KÖZÖSSÉGEINK

Időpont: péntek 16:15 – 17:15

Vezető: Gál Viktorné

Időpont: péntek 17:30 – 18:30

Vezető: Pechan Zoltán


Feladatunk a miséken az énekes szolgálat ellátása. A gyermekek a liturgia során énekükkel segítik a közösség lelki elmélyülését.
A szentmise állandó imái mellett megszólaltatunk egyszerűbb kórusműveket is, melyek a liturgiához, vagy az egyes ünnepekhez kapcsolódnak. Az iskolai tanév alatt minden második héten éneklünk a ½ 10-es szentmisén a Szent Erzsébet-templomban Ily módon a gyermekek a miséken aktívabban vesznek részt, szent szolgálatot teljesítenek. Segíti elmélyülésüket a hitben.
A miseszolgálatokon kívül többször adódik arra lehetőség, hogy más keretek között is fellépjen a kórus. Ezek az alkalmak adnak lehetőséget arra, hogy jobban megismerjük egymást, a kirándulások pedig összekovácsolják ezt a kis közösséget.

Jelentkezni lehet az énekpróbákon, vagy a miséken, amikor a schola énekel. A hitoktatók szívesen segítenek a kapcsolat felvételében. Az énekpróbákat minden héten péntek délután 5 órától 6 óráig tartjuk a plébánián.

A kórus állandó segítői, akik a betanításban és az éneklésben segítik a kórust: Szemendrei Lászlóné, (Zsuzsa néni), és Siklósné Pechan Szilvia.

Időpont: néha vasárnap 10:30-11:30

Vezető: Pechan Szabolcs

Időpont: péntek 18:30 – 21:00

Vezeti: Bucskó József és Ágota, Pap László és Seres Kriszta valamint Bálint Antal és Erika szülőpárok


Miért jöttem az Antióchia-hétvégére?
Meghívást kaptam; lehetőséget arra, hogy közelebb kerüljek Istenhez, hogy válaszokat kapjak bizonyos kérdéseimre mind a vallással, mind magammal kapcsolatban. Izgatott voltam, kíváncsi, ugyanakkor féltem. Érkezéskor a „régoncok” tárt karokkal, hatalmas szeretettel fogadtak minket, újoncokat; ugyanakkor belecsöppeni egy összeszokott közösségbe és megnyílni ismeretlen emberek előtt nem könnyű feladat. Sziklának éreztem magam, aki talán sosem lesz képes ismét megtalálni a hangot az Úrral.

A hétvége során számos bevezetőt hallhattunk, többek között az imádságról, a személyes kapcsolatról Istennel, az akaratról, a küldetésekről, amik ráébresztettek egy fontos dologra. Problémái, kételyei, elfordulásai mindenkinek vannak. Sokan érezték úgy, hogy megoldhatatlan gondjuk van, ám az igaz hit, a szív megnyitása az Atya felé segít nekünk. Ő mindig ott van velünk, csak figyelni kell.

Átalakultam: a kemény sziklából törékeny, de nyílni képes rózsává. Éreztem a változást. Egyre közelebb éreztem magam Istenhez és egyre több olyan gondolatot találtam az elhangzottakból, ami hasznomra válhatott. Óráról órára könnyebbé vált a másokkal való tényleges beszélgetés, messze szárnyaltunk a pusztán felszínes formalitásnál. A régoncok (és immár a többi újonc) ölelése nem volt idegen, sőt mintha mindig is részem lett volna benne.

A lelkem igazán megnyílt és magába szívta azt a légkört, ami az Antióchia tagjai által teremtődött, és lám, az utolsó estén sírtam is – sírtam, mert boldog lettem, mert megkönnyebbültem. Találtam egy közösséget, ami egy hétvége alatt a családom lett és amiről tudom: nem hagy magamra sem a jó, sem a rossz pillanataimban.

Mivé lett számomra az Antióchia e hétvége során? Család. Nevetés. Támasz. Őszinteség. Nyíló rózsa. Szeretet. Dal. Egy új kapocs a hitemben, ami által kötődni tudok az Úrhoz. Hálás vagyok, hogy közétek tartozhatok.

Kónya Petra

A hétvégére készülve jöttem rá, hogy lassan már tíz éve vagyok antióchiás, így hát azt hiszem, túlzás nélkül állíthatom, hogy ezekben a közösségekben nőttem fel. Könnyen felmerülhet a kérdés, hogy ennyi idő alatt nem untam-e meg ezt az első ránézésre elég kötött formában működő közösséget. Ennél távolabb azonban mi sem állhatna a valóságtól: az Antióchia varázsa még mindig ugyanúgy, sőt, talán még jobban működik nekem, mint tizenhat éves koromban. Úgy gondolom, hogy akinek működik ez a fajta közösség, annak nagyon jól működik, és nagyon nehéz akár még huszonévesen is alternatívát találni.

Az október 19. és 21. között megrendezett újszegedi hétvége tökéletesen képviselte azokat az értékeket, amik miatt szerintem ilyen jól működik ez a közösség. Az Antióchia élményének középpontjában a személyesség és a közösséghez tartozás megtapasztalása áll. Felemelő volt látni, ahogy a közösség tagjai a saját élményeikről, küzdelmeikről számoltak be őszintén. Ez az őszinteség és nyitottság a közösségbe újonnan érkezőket is arra sarkallja, hogy megnyíljanak. A hétvége során mindegyiküket kiemelt figyelemben részesítjük, hogy vasárnap estére már ők is a közösség teljes értékű tagjának érezhessék magukat.

Mivel az Antióchia középpontjában a személyes szolgálat áll, ezért az éppen benne aktív emberek miatt folyamatosan változik. Bár elvileg minden hétvégénken ugyanazok a programok, ugyanabban a sorrendben, valójában nem érződik monotonnak. Minden fiatal a saját személyiségét, ötleteit, gondolatait adja a vállalt feladatokhoz. Így a közösség mindig sokszínű, változatos és változik. Emiatt tud szólni a mindenkori fiatalokhoz, és megtartani őket az életük egyik legtöbb változástól terhelt, nehéz időszakában.

Szili Petra


Szakmai beszámoló a 2021-es Ifjúsági Táborról. Megtekinthető itt »

Időpont: hétfő: 19:30 – 21:30

Vezeti: Bús Márti, Annamária nővér


„Szavakkal írni, miért szeretem a csoportot, lehetetlen.”

A Szent Jeromos csoport 2002-ben Kiss Imre atya vezetésével jött létre az Újszegedi Szent Erzsébet Plébánián, egyetemi tanulmányaikat folytató fiatalokból. Az idő múltával a 20-as éveik végén és a 30-as éveikben járók közössége lett, ahol hasonló értékrendű és hasonló korú – tehát hasonló problémákkal és örömökkel bíró emberek vannak szeretetben együtt. A Salvator-nővérek is a közösségünk tagjai, akik szerint kezdettől fogva megható volt, hogy mennyire fontos számunkra az apostoli küldetés.

Azt szeretnénk Veletek megosztani, mit jelent számunkra Jeromosnak lenni. A kölcsönösen megélt testvéri szeretet, mely által Jézus köztünk van, ez adja csoportunk egységét az élet minden területén, az örömben, a gyászban, a boldogságban, a fájdalomban. Itt olyan befogadó és elfogadó embereket találhattunk, akikkel könnyen megoszthattuk hétköznapi vagy épp nem hétköznapi örömeinket és bánatainkat. Közösségben megélt hit mellett barátokra is leltünk.

Jó érzés olyanok közé tartozni, ahol az emberre számítanak és ő is számíthat a többiekre. A csoporttalálkozók mindig jó alkalmat adnak a lelki feltöltődésre, és így, hogy egy ideje mindig más készül fel egy-egy témával, egymás lelki világát is jobban megismerhetjük.

Időpont: hónap 2.szombatján 19:00-20.00

Vezeti: Thorday Attila, Pechan Szabolcs

Időpont: csütörtök: 16:45 – 17.45

Vezeti: Zsembery István

Időpont: minden hónap utolsó szombatján, 15:30-kor.

Vezeti: Csizmadia Sándorné Kati


Az egészség megőrzés másik formáját szeretném megosztani az érdeklődőkkel. Kevésbé akarunk megbarátkozni a SENIOR meghatározással, pedig nagyon szerencsések vagyunk, akik megérik az idő múlását, amely magával hozza a lassúságot, egészség hiányát és az elmagányosodást is esetenként.

Egészségnevelő terapeuta végzettséggel, magam is elvégeztem egy senior képzést, hogy nagyobb rálátással bírjak a segítségnyújtásban. A LETÉT csoportban: megmozgatjuk jobb-bal agyfelünket, játszunk, ülve táncolunk, ülve tornázunk, labdázunk, logikai tesztet kitöltünk, légzés gyakorlatokat végzünk, beszélgetünk, meghallgatjuk a másikat, gyógyteázunk, arc-fül-kéz akupunktúrás pontokat masszírozunk, stb.

Egészség megőrző, javító étkezésről, víz fogyasztásáról, élvezeti szerek fogyasztásáról, gyógynövények – fűszernövények orvosi illetve gyógyszerész ajánlásával történő alkalmazásokról beszélgetünk. Megosztjuk tapasztalatainkat, örömeinket, nehézségeinket. Minden hónap utolsó szombatján 15 óra 30-kor a Plébánia nagytermében. Hirdetésekben jelezzük a módosított időpontot. Szeretettel hívlak, várlak!

Csizmadia Sándorné Kati

Időpont: kedd: 06:30 – 09:00

Vezető: Juhász Jánosné Marika


Kis csoportunk a Kalkuttai Szent Teréz templomban teljesít szolgálatot. Mi vagyunk a láthatatlan kéz, akik a tennivalókat elvégezzük. Minden kedden reggel 7 órai szentmise után a konyhába tömörülünk, ahol a forró tea, kávé és kifli elfogyasztása közben a velünk történt fontos eseményeket megbeszéljük. Ezután kezdődik a munka. Szorgos kezek takarítják, és szépítik kis templomunkat. Mikor kész vagyunk a munkával és minden ragyog, az előtérből visszanézünk a keresztre feszített Jézusra és Máriára. Közösen imádkozunk és kérjük a Szűzanya közbejárását betegeinkért és egymásért. „Ahol ketten, vagy hárman az én nevemben összegyűlnek, én ott vagyok köztük!” (Mt 18,20).

Igazi szeretet közösséggé alakultunk, megosztjuk egymással örömünket, bánatunkat. Büszkék vagyunk, hogy a legnagyobb Úrnak – Jézus Krisztusnak – szolgálhatunk. Szeretettel várunk közénk mindenkit, aki csatlakozni szeretne hozzánk. Szívesen várjuk a férfiakat is, akik a kertben tudnának hasznos munkát végezni.

Juhászné Marika

Időpont: hétfő: 08:00 – 10:00

Vezető: dr. Thorday Attila

Időpont: minden nap 17:15 – 18:00 (Erzsébet-templomban)

Vezető: Aradi Márta

Mária Műve, vagyis a Fokoláre közösség

Plébániánk területén két Fokolár található, egy női és egy férfi, melyeknek működési köre a dél-alföldi régióra terjed ki. A „fokolare” szó családi tűzhelyet jelent olasz nyelven. Az alapító Chiara Lubich (1920-2006). Az általa alapított mozgalom hivatalos neve: Mária Műve. További információ a www.fokolare.hu honlapon található.

A Fokolárban a szüzek és a házasok egy közösséget alkotnak. Bemutatjuk az újszegedi női Fokolár tagjait: Cinzia Panero (nyáron a belgrádi Fokolárba költözött) Molnár Katalin (tanítónő Szegeden, korábban 5 évet az Apostoli Nunciatúrán dolgozott), Aranyos Julianna (könyvelő, korábban Horvátországban, Szlovéniában és Szerbiában élt), Prokop Katalin (olasz nyelvtanár, folyóiratszerkesztő, korábban Algériában és Indiában élt a helyi Fokolárban).

Időpont: hétfő 19.00-21.30,
Vezetők: Rónaszéki Benedek és Háznagy Márton
Telefonszám: 0630/580 8638
e-mail cím: hid.szeged@gmail.com

2021. májusában tíz, a 20-as 30-as éveikben járó fiatallal közösen alapítottuk a Híd közösséget, melynek célja a már dolgozó, de még nem családos keresztény felnőttek összefogása. A „Híd közösség” névre több szempont alapján esett a választásunk. Utal az egymás felé való nyitottságunkra, kölcsönös elfogadásra; a számunkra fontos ökumenizmus elveire, ill. a Belvárosi híd közelségére. Hisszük, hogy számunkra Jézus Krisztus a híd Isten országába. Olyan közösség szeretnénk lenni, amely egymás értékeinek és gyengeségeinek megismerésével és elfogadásával együtt, egymást segítve próbál Krisztus útján járni.

Szeretnénk, ha minél többen megtapasztalnák a közösséghez tartozás fontosságát életükben, ezért minden érdeklődőt szeretettel fogadunk alkalmainkon.

A kötetlen találkozások, lelki napok mellett, hétfőnkénti alkalmaink megszokott menetrend szerint szoktak zajlani. 18:45-kor egy félórás Taizé-i imádság indítja a közös együttlétet, melyet a nap témájának felvezetése követ. Ezután a témáról kis csoportokra bontott beszélgetés követik, melyet ismét nagy körben egy közös imádsággal zárunk.

Az év folyamán változatos témákat dolgozunk fel, mely érinti hétköznapjainkat, lelki életünket. Célunk, hogy a közös elmélkedések, tapasztalat megosztások által közelebb kerüljünk Istenhez és egymást is segítsük Krisztus követésében.

Bízunk benne, hogy a Híd közösség minél több ember számára tud segítséget nyújtani ahhoz, hogy megerősödjön hitében és megtapasztalja a közösséghez tartozás értékeit.

Vezető: Sándor
Időpont, alkalmanként szerdán 19.00-21.00

A férfi-kör 2021 őszén alakult a plébániánkon. Tagjait huszonévesektől a hetvenesekig keresztény férfiak alkotjuk.

Sokan feltették a kérdést, hogy miről beszélgetünk ezen alkalmakkor mi férfiak?

Az első foglakozás alkalmával abban állapodtunk meg, hogy politikáról semmiképpen és olyan dolgokról sem beszélgetünk, ami megosztana bennünket. Abban is megállapodtunk, hogy az ott elhangzottakról kifelé, másnak nem beszélünk.

Viszont minden olyanról beszélgetünk, amely a férfiakat segíti a férfihivatásuk fejlődését, megélését.

Beszélgetéseink során a coach szerepet első sorban Gulyás Péter tölti be, aki jó érzékkel, a témák megválasztásában, felvezetésében, a beszélgetések mederben való terelésében segít.

Minden találkozás élmény. Csoportban lenni maga az élet és mélységes tanulás magunkról. Új viszonyulások, osztozás, támogatás, látásmód, tapasztalat szerzés, közösségi lét.

Jó nekünk találkozni, együtt lenni.

Orcsik Sándor

Időpont: csütörtök: 18:50 – 20:10

Vezető: Thorday Attila


Nyújtózik a gyertyaláng az asztal közepén, zsolozsma felel az esti harangszóra. Békesség árad a közösen mondott imából, ritmusának végtelen nyugalmában tovatűnnek a hétköznapok, s csak a pillanat a jelenvaló, amikor egész lényünkkel Isten felé fordulunk.

Négy esztendeje kezdődnek így a szentmise utáni csütörtök esték a plébánia nagytermében: az Attila atya által vezetett Biblia-iskola 2014. január 9-én tartotta első foglalkozását. Közel három és fél éven át a Szentírás kincsei álltak az elmélkedések középpontjában, tavasz óta pedig egyházunk történetét tanulmányozzuk a felnőttkatekézis keretében.
A liturgia, a tanítás és a tanúságtevő élet témaköréhez kötődő szövegeket plébánosunk olvassa fel és értelmezi. Az első századok tanításainak üzenete felragyog az elmélkedés nyomán, s tükrözi korunk egyházát és saját hitéletünket is. Olykor egy nagyobb lélegzetű szakasz gondolatvilágában mélyedünk el, mondatról mondatra fürkészve annak jelentéstartalmát, máskor már néhány sor is elindít egy egész órányi gondolatfolyamot.

Kérdések, vélemények és személyes tanúságtételek kapcsolódnak az elmélkedéshez: számtalan irányból tekintünk a fény felé. Immár kétezer év történelme, kultúrája és a magunk élete tárul fel előttünk a krisztusi világosságban – van hát mit látnunk! Az árnyat éppúgy, mint azt, amire a fény vetül. Egykor még csendek szőtték át a beszélgetést, mely aztán plébánosunk szavai által kapott újabb és újabb lendületet, az utóbbi időben viszont már egymást követik a hozzászólások. Útban a fény felé összekapaszkodó, egymást kiegészítő és erősítő gondolatok. Sokféleségükben is egyek, Pál apostol szavainak üzenetét hordozók (vö. 1Kor 12,12-14). Minden bizonnyal megújulást hoznak életünkbe, formálják istenkapcsolatunkat. Hiszen amiről olvasunk és elmélkedünk, azt életre is váltjuk: a plébániai események megbeszélése, a betegekről és a távollévőkről való érdeklődés, születés- és névnapi köszöntők hangzanak el hétről hétre a gyertyaláng körül.

Vajon milyen lenne a világ, ha a közös imádság, a hitbéli ismeretek és a személyes hittapasztalatok áldott találkozására mindannyian rácsodálkozhatnánk?
Péterffy Gabriella

Karácsonyi összejövetel

Időpont: kéthetente péntek: 17:45 – 19:45

Vezető: Siklós Robi és Szilvi


Csoportunk 2008 őszén alakult meg, akkor még Ifjú Házas csoport néven. Életre hívását azon elgondolás adta, hogy helyet, közösséget adjon azoknak a házaspároknak, akik pár éve kötöttek házasságot.

Kéthetente tartott pénteki találkozásainkon igyekszünk olyan témákat venni, amelyek segítik a párkapcsolatot, illetve erősítik házasságunkat, családjainkat, és elsősorban nem csak a gyereknevelésről szólnak. A témafelvezetés után kiscsoportos beszélgetéseket tartunk, ahol mindenki elmondhatja a témával kapcsolatos gondolatait, valamint a „Hogy vagy körben” megosztjuk az elmúlt idő egy fontos tapasztalatát. Katolikus közösségként imával, énekkel kezdjük és zárjuk találkozóinkat.

Próbálunk olyan programokat is összehozni, amely segíti a csoport nagyobb lelki mélyülését, egymás jobb megismerését, illetve próbálunk jobban bekapcsolódni a plébánia életébe is. Ennek gyümölcsei lettek: őszi és tavaszi mártélyi kirándulás, roráté utáni agapé készítése, az adventi koszorú harmadik gyertyájának meggyújtása, közös részvétel a keresztúton stb.

Időpont: alkalmanként

Vezető: Bővíz László


Időpont: páratlan péntek: 17:30 – 19:00

Vezető: Dobos János és Márta


Családcsoportunk lassan 15 éve színesíti plébániai közösségeink palettáját.

Vezetőnk a kezdetektől töretlenül Dobos János, akinek egy iskola igazgatása és a saját népes családja nyújtotta feladatok megoldása mellett még a mi kissé kusza csoportunk terelgetése is belefér az életébe, hála érte neki, Istennek és persze a feleségének, Mártinak is! Kéthetente péntek esténként 6-kor találkozunk – 8-10 házaspár, de férjek, feleségek külön is jöhetnek, nem zárunk ki senkit! – a plébánia első emeleti termében, hogy a nagy asztalt körbeülve tartalmas (1-2 órás) beszélgetésekbe mélyedjünk: házasságról, hitről, gyermeknevelésről, kamaszgondokról és kinek-kinek az életét aktuálisan érintő olyan kérdésekről, melyek a többiek érdeklődését is felkelthetik.

A családi szerepekről, feladatokról, kihívásokról, a családtagok közti konfliktusok lehetséges megoldásairól, kamaszodó (és néhány kisebb, de egyre több nagyobb) gyermekünk ügyes-bajos dolgairól, kérdéseiről, saját útkereséseinkről is el-el tudunk gondolkodni egy-egy ilyen alkalommal, hitbeli kérdéseinkkel pedig egyre tudatosabban próbáljuk a plébániánkon szolgáló atyákat megkeresni, meghívni egy-egy találkozónkra.

Gyakran merítünk témát párkapcsolati vagy gyermekneveléssel foglalkozó keresztény könyvekből, cikkekből, van, hogy közösen veszünk át, beszélünk meg egy-egy tartalmas részt fejezetenként.

Végezetül egy személyes „vallomás” egyik csoporttagunktól – akinek ezúton is egyre jobb egészséget kívánunk, és várjuk vissza, amint lehet: „Az újszegedi családcsoportban engem is szívesen fogadtak. Olyan emberekre találtam, akikre mindig számíthatok. Elfogadnak, szeretnek, segítenek, tanácsot adnak. Jóleső érzés, hogy én is fontos vagyok, figyelnek rám, hiányolnak, ha nem tudok az összejövetelen részt venni, imádkoznak értem is. A rendszeres együttlétek nem pusztán beszélgetések. Családunk életébe is beengedjük egymást, mert megbízunk a másikban: vendégeskedünk egymás otthonában, kirándulunk együtt, közösen imádkozunk és az egyházi ünnepeken is együtt veszünk részt. ”

Lázárné Bea és Kredicsné Gyöngyi

Időpont: hónap utolsó keddjén: 18:00 – 19:00

Vezető: György Zsuzsanna

Időpont: szerda: 19:00 – 20:30

Vezető: Németh Zsuzsanna


A plébánia katekumen-csoportjába azokat a felnőtteket várjuk, akik szeretnének a keresztény beavatás szentségeiben részesülni: megkeresztelkedni, elsőáldozni és/vagy bérmálkozni. A közös hitéletünkbe való bekapcsolódásukat Tóthné Pattogató Judit testvérünk vezetésével egy befogadó csoport segíti és kíséri nagy-nagy szeretettel szerda esténként 19 órától a plébánián.
Németh Zsuzsi

Időpont: péntek 19.00-20.30 – a Teréz-templomban

Vezető: Kardos Mihály


A Teréz anya templomban péntek esténként 7 órától szokott összejönni Dr. Kardos Mihály atya vezetésével egy hittancsoport, melynek több tagja már közel 32 éve látogatja azt. A helyszín az évtizedek során változott, de Mihály atya még békés megyei plébánosi szolgálatai idején is jórészt hetente megtartotta Szegeden ezeket az alkalmakat.

A csoport életkori összetétele nagyon változatos, tükrözi Mihály atya csodálatos nyitottságát. A csoport 15-20 tagból áll: 10 éves gyermektől egészen 90 éves nyugdíjas pedagógusig.

Időnként az alkalmat Mihály atya által celebrált misével kezdjük. Az alkalmak gerincét a mindig soron következő vasárnapi evangélium és Mihály atya magyarázata, felemelő gondolatai adják. Ezt egészítik ki lelkiségi irodalomból, Új Ember hetilapból vett elmélkedések, cikkek, melyeket a tagok olvasnak fel. A felolvasások között imádságok, versek, gitáros énekek hangzanak el. Az estét falatozással és kötetlen beszélgetéssel szoktuk zárni.

Az alkalmak hangulatát nehéz szavakkal leírni, talán a szeretet, békesség és egyszerűség, ami leginkább jelen van.

Prónai Csilla

Időpont: szerda: 15:00 – 16:30

Vezető: Szántó Lajosné Babi


Kórusunk évtizedek óta szolgálja a szent zenét templomainkban. 2001 óta vezetésemmel minden jelentősebb egyházi ünnepen (adventi, karácsonyi, nagyböjti, húsvéti, pünkösdi és templombúcsúk alkalmával) éneklünk a szertartásokon.

Repertoárunkban megtalálható az egyszólamú gregorián énekektől kezdve a többszólamú, igényesebb kórusmuzsika, misék, passió turbák több szólamra. Minden évben igyekszünk újabb műveket is tanulni, de szívesen elővesszük a régebben magtanult műveket is.

Kórusunk 16-18 tagot számlál, szívesen látunk minden új jelentkezőt, énekest, aki örömmel vesz részt a szent zene szolgálatában. Szent Ágoston szerint, aki szent zenét énekel, kétszeresen imádkozik. Júniusban általában az évet egy hálaadó zarándoklattal zárjuk, a környéken felkeresünk egy templomot, ahol egy szentmisén éneklünk, megismerkedünk a helyi plébániával, templommal, közösséggel, egy kötetlen beszélgetés során mi magunk is építjük egymás közt a kapcsolatot.

Ha szeretsz énekelni és egy jó közösségre vágysz, várunk magunk közé minden kedd délután!

Szántó Lajosné Babi

Időpont: kedd: 18:00 – 19:30

Vezető: Berényiné Alle Krisztina

Időpont: hónap második péntek: 18:45 – 19:45

Vezető: Szántó Lajosné Babi


Az Életige csoport körülbelül 4 éve működő közösség az újszegedi plébánián. A Fokolare lelkiség alapjain szerveződött csoportunk minden hónap második péntekén, az esti szentmise után 7 órától találkozik a plébánia nagytermében. Létszámunk 20-25 fő. Nagy örömünkre nem csak katolikusok, hanem református és evangélikus testvéreink is lelkesen részt vesznek összejöveteleinken.

A minden hónap elején megjelenő havi életige határozza meg beszélgetéseink fonalát. Ez egy szentírási mondat magyarázata, mely Chiara Lubich, a Fokolare lelkiség néhány éve elhunyt alapítójának gondolatait tartalmazza, ami rávilágít arra, hogy az Evangélium élhető, sőt meg kell élnünk, életre kell váltanunk Jézus tanítását. Egymás tapasztalatain gazdagodva, egymást megerősítve tudjuk továbbadni a fényt, melyet az Igét élve megtapasztalunk és ajándékozhatunk testvéreinknek. Életünk minden területén, a családban, a munkahelyen, lakóhelyünkön, tágabb környezetünkben kell tanúságot tennünk Jézusról, arról az örömről, melyet az Igét élve tapasztalunk, és ami fény lehet a világ számára is.
Csoportunk kapcsolatot tart a városban működő más életige csoportokkal, és figyelemmel kísérjük a szélesebb körben történő eseményeket is, melyeket a lelkiséget élők más országokban, földrészeken élnek meg.
Szívesen várunk sorainkba minden testvért, aki komolyan akarja venni az evangélium életre váltását és örömmel csatlakozna egy olyan közösséghez, amelyben lelki tapasztalatainkkal ajándékozzuk meg egymást. Chiara gondolatai erősítenek meg bennünket abban, hogy fontos beszélnünk arról, amit megéltünk. Azt mondja: hogy „amit nem ajándékozunk oda, az elvész, amit viszont megosztunk másokkal, megerősödve tér vissza az ajándékozóhoz, és hasznos a többiek számára is.”

Szántó Lajosné Babi

Időpont: hónap első hétfőjén: 17:00 – 17:55

Vezető: Bús Márti


A Jóisten segedelmével Újszegeden a Szent Erzsébet plébánián is működik egy önkéntesekből álló kis csoport, akik miután sokszor hallották Máté evangéliumában, hogy azoké a mennyek országa, akik enni – inni adnak a szűkölködőknek, befogadják, felruházzák a rászorulókat; betegeket és foglyokat látogatnak, úgy döntöttek, hogy nem hétvégi katolikusok szeretnének lenni, hanem az evangélium lelkiségében aktívan segíteni a rászorulókon.

Jelenleg az alábbi tevékenységekbe lehet bekapcsolódni:

  • Reménység Klub-ban változatos, vidám program megvalósítása korábbi állami gondozottak és gyermekeik részére – minden hónap utolsó szombatja 9:00-13:00
    Szívesen játszol gyerekekkel? Szereted a kreatív dolgokat, kézművességet, szaladgálást, labdázást? Szívesen beszélgetsz felnőttekkel? Akkor a Reménység Klubban a helyed! A részletekért Bús Mártit keresd: marta.bus79@gmail.com
  • Karitasz ügyelet tartás a plébánián (étel osztás, felajánlások és segélykérések fogadása) – minden csütörtök 17:00-18:00
    Egy-egy csütörtökön délután 17-18 óra között nincs programod? Szívesen tennél valami jót ahelyett, hogy TV-t nézel? Gyere ügyeletet tartani! Így nem csak a rászorulóknak segíthetsz, hanem „párod” személyében egy kedves Karitaszos barátra is lelhesz! A beosztásért keresd Bús Mártit a marta.bus79@gmail.com email címen.

Időpont: kedd 09:00-tól 10:00-ig. Gyülekezés Újszegeden a víztoronynál.

Vezető: Csizmadiáné Kati


Nordic Walking, avagy Jézus gyaloglás magában rejti a testi-lelki egészség megőrzését. A két lábon járás során a kar és a láb átlós testmozgást végez, ezért tempósabb és biztonságosabb a gyaloglás.

A járás: ritmusos kardiomozgásos-ciklikus-automatikus, azaz állóképesség növelő. Független a kortól, az edzettségtől és friss levegőn történik. Hippokratész ókori görög orvos bölcs állítása szerint: A SÉTA, A GYALOGLÁS A LEGJOBB ORVOSSÁG. Jézus rendszeresen, kitartóan gyalogolt, hogy az emberek gondolkodásmódját megváltoztassa és saját életének szeretet küldetésével bizonyítsa. Szeretettel várom minden kedden 9 órakor a gyalogló társaim az Újszegedi víztorony térnél (a 72-es és a 32-es busszal elérhető).

Csizmadia Sándorné Kati

Egyszer részt vettem a szegedi piarista diákok Shakespeare Rómeó és Júlia című előadásán. Szívesen mentem, hiszen magam is piarista öregdiák vagyok. De olyannyira megkapott az a darab, hogy az előadás után gratuláltam a Diákszínpad vezetőjének, Keserű György tanár úrnak.

Csodálatos, amit ki tudott hozni a középiskolás diákokból! Reményteljes a jövő, ahol ilyen nagyszerű előadásra képesek a 16-18 éves fiatalok! Rögtön meg is kérdeztem, hogy mi a tervük a jövőben? „Sok energiát felemészt ennyi szöveg megtanulása és a jelenetek kidolgozása – mindezt pedig szabadidejükből teszik.” – mondta. Ez kétségtelen, és minden elismerésem – válaszoltam. Mégis rögtön felvetettem egy ötletet, mondván: Az újszegedi városrészében vagyok plébános, ahol a templomunk mellett található az Erzsébet-Liget. Ebben a parkban jól mutatna egy előadás, aminek témája Jézus szenvedéstörténete – mondtam… Ő elgondolkodott, de az adventi készületek és karácsony ünnepe alatt nem beszéltünk róla.
Időközben találkoztam a szegedi Nemzeti Színház egy fiatal rendezőjével, Kaj Ádámmal, akinek elmondtam tervemet, aminek immár nevet is adtam: Újszegedi Szabadtéri Passiójáték. Ez a hitvalló fiatalember szakmailag látott fantáziát az ötletben.

2015: Csíksomlyói népi passiójáték az újszegedi Ligetben:

2017-ben bemutatott passiójáték Akinek meg kell halnia címmel:

A 2017-ben Szegeden bemutatott Godspell musical egy igazi Broadway-klasszikus.
Fiatalok istenkereső játéka. Irodalmi alapja Máté és Lukács evangéliuma, zenei ihletője pedig – ahogy a cím is utal rá – az afroamerikai egyházi muzsika. A mű Jézus és Júdás konfliktusát állítja középpontba, az ő harcuk kényszeríti erkölcsi állásfoglalásra a tanítványokat. A musicalhez 2011-ben komponált Beautiful city a Liget Társulat előadásában hallható elsőként magyarul.
Szereposztás: Jézus: Olasz Csaba, Júdás: Sipos Márk
Továbbá: Béni Dóra, Bohus Gábor, Kiss Gergely, Kispéter Anett, Kohlmann Márta, Jászfalusi Péter, Joó Magdi, Lantos Csaba, Noé Veronika, Nyúzó Eszter, vitéz dr. Ótott Ferenc, Szakter Zsuzsanna, Szucsán Bettina, Szunyog Detti, Szunyogné Icu, Szunyog István, Tóth Judit
Produkciós vezető: Dr. Thorday Attila plébános
Koreográfia: Nyúzó Eszter, Tóth Judit, Olasz Csaba
Technika: Bús Márta, Pár Zoltán, Zsibók Márk
Rendezte: Kaj Ádám

A közösségek életéről itt többet megtudhat »