Bogányi Gergely zongoraművész tanúságtétele

2024.03.14. napján, a Felnőtt Katekézis csoport – Péterffy Gabriella testvérünknek köszönhetően – Bogányi Gergely zongoraművész hitvallását, tanúságtételét hallgathatta meg.

Megtudhattuk, hogy a művész, hitével kapcsolatban – ahogy maga fogalmazott – nem tud szenzációról beszámolni. Életében nem volt semmi váratlan, hirtelen megtérés. Átlagos családban, pedagógus szülők négy gyermekének egyikeként, átlagos módon alakult a lelki élete. Már gyermekként is megtapasztalta, hogy nem csak a zene iránt érez elhivatottságot, és nem csak a zene iránt van benne érzékenység, hanem a Jóistennel kapcsolatban is. Felismerte, hogy hitén keresztül, kapcsolatban állhat az égiekkel.

Kiemelte: ki, hova születik, nem véletlen. Magyarnak, katolikus kereszténynek születni nagy ajándék, és nagy felelősség. Vallja: a rövid és mélyről jövő ima, élő összeköttetés a teremtővel. A hit belső ajándék volt számára, de kellett hozzá inspiráció, élmény, példakép. A Teremtővel való belső kapcsolat élményét, egy szentáldozás alkalmával, kegyelmi ajándékként, „mindenek felett álló úszó élményként” élte meg, és a Szentmise után, az utcán jövő-menő emberek láttán, őket elnézve döbbent erre rá.

Vallja: a jó zene – imádság; olyan nyelv, mely a lélekhez szól. Amikor zenél, átéli az időn túli lelki gazdagságot. Ő a tolmács és híd az égi zene és a földi közvetítés között. A Szentlélek által, a zenén keresztül nyílik meg az ég, és átjárja a hallgatóság lelkét. A zene, hitvallás már önmagában, direkt módon hat a hallgatóságra. A szentségimádásai alatt érzi a Szentlélek erejét, „mert a szél ott fúj, ahol akar.”

Tanúságtételében kiemelte: a szent negyven nap, a keresztség, a keresztségi fogadalom megújításának, a mélyen átélt bűnbánatnak és gyónásnak a fontosságát, mert az Oltáriszentségig vezető utat végig kell járni.

Hangsúlyozta, hogy nagy tisztelet van benne a katolikus papok iránt, mert a katolikus papnak van a világon a legnagyobb hatalma, mivel egyedül ők közvetítik a bűnbocsánatot, adnak feloldozást, és e mellett a kizárólagos hatalom mellett az emberi hibáik, a kavicsokon való botladozások nem relevánsak.

Megtudtuk, hogy külföldi útjain, koncertjein is gyakorolja hitét, felmérve a lehetőségeket. Az arab világban, vagy ahol nincs rá lehetősége, a zenén keresztül tesz tanúságot hitéről. Hangsúlyozta: A jó zene direkt hatással van a lélekre. A jó zene, a bátorító tekintet, az igaz beszéd az evangelizáció eszköze.

A mennyország, és az angyalok királyélyaként tisztelt Szűzanyát ő maga is minden reggel kéri „kérlek boríts be szent palástoddal!” A világ eseményeit látva a szellemi harcot fokozódónak tekinti, amelyben nagy szerepe van odaadó imáságunknak. Hazánkat is a Boldogasszony oltalmába ajánlja. Azt vallja, hogy a föld vajúdik, és Magyarország szüli a jövőt. Az imádkozó magyarok kulcspozícióban vannak, nagy a felelősségük. Arra bátorít, hogy közösen összefogva tartsunk imaesteket, vegyük ki részünket a szellemi harcból! A mostani időkben, az imádkozók, engesztelők szerepe jelentős. Mindenki, minden nap, minden szituációban tehet tanúságot.

Utóirat: E sorok írója, a minap egy koncerten hallotta: „Mozart zenéjében megteremtődik a rend, ahol egymásra talál a lélek és a Teremtő”. Bogányi Gergely zongoraművész hitvallását, és zongorajátékát hallgatva meggyőződhettünk: a jó zene is imádság, hitvallás, az ima szellemi harc.

Kedves Testvérek! Áldott Nagyhetet, kegyelemben gazdag Húsvéti ünnepeket kívánok, a Felnőttkatekézis Csoport tagjai nevében:

Vörösné Magdi

Ilyen volt a farsangi mulatság

Istennek hála idén a Bálint Sándor Művelődési Ház adott otthont a plébániai farsangi bálnak, ahol február 10-én a közösség apraja-nagyja együtt ünnepelt.

Az előkészületek már délután 2-kor elkezdődtek, Aradi Mártinak, Kószó Editnek, Ludányi Noéminek és a Sport & Life Party Service felszolgálóinak köszönhetően az asztalok ünnepélyesen megterítve és a terem ízlésesen feldíszítve fogadta a bálozókat.

Jáger Richárd igazgató úr és Attila atya köszöntője után moldvai táncokat tanultunk Véseiné Szőllősi Réka és Vései Luca vezetésével.

A finom vacsora után vonultak fel a maskarások. A zsűritagoknak (Ludányi Olga, Attila atya, Jáger Richárd és Orcsik Sándor) nem volt könnyű dolga a nyertesek kiválasztásában. Az első helyezett a Kullancsdroid (Gyekiczki Petike), a második a Kutya-macska barátság (Vései Luca és Boros Lilla), a harmadik Puskás Öcsi (Fodor Andriska), a különdíjas pedig az Oktáv (Brzozka-Szántó család) lett. Ezúton köszönjük a többieknek, Kiss Jázmin hercegnőnek, Hermione-nak, Keresztes lovagnak, Konyhalánynak, Super Mario-nak, Tigrisnek, Koboldnak is az ötletes jelmezeket.

A Szegedi Szülők Kórusa – Berényiné Ale Krisztina vezetésével, Lucz Ilona és Blahó Attila zongorakíséretével – idén is csodálatos dalokkal (California Dreaming, Sway, Ez itt az én hazám, a Szabadság vándorai, Hit the Road Jack) szerzett örömteli perceket, amelyet a közönség vastapssal köszönt meg. Szántóné Babika pedig számos egyházi hirdetéssel, gyermekszájnak köszönhető vicces történettel szórakoztatta a megjelenteket.

A tombolasorsoláson sok szép ajándék talált gazdára, a nagyértékű fődíjat (a kozmetikai kezelésekre szóló ajándékutalványát) Németh-Farle Mónika nyerte, ezúton is gratulálunk!

Köszönjük Jáger Richárdnak a szeretetteljes fogadtatást, a Sport & Life Party Service alkalmazottainak a kedvességet és a finom ételt, a Szent Jeromos csoportnak az elpakolásban nyújtott segítéget, a felajánlóknak a tombolatárgyakat! Hálás köszönet Kószó Editnek és Aradi Mártinak a szervezésért, Ludányi Olgának a tombola fődíjának felajánlásáért, Horváth Istvánnak a zenei szolgálatért, Erdődi Imrének a fotózásért!

Szeretettel várunk mindenkit jövőre is!

Bús Márti

Hit a művészetben

Ezzel a címmel tartott előadást Péterffy Gabi testvérünk január 25-én csütörtök este a Felnőtt katekézis keretében. Felidézte számunkra Szabó Magda író, Bogányi Gergely zongoraművész és Kárpáti Tamás festőművész vallomásait hitük és művészetük összefüggésében.

Kocsis Elemér egykori református püspök a legnagyobb magyar írók egyikének, Szabó Magdának személyes jó barátja volt. Egyik interjújában arról számolt be, hogyan küzdöttek közösen a 80-as évek után az egyházi középiskolák visszaszerzéséért és újjászervezéséért, a templomok rendbe hozásáért.

„Magda különös ajándéka Istennek – vallja a püspök -, az egész magyarság és az egyház számára… emberségével, ahogy Az ajtó című műve mutatja, kezében egy cselédnek az élete is arannyá, egyetemes kinccsé válik…” Beszél arról, hogy Szabó Magda írásai gyógyírt jelentenek annak, akit az a veszély fenyeget, hogy elveszíti magyar kulturális önazonosságát. Emerence, Az ajtó c. regény főszereplője árva cselédlányként felnőve is felismeri a lelkiismeret szavát: a XX. század embertelenségei közt így válik az igaz emberség példájává.

Amikor Szabó Magdát egyházkerülete főgondnokává választják, ezt mondja: „Isten adjon erőt nekünk, hogy fel tudjuk ismerni egymásban a testvért, hogy egymás mellett haladhassunk az emberiség hasznára.”

Bogányi Gergely világhírű zongoraművészünk egy interjúban rendkívül határozottan, egyértelműen nyilatkozik istenhitéről. Állítja, hogy „van egy isteni akarat, egy tökéletes terv minden ember számára, ennek felismerése, megélése maga a tökéletes boldogság.”

Felismerte a Gondviselés meghívását feladatára, ami nem más, mint „A kereszténység melletti kiállás és Magyarország képviselete a világban.” A legnagyobb ajándéknak tartja, hogy beleszületett a keresztény hitbe, és hogy sok olyan inspirációja, élménye volt, amely a hit megélését elmélyítette benne. A szabadakarat isteni ajándékával kapcsolatban ezt mondja: „Az isteni akaratba való belesimulás az egyetlen, a legjobb döntés… az igazi megértés a szívben van, az egy biztos tudás, biztos érzés, egy életforma, maga az élet.”

Kárpáti Tamás Munkácsy díjas festőművész festményeinek igazi kötőanyaga a lélek erejéből táplálkozó hit. Művészetével a teremtésben megjelenő teljességből merít, amelyhez hozzá tartozik az ember esendősége, az emberi lét gyakran ismétlődő drámája. Vallja, hogy a festészet „csodálatos párbeszéd a Teremtővel”. Ennek értelmében művészetének legfőbb jellegzetessége, hogy megjelennek benne a bibliai motívumok, kiemelten Jézus Krisztus és az Evangéliumok. A megváltás-történetben a lélek nagy vállságait festi meg képein.

Az interjúk egy-egy részletének felolvasása, Gabi a művészetek iránti érzékenységét bizonyító magyarázatai, Lucz Ili és Gabi zongorajátéka tette színessé, szórakoztatóvá, mégis elgondolkoztatóvá az estét. Köszönet Gabinak a témaválasztásért, és az est lebilincselő hangulatáért.

Vajtai Éva

Efezusban, Szent Pál nyomdokaiban jártam

Január 18-án – Attila atya távollétében – került sor Homoki Nagy Mária előadására a csütörtöki Felnőtt katekézis keretein belül. Mária szeptemberben járt Efezusban egy turistacsoporttal, akik látogatásukból néhány órát erre a régen nyüzsgő, annak idején nagyvárosnak számító helységre szántak.

Előadónk alaposan felkészült, saját fotóin kívül látványos prospektust is hozott, valamint sok információnak nézett utána, hogy a látottakat, halottakat tudjuk kötni az evangéliumban olvasottakhoz, és a történelemből ismert tényekhez. Szent Pál útjai sorában igen fontos állomásnak számít Efezus, hiszen három éves tartózkodása alatt sokat tett az egyházért, az ott kialakuló keresztény közösségekért.

Később is több levelet küldött ezeknek a fiatal keresztény csoportoknak, hogy megerősítse, helyreigazítsa őket. Sajnos, – mint megtudtuk, – az egykor virágzó, élettel teli nagyvárosnak ma már csak romjai vannak, nagyrészt még azok is feltárásra várnak. Ami viszont már kikerült a régészek keze alól, az nyüzsgő, turisták által kedvelt látványosság.

A beszámolót mindannyian nagyon élveztük, nem csak a precíz, felkészült tartalom miatt, hanem a közérthetően megfogalmazott, vetített képekkel színesített előadásmód miatt is. Nem csoda, hogy a végén spontán taps tört ki a hallgatóságból, de még olyan önkéntelen mondatok is elhangzottak, hogy „olyan, mintha mi is ott lettünk volna.” Valóban, lélekben kicsit ott voltunk Szent Pállal és az akkori keresztényekkel. Köszönjük Mária!

Aradi Márta

Fotók: a Celsus-könyvtár romjai, Pál apostolról egy modern és egy ókori kép 

Antiochiás fiatalok a deszki kórházban

December 22-én, Aradi Márta kórházlelkészségi munkatárs szervezésben ellátogattunk a deszki tüdőszanatóriumba. Célunk az volt, hogy az ottani betegeket emlékeztessük karácsony üzenetére: Jézusunk maga is nehéz körülmények között született és élt közöttünk, sőt szívünkben ma is felfedezhetjük jelenvalóságát.

Közösségünkből 14-en vállalkoztunk e küldetésre, s 2 csoportra oszolva gitárszóval és csengettyűkkel jártuk be a kórtermeket összekötő folyosókat, hogy karácsonyi dalokat énekeljünk. Több beteg is elérzékenyülve hallgatott minket, s még olyan is akadt, aki elmondta, hogy nem is emlékszik arra, hogy karácsony üzenete ilyen mélyen megérintette volna korábban. Dicsőség a magasságban Istennek!

Ludányi Noémi

A felnőtt katekézis közösség tanévzáró ünnepe

Az immár 10 éve hetente, minden csütörtök este összegyűlő közösségünk december 21-én tanévzáró ünnepet tartott a plébánia nagytermében. Mire 19 órát ütött a toronyóra, Attila atya kiosztotta a zsolozsmás könyveket, hogy abból – jó szokásunk szerint – közösen imádkozzuk az Esti dicséretet.
Hálát adtunk Urunknak az elmúlt év öröméért, fájdalmáért, és gyógyulást kértünk betegeink számára.
Ez alkalommal megengedtük magunknak azt a lazaságot, hogy nem vettük elő a hétről hétre használatos tankönyveket, hanem rendhagyó módon ünnepeltünk: felköszöntöttük az e hónapban születés- és névnapos társainkat, adventi verset hallgattunk Marika tolmácsolásában, karácsonyi éneket Zsuzsa, Marika és Sanyi triójától, továbbá Ági valamint Ili és Gabi művészi módon szólaltatta meg a zongorát az ünnepi est folyamán.
Majd koccintás következett a  „Mestereknek mestere mondd meg mi az egy! – egy az Isten, a jó Isten, aki él örökké, mindörökké. Ámen.” itató nóta éneklése közepette. A vidám éneklés befejeztével kínálgatni kezdtük egymást mindazon finomságokból, amit magunk készítettünk.
Bizony, az est jó alkalmat biztosított arra, hogy sikerüljön elbeszélgetni olyan közösségi társainkkal is, akikre máskor alig volt időnk és figyelmünk. Adja Isten, hogy az új esztendőben is hordozzuk egymást örömben és bánatban egyaránt!
Savanya Mária

Három éve működik a Híd közösség

A Híd közösség egy keresztény, katolikus értékeket kereső és gyakorló fiatal felnőttek csoportja, mely idén már harmadik éve van jelen a Szent Erzsébet Plébánián.

Alkalmaink során hitéletünk meghatározó, mindennapi kérdéseit is érintő témákat dolgozunk fel, összhangban egyházunk tanításával. Hangsúlyt kap az egymás között kialakuló párbeszéd saját tapasztalataink megosztása által.

Találkozóinkon fontos szerepet fektetünk a Taizé-i lelkiségre (hangszerrel kísért énekekkel), mellyel keresztény összetartozásunkat éljük meg.

Szeretnénk Jézus Krisztushoz közelebb kerülni, aki számunkra híd Isten országába. Egymás felé pedig hidakat építve, ügyelni arra, hogy közös bennünk az Istenbe vetett hit.

Alkalmainkra hétfőnként 19:00-től kerül sor a plébánián, egész évben.

A közösség vezetői: Rónaszéki Benedek és Háznagy Márton

Elérhetőségek:
telefonszám: 0630/580 8638
e-mail cím: hid.szeged@gmail.com

Egész évben szeretettel várunk új jelentkezőket, akik hétről hétre vágynak keresztény közösségi élményre, gondolataik megosztására . Azonban leendő új tagjainktól kérjük jelezzék előre csatlakozási szándékukat. Ez számunkra nagy segítség, hogy tudjunk készülni érkezésükre, segítsük bekapcsolódásukat közösségünkbe.

Ilyen volt a Testvériség délutánja

2023. november 16-án (csütörtök) délután 16 órakor került megrendezésre az Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia udvarán a Testvériség Délutánja elnevezésű rendezvény. A szervezők célja e program megvalósításával az volt, hogy Szent Erzsébet napjához közeledve és a Szociális Munka Világnapja apropóján szolidaritást vállaljanak mélyszegénységben élő embertársaikkal.

A rendezvény elején a szervezők képviselői köszöntötték a jelenlévőket, majd az SZTE Kossuth Zsuzsanna Technikum és Szakképző Iskola tanulói és tanárai egy rövid énekes műsort adtak elő. A program keretében melegételt, palacsintát és süteményeket fogyaszthattak a résztvevők a szervezetek önkénteseinek segítségével.

Az eseményen több, mint 100 fő rászoruló vett részt, akik vacsora közben és az azt követő beszélgetések mellett citera zenét hallgathattak a Rúzsa Sándor Népdalkör és Citerásai előadásában.

A rendezvény szervezői összefogással, közös együttműködéssel és hagyományteremtő szándékkal valósították meg a programot, bízva abban, hogy a testvéri közösséget, amely az este folyamán kialakult, a jövőben is meg tudják őrizni. A legfőbb üzenete az volt, hogy legyen bárki, bármilyen elesett a szeretet közvetítésével enyhíthetünk embertársaink szenvedésén úgy, hogy a közömbösség helyett a testvéri odafordulást helyezzük előtérbe.

A rendezvény szervezői

  1. Fokolare Mozgalom
  2. Máltai Szeretetszolgálat
  3. Szeged-Csanádi Egyházmegyei Karitász
  4. Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia (Újszegedi Plébánia)
  5. SZTE Kossuth Zsuzsanna Technikum és Szakképző Iskola 

A cikket írta: Kormosné Molnár Gyöngyi

Jubiláló házaspárok megáldása (fotókkal)

Idén nyáron ünnepeltük férjemmel a 35. házassági évfordulónkat. Nagyon vártuk most is, hogy az újszegedi egyházközségben sor kerüljön a kerek évfordulójukat ünneplő házaspárok megáldásra. A Mária Napok zárónapján, szeptember 12-én este mintegy 14 házaspár gyülekeztünk a Szent Erzsébet templomban, hogy Isten előtt megerősítsük házastársunkra mondott igenünket. A szentmisét Hardi Titusz bencés atya mutatta be Attila atyával.

A prédikációban több gondolat is megérintett. Titusz atya arra hívta fel a figyelmünket, hogy a jó tanítvány képes arra, hogy meghallja, amit a Mester mond neki. Hatalmas zaj vesz körül minket a mai világban, nem magától értetődő, hogy képesek legyünk meghallani és befogadni Isten szavát. Mária állandó párbeszédben állt Istennel, készségessé vált arra, hogy meghallja és befogadja Isten szavát. Én meghallom-e Isten szavát, befogadom-e a szívembe, rá tudok-e hagyatkozni?

Mária nem kételkedett Isten szavában, meg akarta érteni, hogy mit kell tennie. Ha valami Istentől származik, az csak jó lehet; a rossz nem származhat Istentől. Ha a bizalom Istenben a nehézségek idején is megmarad bennünk, az az élet teljességéhez fog vezetni. Bármilyen kísértésen, megpróbáltatáson keresztül vezet is itt a földön utunk, Isten tenyerénél mélyebbre sosem eshetünk! Ezt a minden körülmények között fennálló Istenbe vetett bizalmat szeretném tanuljuk meg Máriától!

A házaspárok megáldása nagyon megható volt, hiszen minden házaspárhoz odalépett Titusz atya és egyéni imával áldott meg minket. Az emléklapon szereplő gondolatok közül a következő rész segít a legjobban a jelenleg megélt élethelyzetünkben: „Szeressétek továbbra is az Istent. Ő legyen legfőbb kincsetek és végső célotok. Ne csak időben, hanem lelkületben is jussatok egyre közelebb hozzá.” Úgy legyen! – Ámen.

Csányiné Fejes Tekla és Csányi Sándor

A miséről készült teljes fotógaléria itt megtekinthető »

Fotók: Körmöczi László

Rózsafüzér Társulatok találkozója a Mária-napokon

Szeptember 11-én, a Mária-napok keretében a Rózsafüzér Társulatok találkozója volt templomunkban. Gyorsan megteltek a padok és csodás volt a közös imádság ereje. A szentmisét Kondé Lajos atya, püspöki helynök, plébános tartotta. A szentbeszédében a napi Evangélium három szereplőjéről elmélkedett.

Elsőként a farizeusok keményszívűségéről beszélt. A keményszívűek, a változtatni nem tudó és akaró, rugalmatlan emberek. Az akkori idők vallási vezetői, akik olyan mereven ragaszkodtak a törvényekhez, hogy cselekedeteikből hiányzott az irgalom. Kiemelte, hogy Isten mentsen meg minket a keményszívűségtől. Másodikként ott áll a béna, aki kiszolgáltatott és betegként a társadalom perifériájára szorult ember.

Jézus ott tanított a templomban. Urunk, aki „szíveket és veséket vizsgál”, látja, hogy az emberek azt fürkészik, mit fog cselekedni, hiszen sabbat, a nyugalom napja van. Krisztus már a kérdésével kimutatja irgalmát, majd tanúságot tesz a gyógyító szeretetéről.

Zárógondolatként Lajos atya a farizeusok esztelen haragjáról beszélt, akik csak a parancsot látták és nem figyeltek a csodára. Arra biztatott minket, hogy a napjainkban is felismerhető gyűlölet helyett a minket körülvevő csodákra koncentráljunk.

A szentmise záróáldását litánia és a hívek által hozott Mária szobrok megáldása követte. Majd ünnepélyesen leleplezésre került Felföldi Mihály festménye, amely a Ligetben lévő, 1937-ben épült Lourdes-i barlangot ábrázolja. Az Erzsébet templomban lévő gyönyörű Mária szobor innen lett kimenekítve, mielőtt a nyitott kápolnát 1967-ben az akkori vezetés lebontotta. A képet Dr. Csermák Zoltán budapesti testvérünk adományozta, aki szeretettel emlékezett nagynénjére, a kegyhelyet megálmodó és megvalósító, Ugri Mária Ilma Kalocsai Iskolanővérre.

Hálásan köszönjük Lajos atya tanítását, Csermák úr adományát, a Rózsafüzér Társulatok tagjainak hűségesen kitartó imádságát!

Bús Márti