Iskolás gyermekek elsőáldozása

Legkisebb gyermekünk ebben a tanévben volt negyedik osztályos, ezért lehetősége nyílt arra, hogy elsőáldozásra jelentkezzen a hitoktatóknál. Réka lányunk lelkesen csatlakozott. Az újszegedi plébánián háromhetente szombat délután felkészítésen vettünk részt, gyermekek és szülők egyaránt: a gyermekeket a hitoktatók készítették fel, több alkalommal is kisebb műsorral leptek meg minket, miközben, mi szülők, Attila atyával Szentírást olvastunk és a szentségekről, hitéletről beszélgettünk kötetlenül.

Június elsején a gyermekek a játékos hittan vizsga után elvégezhették első szentgyónásukat a templomban, kislányunk örömtől csillogó szemmel jött ki Flóri atyától.

Másnap Úrnapi szentmise keretében került sor 36 gyermek elsőáldozására. Reggel gyönyörűen feldíszített templomba érkeztünk meg a nagyszülőkkel és a keresztszülőkkel együtt. A Szent Erzsébet templom hamarosan megtelt az elsőáldozásra készülő, ünneplőbe öltözött hittanosokkal és családjaikkal. Az ünnepi misén az olvasmányban Mózesről és a tízparancsolatról hallhattunk, amikor Isten szövetséget kötött választottjaival. Az evangéliumi szakasz Jézus utolsó húsvéti vacsorájáról szólt, amelyen Jézusban megköttetett az új és örök szövetség Isten és az emberek között.

Elgondolkodtató volt számunkra, hogy az ószövetségi olvasmányok ismerete nélkül nem értenénk meg teljesen Jézus cselekedeteit, az újszövetségi eseményeket. Hiszünk abban, hogy Jézus valóságosan jelen van az átváltoztatott kenyérben és borban. Jézus azért adja nekünk testét és vérét, hogy magunkhoz vegyük őt. Lelki táplálék számunkra ebben az életben és ő az örök élet kenyere is számunkra. Jézust hordozzuk, belőle merítünk erőt nap mint nap.

A prédikációt követően feledhetetlen látvány volt, ahogyan gyermekeink égő gyertyával a kezükben vallották meg hitüket, majd örömmel vették magukhoz Krisztus testét.

Különleges érzés volt számunkra, hogy a szülői áldással még jobban részesei lehettünk annak, hogy gyermekünk először járult a szentáldozáshoz.

A szertartás Úrnapi körmenettel zárult a Ligetben, a mise után pedig egy kis szeretetvendégséget tartottunk a templomkertben. Hálásak vagyunk a Jóistennek ezért a gyönyörű ünnepért! Köszönjük a sok áldozatos munkát az atyáknak és a hitoktatóknak, valamint a szülőtársaknak is egyaránt.

Tallósyné Dani Andrea

 

A fényképek letölthetők innen: https://photos.app.goo.gl/ybv6SPjWDRD7ux7z7
A fotókat  Körmöczi László készítette.

Első alkalommal részesültek a bűnbocsánat szentségében, és szentáldozáshoz járultak:

Ábrahám Csanád, Battancs Bertalan Szilveszter, Berkó Rita Nikolett, Berényi Luca, Brandt Hunor, Brzózka Bogdan, Buzás Ádám, Cedolini Riccardo, Deák-Kovács Bence, Gódor Kata, Rocskár Jázmin Rebeka, Fintor Tas, Fröhlich-Jánossy Péter, Futó Lotti Veronika, Fülöp Hanna Lili, Gombos Petra, Gyapjas-Sári Balázs István, Hajdúk Maja, Kocsis Anasztázia, Kovács Melinda, László András, Makádi Nándor, Móczár Gellért, Nikodémusz Hanna, Papp Maja Alexa, Sipos Lilla, Somogyi Máté Richárd, Stutzmann Zselyke Viola, Szabó Panni Jázmin, Szabó Glória Flóra, Szőcs Zsófia, Tóth Máté Gergő, Tallósy Réka Zsófia, Verdure Dávid, Vései Luca, Vörös Adél, Weiser Sámuel.

Bérmálkozás 2024 tavaszán

Hetek óta készültek a fiatalok, és – ahogy Attila atya mondani szokta – a „régóta fiatalok” az idei bérmálkozásra. Együttléteik során megismerhették egymást, kiegészíthették tudásukat, erősíthették egymást hitükben. A hétvégi összejöveteleiket érdekes eszmecserék és kisebb feladatok tarkították.

A pünkösdöt követő szombat este tartott újszegedi bérmálkozásra teljesen megtelt a Szent Erzsébet templom. A bemutatkozás már az egy héttel korábbi misén megtörtént – érdekes volt hallani, hogy ki-mit tartott fontosnak elmondani magáról és védőszentjéről, s így a védőszent és a választott bibliai idézet segített kicsit megismerni a jelölteket.

A bérmálás szentségének kiszolgáltatására a megyéspüspök Kondé Lajos helynök atyát, a Fogadalmi templom plébánosát delegálta hozzánk. Sokan meglepve hallottak arról, hogy mint kerületi esperes, 2013 őszén ő iktatta be Attila atyát plébánosi hivatalába.

A bérmálási szentmise emelkedett és ünnepélyes hangulatban telt. Nagy örömünkre a mise közben fel-felcsendültek a Szent Cecília kórus énekei, tovább emelve a ceremónia színvonalát, betöltve a templom minden zugát.

A bérmálkozás megerősítő szentség, a bérmálkozó elköteleződik az egyházi közösségben való életre, valamint küldetést kap, hogy kilépve a templom falai közül, terjessze az evangéliumot a világban. Ez nem könnyű feladat rohanó, modern életünkben. A fiatalok életét rengeteg inger, kihívás és kísértés befolyásolja – nem magától értetődő a helyes utat járni. Ezért szülőként is jó volt látni a most bérmálkozó fiúnk, Boldizsár, és a többiek arcán a meghatódottsággal vegyített eltökéltséget. Imádkozunk értük, hogy lendületük ne lankadjon, és életük, küldetésük sikerrel járjon.

Iván Ákos és Kata

A bérmálkozásról készített fotók innen letölthetők.
A fotókat Körmöczi László készítette.

Csóti Boglárka és Mór szüleinek élménybeszámolója:

Keresztény szülőkként 18 évvel ezelőtt elsőszülött fiúgyermekünk, majd két évvel később kislányunk részére kértük a keresztség szentségének kiszolgáltatását, és keresztanyukájukkal együtt fogadalmat tettünk, hogy mindkettőjüket római katolikus hitünk szerint, szeretetben és példát mutatva fogjuk nevelni.

Fogadalmunkat igyekeztünk megtartani, és életük első szentgyónását, majd első szentáldozását követően is sokat imádkoztunk azért, hogy a felnőtté válás rögös útján is megmaradjanak a hitben és ne térjenek le a jézusi útról.

Múlt hét szombaton, Szentháromság vasárnapjának előestéjén személyes és családi életünk egyik mérföldkövéhez értünk: gyermekeink – 20 társukkal együtt – a bérmálás szentségében részesülhettek. Az Árpádházi Szent Erzsébet templom megtelt a bérmálkozásra készülő, ünneplőbe öltözött fiatalokkal és családjaikkal. Néhány padsorral gyermekeink mögött ülve, elfogódott és hálatelt szívvel, örömkönnyek között vártuk a Szentlélek eljövetelét.

„Jézus életem, erőm, békém, Jézus társam, örömöm.
Benned bízom, Te vagy az Úr,
már nincs mit félnem, mert bennem élsz.”

Amikor a felnőtt fiunk és gimnazista lányunk bérmaszüleikkel együtt az egyik legszebb taizéi ének alatt a szentséghez járultak, büszkeség és végtelen öröm töltött el bennünket, hiszen megérhettük és részesei lehettünk gyermekeink keresztény nagykorúságának, amint immár saját elhatározásukból vállalják a krisztusi életet és küldetést.

Köszönjük Thorday Attila atyának és Kondé Lajos püspöki helynök atyának, hogy a bérmálás szentségében részesülés pillanatait valamennyi bérmálkozó számára egyedivé, meghitté és bensőségessé tették, és életre szóló lelki útravalóval ajándékozták meg őket!

 

Bérmálkozásra készültünk

A május 25-én, szombat este tartandó bérmálkozásra immár fél éve intenzíven készülnek a jelöltek. A felnőttek az úgynevezett katekumen-csoportban szerda esténként találkoztak Németh Zsuzsi vezetésével, míg a középiskolás korosztályba tartozók szombat délelőttönként Pechan Szabolcs és a plébános vezetésével.

A fénykép az egyik foglalkozás alkalmával készült, illetve amikor a templomban bemutatkoztak a hívek előtt a jelöltek: elmondták, hogy kit választottak mennyei pártfogójuknak (védőszent), és a hitéleti fejlődésükben segítségül (bérmaszülő), illetve, hogy melyik szentírási történet vagy mondat szólította meg őket.

Szép ünnepe ez plébániai közösségünknek, hiszen erőt kérünk és kapunk tanúságtevő életünkre. Szítsuk fel mindannyian a bérmálkozásunk alkalmával már elnyert kegyelmet, és kérjük a most bérmálkozóknak a bölcsesség, az értelem, a jótanács, az erősség, az isteni tudomány, a jámborság és az istenfélelem Lelkét!

Pünkösdi szekvencia éneklése a Teréz anya templomban

A szekvencia szó a latin eredetű sequor, ’követ’ jelentésű igéből származik, amely a zenében valamely motívum többszöri megismétlése a szomszédos hangfokon. Írásos hagyománya a 9. század óta ismert. Jelenleg az egyházi évben öt ünnepi alkalommal éneklünk szekvenciát: húsvétkor „A húsvéti Áldozatnak dicséretet” (Victimae paschali laudes), pünkösdkor a „Jöjj, Szentlélek” (Veni Sancte Spiritus), továbbá Aquinói Szent Tamás az Oltáriszentséget magasztaló imáját Úrnapján, „Dicsérd, Sion, Üdvözítőd” (Lauda Sion Salvatorem), a gyászmiséken felhangzó „a harag napja” (Dies irae), valamint a kereszt alatt levő Szűz Mária érzését megéneklő „Áll a fájdalmas Anya” (Stabat Mater dolorosa) kezdetűt.

(forrás: Magyar Katolikus Lexikon)

Nézze meg Király László és Zsuzsa éneklését a Teréz anya templomban:

Bérmálkozásra készülünk

Plébániai közösségünkben idén szép számmal készülnek a bérmálkozásra. A felnőttek a szerda esti katekumen-csoportban, melyet Németh Zsuzsivezet, a középiskolás fiatalok csoportja szombat délelőttönként Pechan Szabolcs vezetésével készül a Lélek ajándékainak befogadására.

Május 4-én, most szombaton 10 órakor várjuk Attila atya és Szabolcs várják a fiatalokat a plébánián.

A püspökségtől visszajelzést kaptunk, hogy az Erzsébet-templomban tartandó bérmálási ünnep május 25, szombat 18 órakor lesz.

Gyermekünk elsőáldozására készül

Újra beleolvasok Attila atya januárban írt meghívó levelébe, amelyben az elsőáldozásra készülő gyerekeket és minket, szülőket hívott az előkészítő alkalmakra. Éppen január 25-én, Pálforduló napján íródott, biztosan nem véletlenül. Miként Saulnak, a későbbi Pál apostolnak is találkoznia kellett Jézussal a damaszkuszi úton, és Krisztus felé kellett fordulnia, úgy nekünk is szükségünk van erre.

S ugyanezt a személyes, mindent átalakító Jézussal való találkozást szeretnénk gyermekeinknek lehetővé tenni azáltal, hogy a „háttérből” támogatjuk őket imával, példánkkal, és elkísérjük ezekre a felkészítő alkalmakra.

Az eddigi 4 szombati találkozón a hittanosok a hitoktatókkal kötetlenebbül, játékos formában „ismételték át” hitünk alapjait. Lehetővé vált, hogy egymással is ismerkedjenek, hiszen mindenki más-más iskolában tanulja a hittant. Közben a szülőknek alkalma nyílt kicsit betekinteni -Attila atyával beszélgetve- a Plébánia életébe, a Szentírást olvastuk, különösen a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódóan, keresztutat jártunk a gyerekek vezetésével. Minden összejövetelünket a gyerekek rövid „műsora” zárta, mindannyiunk nagy örömére.

Nekem személyesen többször volt az az érzésem, mint Péter apostolnak Jézus közelében: „Uram, jó nekünk itt lennünk”. Imádkozzunk az elsőáldozásra készülőkért, hordozzuk őket mindennap, hogy Krisztus felé nyitottak legyenek és készek legyenek a Vele való szentségi találkozásra!

Szőllősi Réka

Május 4-én, most szombaton 14.30-ra várjuk a gyerekeket a szüleikkel együtt a plébánián.

Nagyheti szertartások sok-sok fotóval, videóval

Az Exsultetet, a húsvéti öröméneket Pechan Szabolcs testvérünk énekelte:

 

A nagyheti szertartásokon készült fotóválogatások az alábbiakban elérhetők:

Nagycsütörtök – utolsó vacsora miséje, lábmosás szertartása (Szent Erzsébet templom):

Körmöczi László képei »

Nagypéntek – kereszthódolat, keresztút (Szent Erzsébet templom, újszegedi liget):

Krisztin Német István képei »

Körmöczi László képei »

Nagyszombat: feltámadási mise – tűzszentelés, keresztelés, bérmálás, feltámadási körmenet (Szent Erzsébet templom):

Krisztin Német István képei »

Körmöczi László képei »

Húsvétvasárnap: ünnepi szentmise (Kalkuttai Szent Teréz templom):

Krisztin Német István képei »

A nagypénteki igeliturgia átélése

A Teréz anya templomban 16.30-kor, a Szent Erzsébet-templomban 18 órakor kezdődött a nagypénteki liturgia. Az előző nap, Nagycsütörtök estéjén az oltárfosztással idéztük fel Jézus elfogatását a Getszemáni kertben, most a templom homályában és csöndjében bevonuló asszisztencia, majd a pap leborulása a lecsupaszított oltár előtt, a mellékoltárnál megvilágított szentsír, valamint az „elnémított harangok” az elnémult döbbenetet tükrözték.

Miután a Szent Cecília-kórus a János-passiót elénekelte, az egyház könyörgéseivel imádkozhattunk a fölséges Istenhez.

Ezt követte a Krisztus keresztje előtti hódolatunk. Hitünk tartalma ugyan egy, de azt különbözőképpen éljük meg és fejezzük ki. Jézusunk értünk vállat szenvedése és halála a mi reményünk; számomra ennek meglátása és megtapasztalása volt a legszemélyesebb élmény ezen az estén, és ez a keresztfa fokozatos leleplezésében nyilvánult meg sokunk számára. A templomunk közösségének hódolata a kereszt előtt érintéssel, térdhajtással, csókkal mind ezt a hálát és köszönetet fejezte ki Megváltó Jézusunk iránt.

A passió átélése, a könyörgések és a kereszt előtti hódolat után a nagycsütörtöki szertartásból félretett Eucharisztiából is táplálkozhattunk. A liturgia befejezéseként népes gyülekezetünk a Ligetben énekekkel és elmélkedéssel járta végig a keresztút stációit, mintegy a bámészkodó külvilág előtt sem szégyellve hitünk alapját. A stációk elmélkedéseit plébániai kisközösségeink tagjai írták és olvasták fel, sőt a keresztet is ők hordozták. Az utolsó állomást követően pedig plébánosunk, Attila atya vette át a keresztet, és vitte a templom oltárához. A befejező gondolatokat követően a szentsír csendje és félhomálya vette át a szerepet a templomban, átadva helyét a csendes imáinknak.

Szendrényi András

A döbbenet csöndjétől Krisztus Urunk fényességes feltámadásának megünnepléséig

A keresztény világ legcsodálatosabb eseménye a mi Urunk Jézus Krisztus feltámadása, melyet Húsvét vigíliáján ünnepeltünk meg (a Teréz anya templomban 18 órakor, az Erzsébet templomban 20 órakor kezdődött a szertartás).

A plébániatemplomban már szombat reggeltől lehetőség adódott az elcsöndesedő lelki elmélyülésre épp a szentsírlátogatás és a lélektisztogatás, vagyis a szentgyónás elvégzése által. Attila atya kezdeményezésének köszönhetően a szent napon non-stop bibliaolvasást tartottunk a templomban, amikor felhangozhatott mind a négy evangélista beszámolója (a cikk írója is örömmel olvasott Márk evangéliumából).

Ilyen előkészületek után jutottunk el a sötétben kezdődő fényességes liturgiáig, amely a templomon kívül kezdődött a tűzszenteléssel és a húsvéti gyertya meggyújtásával. A zsúfolásig megtelt templomtérben sötétség és csend honolt, a fényre várakozó tömeg a külső szertartás befejeztével már meg is hallotta plébánosunk háromszoros akklamációját: „Krisztus világossága!”

A feltámadott Urat jelképező húsvéti gyertyáról a ministránsok segítségével mindenkihez eljutott Krisztus fénye, – a sok apró világító fénypont minden évben gyönyörű látványt nyújt a sötét templomban – majd felhangzott a húsvéti örömének az Exsultet, melyet ezúttal Pechan Szabolcs testvérünk énekelt. Ezt három ószövetségi olvasmány követte: Mózes első, valamint második könyvéből, végezetül Báruk próféta bölcs gondolataiból hallhattunk részleteket.

Ezután a szertartás egyik legragyogóbb, legfelemelőbb pillanatai következtek, amikor a fénybe borult templomban felzengett a Nagycsütörtök óta néma orgona és a ministránsok nagy lelkesedéssel, odaadással csilingeltek. Számomra igen megható a liturgia ezen része.

A Szentlecke után a feltámadás bejelentéséről hallottunk Márk evangéliuma szerint. Plébánosunk nagyon tanulságos, szívhez szóló homíliája befejeztével a keresztelés szertartása következett. Miután mindannyian megújítottuk keresztségi fogadalmunkat és Attila atya megszentelte a keresztségre szolgáló vizet, a Mindenszentekhez való imádság, a litánia következett, melyet Krisztin Német István közösségi tagunk énekelt a kórus magasából. A keresztelésben egy felnőtt és négy iskolás gyermek, míg a felnőtt keresztelkedő a bérmálás szentségében is részesülhetett. Plébánosunk a nevükön szólította őket és az általuk választott védőszentek neve is elhangzott. E húsvéti vigília – szentmise keretében további hét felnőtt testvérünk lett elsőáldozó.

Az ünnepi szertartás után a feltámadt Krisztus szobrát és az Oltáriszentséget felmutatva, énekelve vonult ki a hívő közösségünk körmenetre, hogy ily módon is tanúságot tegyünk a világ előtt a köztünk élő Krisztusról. A templomba visszatérve szentségi áldásban részesültünk, majd boldogan így köszöntünk el egymástól: Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt!

Lucz Ilona

Húsvéti szekvencia (videó)

Király László és Szekeres Zsuzsa az újszegedi Teréz anya templomban 2024 húsvétvasárnapján énekelték a szekvenciát: