az ó- és újszövetségi bevezetés és egzegézis oktatója 2009-ig.
2001-2006 között a budapesti Zugligeti Szent Család plébánián kisegítő lelkész 2006. júniusáig.
2004. júniusától három éven át a magyar Házas Hétvége mozgalom papi felelőse.
2006. augusztus 31-i hatállyal lemond eddigi tanszékvezetői és oktatói munkaköréről. Egyúttal rektori kinevezést kap a Szegedi Szent Gellért Egyházmegyeközi Papnevelő Intézet élére, oktatásszervező tapasztalatait pedig a Szegedi Hittudományi Főiskola tudományos és oktatási rektorhelyetteseként gyakorolja.
2007. augusztus 1-től Szeged-Szentmihály plébánosa, és a szegedi Gál Ferenc Hittudományi Főiskola tanulmányi és külügyi rektorhelyettese.
2013. október 10-től felmentést kap a Gál Ferenc Főiskola rektorhelyettesi megbízása alól, ugyanakkor püspöki dispozíció alapján plébánosi kinevezést nyer az Újszegedi Árpádházi Szent Erzsébet Plébániára.
2016. júniusától három éven át a magyar Házas Hétvége mozgalom papi felelőse.
2019 novemberében megyéspüspöke kinevezi az Újszegedi Szent Erzsébet Plébánia Kolping Családja prézesének.
2020 januárjában megyéspüspöke 5 évre kinevezi a Szegedi Esperesség esperesévé.


25 év a teológiai felsőoktatás szolgálatában
Dr. Thorday Attila oktatói tevékenységéről itt talál bővebb információt.


Itt találja Dr. Thorday Attila további előadásait, valamint publikációit, továbbá hanganyagait és a járványveszély idején küldött videó-üzeneteit.

Korábbi plébánosokról itt tudhat meg többet »

Perlaki Flórián lelkész

1947-ben született Csanádapácán. Teológiai tanulmányait Szegeden végezte. Korábban plébános volt: Domaszéken, Dombegyházán, Eleken, Mórahalmon, Pitvaroson, Mindszenten. 2002-2003 között Olaszországban pasztorális, majd Kenyában missziós szolgálatban vett részt. 2006 óta szolgál Újszegeden. Életigéje: „Szentelődjetek meg, mert holnap az Úr csodálatos dolgot visz véghez köztetek” (Józs 3,5).

„Életem üzenete” című könyvem eddig   35 000 példányban jelent meg. Olasz és horvát nyelvre készült fordítás.

Flóri atya prédikációit itt hallgathatja meg:
(Kattintson a megfelelő címre és dátumra)