Mária „szemüvegén” keresztül szemléljük az életet!

Szeptember 10-én, a Mária-napok harmadik estéjén Kovács Zoltán atya celebrálta a szentmisét. Köszöntő szavaiban arra buzdított, hogy a Szentírás szavait – különösen ezeken a napokon – Mária „szemüvegén” keresztül szemléljük.

A szentbeszédben kiemelte, hogy a Szent Szűz példáját követve szeressük Krisztust, hiszen ezt a szeretetet csak tőle tudjuk megtanulni. A napi Evangéliumot idézve (Mt 18,19: „És bizony mondom nektek: Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön és úgy kérik, megkapják azt mennyei Atyámtól.”) felhívta a figyelmünket arra, hogy Mária mindig ott áll mellettünk, velünk és értünk imádkozik, segíti a megtérésünket, a bűneink megbánását és így visz minket a Mennyei Atya elé. A Szűzanya az, akit bármilyen élethelyzetben segítségül hívhatunk, hogy irányt mutasson abban, hogyan viselkedjünk Jézus tanítványaiként a nehézségekben is. Mária szerepét és tiszteletét több biblikus utalással (királynő, frigyláda) szemléltette. Zárógondolatként arra hívott minket, hogy Máriára és anyai szívére tekintve hagyjuk, hogy megtestesüljön bennünk Jézus.

Hálásan köszönjük Zoltán atya szívből szóló szavait és a Szent Cecília Énekkar zenei szolgálatát, amellyel ezen a csodás estén gazdagodtunk.

Bús Márti

Imádsággal és zenével köszöntöttük a Szűzanyát öt napon át (a prédikációk videói)

Kisboldogasszony ünnepén, szeptember 8-án kezdődtek és Szűz Mária szent nevének ünnepén, szeptember 12-én este értek véget az újszegedi Árpád-házi Szent Erzsébet-templomban rendezett Mária-napok. A hívek az esti szentmisék mellett rózsafüzér imádsággal és énekekkel is kifejezték tiszteletüket a Megváltó édesanyja előtt.

Fotó: Karnok Csaba

Az újszegedi Mária-napok gyökerei az 1930-as évekig nyúlnak vissza – mondta el a Csongrád-Csanád megyei hírportálnak, a delmagyar.hu-nak nyilatkozva Thorday Attila, az Árpád-házi Szent Erzsébet-templom plébánosa. – A Ligetben 1937-ben készült el a lourdes-i kőbarlang, ahol Mária-szobor állt. A barlangkápolnát Glattfelder Gyula püspök szentelte fel; sokak által látogatott kegyhellyé vált. A barlang körül rendszeresen imádkoztak egészen 1967-ig, amikor a kegyhelyet leromboltatták. A Tápai Antal által készített Mária-szobrot a templomba menekítették, ahol ma is áll.

Szűz Mária mint égi édesanya és mint aki Krisztushoz a legközelebb állt az emberek közül, mindig fontos volt a hívők számára, a hozzá való imádkozás a kereszténység kezdete óta szokás. Üdvözlégy imádságunkat főképp a domonkosok terjesztették el a 13. században. A rózsafüzér, azaz az olvasó az imádságba foglalt hittitkok által Jézus életének eseményeit idézi fel Mária szemszögéből. Mintha a Bibliát olvasnánk, innen ered a második elnevezés is – ismertette Thorday Attila.

Aleksza János prédikációja:

A Mária-napok szeptember 8-án, Kisboldogasszony ünnepén, Szűz Mária születésnapján kezdődtek, és Mária szent nevének ünnepéig tartottak.

Pénteken és szombaton két újmisés, Aleksza János kisteleki és Tapodi Krisztián gyulai káplán; vasárnap a két éve felszentelt Kovács Zoltán (aki jelenleg Rómában tanul ösztöndíjasként); hétfőn Kondé Lajos pasztorális helynök, a szegedi dóm plébánosa, kedden Hardi Titusz pannonhalmi bencés szerzetes mutatta be az esti szentmisét.

Tapodi Krisztián prédikációja:

Thorday Attila plébános pénteken kiszolgáltatta a betegek szentségét; a többi napon rózsafüzér imádsággal kezdődött a program.

Gitáros énekkar, kórusok és taizéi csoport is énekelt az újszegedi templomban. A vasárnap esti hangversenyen a templom három kórusa lépett fel, kisgyerekek, fiatalok, felnőttek és nyugdíjasok együtt énekeltek.

Kovács Zoltán prédikációja:

Hétfőn a rózsafüzér-társulatok találkoztak az újszegedi templomban. Az esti szentmisére a hívek magukkal vihették Mária-szobraikat, amelyeket a főcelebráns, Kondé Lajos pasztorális helynök, a szegedi dóm plébánosa a szentmise végén megáldott.

Fotó: Karnok Csaba

Jézus mindig irgalmas és gyógyító szeretetével veszi körbe az embert – hangsúlyozta prédikációjában Kondé Lajos. Arra biztatta a híveket, hogy tartózkodjanak a kevélységtől és a kemény szívűségtől, és ismerjék fel a mindennapokban Isten csodáit.

Kondé Lajos prédikációja:

A Mária-szobrok megáldása után leleplezték a templom legújabb festményét és emléktábláját. A festmény, mely a lourdes-i barlangot ábrázolja, Felföldi Mihály alkotása.

Fotó: Karnok Csaba

Történetét az adományozó, Csermák Zoltán ismertette: nagynénje, Ugri Mária Ilma kalocsai nővér szorgalmazta az 1930-as években az újszegedi lourdes-i Mária-kegyhely megvalósítását, amelyet 1967-ben leromboltattak a kommunisták. A festmény az ő hagyatékának része volt. A barlangban álló Mária-szobrot sikerült kimenteni, ma is az Árpád-házi Szent Erzsébet-templomban áll az újszegedi Madonna. A barlangkápolna emlékét immár Felföldi Mihály festménye is őrzi az utókor számára.

Hardi Titusz OSB prédikációja:

A Mária-napok lezárásaként kedden este énekes taizéi imádságot tartottak. A szentmise keretében a kerek házassági évfordulójukat ünneplő párok külön áldásban részesültek.

Forrás: delmagyar.huSzeged-Csanádi Egyházmegye / Magyar Kurír

Veni Sancte – Tanévnyitó

Jöjj el Szentlélek Úristen, igazság és szeretet Lelke,
adj nekünk jó lelket, kedvet, szorgalmat és kitartást
ahhoz a munkához, amelyre meghívtál!
Világosítsd meg értelmünket,
hogy a természetben és az emberi életben
fölfedezzük a Teremtő Atya nagy szándékait!
Nevelj és alakíts bennünket,
hogy egész életünkben alkalmasak legyünk
az igazság szolgálatára,
és így elnyerjük az örök élet jutalmát
Krisztus, a mi Urunk által!
Ámen.

A hitoktatók kérésének megfelelően a gyerekek elhozták iskolatáskájukat a szeptember 3-án megtartott tanévnyitó szentmisére, hogy a plébános megszentelje azokat, s így az Úr áldásával induljanak iskolába.

Köszönet az odaadó munkáért!

Megköszönjük mindazok odaadó munkáját, akik aktív szerepet vállaltak az elsőáldozás ünnepélyessé tételében:

  • Kulik László a templom melletti kiskert füvét nyírta le, hogy előkészítse a fogadásra,
  • Bánóczki Ferenc és felesége Bernadett, valamint Buzás Péter és felesége Marianna gyönyörű rózsákkal és gerberákkal díszítették fel az Erzsébet-templom főbejáratát.
  • A templom belső terének feldíszítése Komárominé Soós Éva keze munkáját dicséri.
  • Krisztin Német István és Körmöczi László testvéreink pedig fotózással örökítették meg 29 hittanos gyermek első személyes találkozását az Eucharisztiában jelen lévő Jézussal.

Isten fizesse meg igyekezetüket!

30 kisgyermek, akik izgatottan várták az elsőáldozást

Június 11-én, az Úr napján ünnepeltük kisebbik lányunk elsőáldozását. Az Erzsébet templom díszbe öltözött, mint a 30 kisgyermek, akik izgatottan várták ezt a napot.


Számtalan élményt éltem át újra, hiszem ez a templom falai között voltam én is elsőáldozó, Attila atya hittanosa több mint 30 évvel ezelőtt. Szüleimmel, testvéreimmel része voltunk a templom életének, sok-sok örömteli, életre szóló pillanatot éltünk meg itt. Most férjemmel és gyermekeimmel ültem a padsorban. Büszke vagyok mindkét lányomra, akik tiszta szívvel élték át a találkozást  a Jóistennel és majd ők is Jézus tanítását követve élik le életüket.

Hálásak vagyunk Attila és Flóri atyának, a hittantanároknak, akik heteken át készítették fel gyermekeinket és minket szülőket erre a felejthetetlen, csodaszép ünnepre, hogy átélhessük együtt, amikor Jézus meghív asztalához, odaültet a tanítványai mellé és megkínál testével, hogy bennünk éljen. Feladatot ad, hogy mint az apostolok, tetteinkkel hirdessük őt és kövessük tanítását. Kívánom, hogy az összes elsőáldozó gyermek vigyen magával egy részt Jézusból és vezesse őket az útjukon.

Dusha-Kiss Barbara és Gábor

***

Az elsőáldozási csoportképen láthatók:

Almási Johanna Zoé, Ambrus Maja, Bánóczki Armand András, Boros Nikol, Buzás Péter Dániel, Czibulya Ádám, Csáky Luca, Cseri Borka, Deák Dorka, Deáky Tamás és Deáky Zalán, Diós Benjamin, Dusha-Kiss Hanga, Égerházi Benedek, F. Nagy Zorka, Fábián Gellért, Gombos Dávid, Juhász Nándor, Király Milla, Láng Noémi Hanna, Németh Attila, Pajzer Alexandra Emőke, Papp Dávid, Rákóczi Lia, Sajó Nikolett, Siklós Eszter, Szakáll Sebestyén Bálint, Széll Zoltán, Takács Zsolt, Uglár Zsombor, Vélics Petra Virág.

Továbbá Thorday Attila, plébános, Perlaki Flórán lelkész, valamint a katekéták: Gálné Ili, Behánné Brigitta, Rácz Nikolett, Gál Maya és Gilice Attila.

***

Megköszönjük mindazok odaadó munkáját, akik aktív szerepet vállaltak az elsőáldozás ünnepélyessé tételében:

Kulik László a templom melletti kiskert füvét nyírta le, hogy előkészítse a fogadásra, Bánóczki Ferenc és felesége Bernadett, valamint Buzás Péter és felesége Marianna gyönyörű rózsákkal és gerberákkal díszítették fel az Erzsébet-templom főbejáratát. A templom belső terének feldíszítése Komárominé Soós Éva keze munkáját dicséri. Krisztin Német István és Körmöczi László testvéreink pedig fotózással örökítették meg 29 hittanos gyermek első személyes találkozását az Eucharisztiában jelen lévő Jézussal. Isten fizesse meg igyekezetüket!

Várják a fiatalok a bérmálkozást

A bérmálkozásra jelentkezett fiatalok február eleje óta 6 alkalommal találkoztak a plébánián. Lehetőség volt ez arra, hogy egymással ismerkedjenek azok, akik a hit útján előre kívánnak lépni. Néhányan már ismerték egymást az iskolából vagy a cserkészetből, ám láthatóan örömteli volt ismét találkozniuk.

A plébániai hívek adományainak köszönhetően mindegyikük kezébe kaphatta az ifjúsági katekizmust, amiből otthon felkészülhettek az egyes alkalmakra. Mindannyiunk keresztény hite Krisztus életén alapszik, amelyet érdemes mind jobban megismerni, hogy megszerethessük és örömmel kövessük.

Tekintve, hogy idén szép számmal jelentkeztek a fiatalok a hitéletükben való megerősödésük szentségére, örömmel vettem Pechan Szabolcs testvérünk segítségét, akivel együtt készültem a foglalkozásokra és együtt vezettük le az interaktív alkalmakat.

A múlt szombaton, az esti szentmise keretében a hívek előtt is bemutatkoztak a jelöltek oly módon, hogy kimondták, hogy miért kívánnak bérmálkozni, ki a választott mennyei védőszentjük, miért és kit választottak bérmaszülőnek (aki segítségük lehet a Lélek útján való járásban), és hogy melyik a legkedvesebb szentírási szakasz számukra (életige, amelyet mottóul választottak).

Feladatul kapták azt is, hogy 1-2 oldalas esszét írjanak hitéletük addigi alakulásáról és terveikről. Mindezen közösségi és egyéni előkészületek után mindnyájukat személyes beszélgetésre hívtam és fogadtam e hét során. Lelkipásztorukként úgy látom, hogy megérettek Isten kegyelmének befogadására. Imádkozzunk azért, hogy a Szentlélek pünkösdi kiáradása megerősítse őket a hitvalló életben!

Attila atya, plébános

Így készülnek a leendő elsőáldozók

Hosszú hónapokon át készültünk, és az utolsó hetekben már nagy izgalommal várjuk gyermekeink elsőáldozását. Attila atya valamint a plébánia hitoktatói tavasztól kezdve az iskolai hittanon kívüli felkészítést tartottak számunkra. A közös alkalmak abban segítették a családokat, hogy közelebb kerüljenek a hittitok megértéséhez és átéléséhez.

Minden foglalkozáson egy-egy, az elsőáldozáshoz kapcsolódó szentírási történetet dolgoztak fel a gyermekek. A hitoktatók szemléletesen, játékos eszközökkel igyekeztek elmagyarázni, eljátszatni a gyerekekkel a bibliai történeteket. Május 27-én, a felkészülés ezen utolsó alkalmával a Lukács evangélium 15. fejezetében olvasható jézusi példabeszédet az apa két fiáról dolgozták fel, majd a szülők és gyermekük ezen a történeten keresztül a kapcsolatukat érintő legmélyebb kérdéseket beszélhették meg. Olyan kérdéseket, amelyekről nehéz beszélni, és az otthon falai között talán nem is tesszük fel őket, mint egy kis gyermek-szülő lelkigyakorlaton.

Mi szülők és keresztszülők is nagyon várjuk az úgynevezett „Úrnapját”, Krisztus testének és vérének ünnepét, amikor gyermekeink a szentgyónásuk elvégzését követően, fehér ruhába öltözve magukhoz vehetik az Oltáriszentséget.

Matolay Erzsébet

A Szent Háromnap Újszegeden

Télies időben érkezett idén a húsvét, de ez nem homályosította el az ünnep fényét, sőt még érzékelhetőbbé tette azt. A Szent Háromnap liturgiája, mely által Jézus kereszthalálára és feltámadására emlékezünk, ez alkalommal is hitbéli megújulásra hívott bennünket.

„A mai szentmisében az isteni gondoskodásról és a szolgáló szeretetről olvasunk” – mondta Attila atya nagycsütörtökön, az Utolsó vacsora miséjén, mielőtt János evangéliumának jól ismert szakasza (Jn 13,1-15) elhangzott. A tanítványok lábát megmosó Jézushoz hasonlóan mi is a szeretet gesztusát gyakorolva forduljunk egymás felé – vont párhuzamot múlt és jelen között plébánosunk, majd a prédikáció után megmosta tizenkét testvérünk lábát. Nagycsütörtök további eseményeit, azaz Jézus elfogatását és ruháitól való megfosztását az elnémuló orgona és a lecsupaszított oltár idézte fel.

A nagypénteki szertartás kezdetének magasztos csendje után hamarosan a János evangéliuma szerinti Passiót hallhattuk a Szent Cecília kórus és Attila atya előadásában, amit a kereszt előtti hódolat és áldoztatás követett a zsúfolásig megtelt templomban. Aztán a Ligetben történt keresztút-járás stációinál, lobogó fáklya- és gyertyafénynél a plébániai csoportok egy-egy tagjának elmélkedése hangzott el.

Nagyszombaton már reggel nyolc órakor megkezdődött az immár évek óta hagyományos non-stop bibliaolvasás. Tíz órakor lengyel szokás szerinti ételszentelésre került sor, valamint egész nap lehetőség nyílt a szentgyónás elvégzésére. Este nyolc órakor tűzszenteléssel vette kezdetét a vigilia-szertartás, majd a húsvéti gyertyáról meggyújtott apró mécsesek fénye világította be a nem sokkal korábban még sötét templomot. Elhangzott az Exultet, a húsvéti örömének, aztán bibliai olvasmányok sora jelenítette meg Isten nagy tetteit. Mindez csodálatos módon készítette elő a szertartás nagy pillanatát, a feltámadás örömhírét jelző orgonaszót és a felgyúló fényeket. Prédikációjában Attila atya húsvét örömhírét hirdetve arról az örömről is szólt, amit az előző napokban szentgyónásra érkező, s ezáltal megújulni vágyó hívek sokasága jelentett számára. Az ünnepi szentmisében a megújulás különösen szép példáját nyújtotta az az öt megkeresztelkedő, akik közül két felnőtt a bérmálás szentségében is részesült. A vigilia-szertartás körmenettel zárult az újszegedi Ligetben.

A húsvétvasárnapi szentmisében, János evangéliumának a feltámadást megjelenítő szakasza után Attila atya arról elmélkedett, hogy még életünk legnehezebb időszakaiban is velünk van az Isten, de ezek az időszakok sokszor csak évekkel később nyernek értelmet számunkra. Úgy fogalmazott: ahogyan a tanítványok átélték nagypéntek sötétsége után a feltámadás örömét, a sötétség és a fény váltakozása a mi életünkben is jelen van. E gondolatokra Charles Gounod Miséjének hangjai feleltek a Szent Cecília kórus előadásában, Szántó Lajosné vezényletével és dr. Lucz Ilona orgonakíséretével. Mintegy a zene nyelvén is azt hirdetve: „Krisztus feltámadott!”

Péterffy Gabriella

***

A kereszténység legnagyobb ünnepét, Jézus Krisztus szenvedésére, halálára és feltámadására emlékezve, ebben az évben is egyházközségünk mély, bensőséges hittel ünnepelte meg.

Nagycsütörtökön arra az estére emlékeztünk, amikor Urunk, Jézus Krisztus, szeretetének jeléül megmosta tanítványai lábát. Megmutatta nekik és általuk a mi számunkra is azt az alázatot, ami a testvéreink iránt megmutatkozó szeretet legmélyebb kifejeződése. (Jn 13,1-15) Jézus tanítására emlékezve Attila atya is megmosta az apostolokat jelképező, egyházközségünk 12 tagjának lábát.

Minden szentmisében az utolsó vacsora kenyértörésére emlékezünk, ám Nagycsütörtök este különös jelentősége volt ennek az emlékezésnek. Most mindannyian Jézus tanítványaiként élhettük át a kenyértörés misztériumát.

A szertartás végén, amikor az Oltáriszentséget kivették a szentségtartóból, és az utolsó vacsora asztalát megfosztották díszeitől, lélekben átélhettük azokat az órákat, amikor Jézus szenvedése érettünk elkezdődött.

Nagypéntek este a Szent Cecília kórus szép éneke idézte fel János evangéliuma szerint Jézus szenvedésének és halálának történetét. Mélyen tanulságos volt, ahogy Attila atya felhívta figyelmünket arra a párhuzamra, ami Izajás próféta jövendölése (52,13–53,12) és János evangéliumi elbeszélése (Jn 18,1–19,42) között található.

Megrendítő volt a kereszthódolat közben Kodály Zoltán Stabat materét hallgatni, melyet a kórus mély átéléssel énekelt. Az igeliturgiát követően a hagyományok szerint  az egyházközség tagjai a Ligetben keresztutat imádkozva, taizé-i énekekkel még egyszer átélték Jézus szenvedésének egyes állomásait. Az utolsó stációnál, Jézus sírba tételénél, magában mindenki együtt elmélkedhette végig Sík Sándor keresztúti gondolatait: „Állok a legutolsó stációnál, Várom a beteljesedést. És szembejön a Gyászmenet, A Krisztus temetés…”

Nagyszombat a halva fekvő Krisztus napja. A csend napja. A Szent Erzsébet templomba bárki betérhetett imádkozni a szentsír előtt. Miközben a testvérek egymást váltva olvasták az Újszövetség evangéliumait, átélhettük azt a felfoghatatlan Szeretetet, amiért Jézus a mi bűneinket is magára véve meghalt a kereszten. Lélekben mi is az örömhírre vártunk, ahogy a költő is megénekelte: „A Szék előtt Feszült inakkal áll az Angyal. Áll, vár és alig győzi kivárni A Harmadnap hajnalát…”.

Nagyszombat vigíliáján a húsvéti gyertya meggyújtása után Attila atya elénekelte a húsvéti öröméneket. Majd az ószövetségi olvasmányok után újból megszólaltak a harangok, és az orgona mellett felhangzott a „Dicsőség mennyben az Istennek…”, amely Jézus Feltámadásának hírüladása, a megváltott világ öröméneke. Válasz a feltámadt Jézus szavaira: „Békesség nektek, én vagyok!”

E csodálatos ünnep alkalmával öt fiatal járult a keresztség szentségéhez s váltak ezzel egyházunk tagjává. Az ünnepi liturgia végén az Oltáriszentség előtt imádkozhattunk, s a körmenet után Attila atya szentségi áldással hirdette: „Krisztus feltámadt!” – Valóban feltámadt!

Homoki Nagy Mária

Szilveszter-esti hálaadás

A polgári év utolsó napjának esti szentmiséjén plébánosunk vetített képes összefoglalóval készült, hogy felidézzük plébániai közösségünkben történt eseményeket. A Téged, Isten dicsérünk (Te Deum laudamus) kezdetű ókeresztény hálaadó himnusz eléneklése után megtelt a nagyterem, ahol házi süteményeket kínáltunk egymásnak és pezsgővel koccintva kívántunk egymásnak Istentől megáldott, békés új esztendőt.

Ezt követően – a plébános meghívására válaszolva – voltak, akik vidáman együtt töltötték az estét. Amikor éjfél körül a petárdák durrugásától volt hangos a világ, ők – mindannyiunk nevében – énekes imádsággal dicsőítették gondviselő Istenünket.

Karácsonyi, vízkereszti hangverseny (videón)

A Karácsonyi ünnepkör lezárásakor Vízkereszti kis koncertet szokott adni az Újszegedi Szkóla Családi Ének- és Zenekar. Idén sem volt ez másképp. Január 8-án, vasárnap, a 9.30-as mise után halhattuk a szülőkkel és zenekarral kibővített lánykórus előadását.

A műsoron ismert karácsonyi énekek mellett Karai József: Angyali üdvözlet, Karai József: Vasi betlehemes és Tamás G. Alajos: Betlehemi királyok műve csendült fel. Vezényelt Pechan Zoltán.

Jó volt látni, hogy gyerekek, fiatalok és már kevésbé fiatalok dolgoztak együtt a zeneszámok megtanulásában, előadásában. Fontos megőriznünk ezt az egyházzenei kincset: hozzá tartozik kultúránkhoz, hitünkhöz.

Általános iskolás lányok jelentkezzenek a szkólába! Zenélni és énekelni tudó gyerekeket és felnőtteket pedig arra bátorítok, hogy vegyenek részt a következő ilyen közös zenélésben, mely a húsvéti időszakban lesz. (Jelentkezni Pechan Zoltánnál lehet). Ha leszünk elegen, akkor még sokszor élhetjük át ezeknek az énekeknek a segítségével Karácsony csodáját!

Pechan Szabolcs

***

0:00 – Angyali üdvözlet – népi dallam és szöveg – Karai József feldolgozása, Mathia Károly gyűjtése, hangszerelte – Pechan Zoltán

3:10 – Mind a világ örvendezzen…. magyar népének – Tamás G. Alajos feldolgozása

7:10 – Örvendezzünk emberek… spanyol karácsonyi ének – Tamás G. Alajos feldolgozása

9:30 – Tamás G. Alajos – József Attila: Betlehemi királyok

14:50 – Vasi betlehemes – Karai József feldolgozása, Békefi Antal gyűjtése

18:45 – Fel nagy örömre! – Gárdonyi Géza verse és dallama, Tamás G. Alajos feldolgozása, hangszerelte: Pechan Zoltán