Újszegedi Szent Erzsébet Alapítvány

A 2004. június 12-én kelt okirattal Dr. Kertész Zoltán, Szojka Emese és Zsembery István – mint alapítók – létrehozták az Újszegedi Szent Erzsébet Alapítványt.

Az alapító okiratból – melyet Dr. Farkas László ügyvéd készített – megismerhetjük az Alapítvány tevékenységét és céljait. Az alapítvány kifejezetten közhasznú tevékenységet kíván folytatni.

Az alapítvány céljairól ezt olvassuk:

Keresztény szellemű közösségi élet feltételeinek biztosítása az Újszegedi Római Katolikus Egyházközség vonzáskörzetében, az ifjúság erkölcsi nevelésének elősegítése, tartalmas szabadidő eltöltési lehetőségének biztosítása a veszélyeztetett korosztályok részére, valamint a vonzáskörzetében élő idősek, nagycsaládosok és elesettek segítése, gondozása, a rászorulók anyagi és lelki támogatása.
A Szeged, Fő fasor 101. sz. alatti új templom felépítéséhez támogatás biztosítása.
Az Újszegedi Katolikus Egyházközség tulajdonában lévő temető és egyéb ingatlanok felújítási, fenntartási és üzemeltetési költségeihez támogatás biztosítása.
Az ökumenizmus szellemében a keresztény kapcsolatok ápolása, a keresztény egységtörekvések helyi szintű elősegítése.
„Ép testben ép lélek”, sport, szabadidő sport programok megvalósítása.
Drogmegelőzési programok támogatása.
A célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása.
A határon túli magyarokkal való kapcsolat ápolása.
Istennek hála, az alapítvány – a jóváhagyása óta eltelt években – nagyon áldásosan működött. Többek között támogatta a Jeromos ifjúsági csoport nyári táborait, a középiskolás fiatalok lelkigyakorlatát, az általános iskolás tanulók nyári táborait és négy felnőtt fiatal két éves vezető-képzését az un. „Hajszoló” tanfolyam elvégzésével.

A nagycsaládosok nyári családtáboraihoz támogatást nyújtott.

Az Alapítvány közreműködésével tartja meg évek óta az Újszegedi Plébánia a farsangi bált, mely jó alkalom a családias, kulturált szórakozásra.

A Fő fasori Kalkuttai Szent Teréz Anya templom felépítéséhez nagyban hozzájárult, különösen a „téglajegyek” eredményes forgalmazásával.

Az alapítvány 2006 óta jogosult az SZJA 1%-ok fogadására is. Ebből évente átlag 500.000,- Ft jön be, melyet a Szent Erzsébet templom folyamatos felújítására utal át az Árpád-házi Szent Erzsébet plébániának. Az elmúlt években a torony faszerkezetének cseréje, a torony bádogozásának felújítása történt, valamint a templom-homlokzat, a torony kőműves munkái, körben a lábazat és a külső vízelvezető kavicságy elkészítése valósult meg. Ezen túl a külső védő ablakok cseréje és a belső ólomüveg ablakok egy részének restaurálása vált valóra.

Az Alapítvány támogatásával (futball mezek, stb.) jelentős volt a Jeromos ifjúsági csoport városi sporttevékenysége. Városi egyetemista bajnokságon aktív és sikeres volt a részvétele. Többször igen jó helyezést értek el, egyszer pedig fair play díjat.

A kulturális tevékenységből a kórusmuzsika kiemelendő. A Plébániai Schola (leány gyermekkar) többször nemzetközi turnén és versenyen vett részt. A Szent Cecília kórus pedig megyei kórustalálkozókon szerepelt.

Az alapítvány kiadásában jelenik meg a Liget Hírmondó c. folyóirat, mely a felnőtt, fiatal és gyermek korosztályt egyaránt megszólítja, tájékoztatja, formálja, illetve a közösségi szellemet, közösségi életet előmozdítja a városrészben.

A határon túli magyarokkal is jó kapcsolata van az Alapítványnak. Pl. az erdélyi Marosvásárhelyi Szent Család Plébánia testvérplébániája az Árpád-házi Szent Erzsébet plébániának, és ezt a testvéri kapcsolatot az Alapítvány is tevőlegesen segítette.

Az alapítvány kuratóriumának összetétele: Dr. Thorday Attila Imre elnök, dr. Selmeczi Szilvia ügyvezető titkár (2010-től). Tagok: Dr. Bóna Lajos, Kertész Orsolya, Pechan Szabolcs.

Felügyelő bizottság: Király József elnök, Vörösné Dr. Árgyusi Magdolna, Dobos János.

Ügyvéd: Vörösné Dr. Árgyusi Magdolna

Könyvelő: Dr. Kovács Barnabás

Hálásan köszönjük az alapítvány bárminemű támogatását, hiszen támogatóink nagylelkű adományai nélkül a fent felsorolt célok és eredmények nem valósulhattak volna meg!

Tisztelettel kérjük, hogy lehetősége szerint a jövőben is támogassa az Újszegedi Szent Erzsébet Alapítványt! – Köszönjük!

Az Alapítvány bankszámlaszáma: 10700062-74248234-51100005 (CIB Bank)
Adószáma: 18474165-1-06

Dr. Thorday Attila
kuratóriumi elnök