Gondolatok Szeged római katolikus egyházi zenéjéről és a Szegedi Szimfonikus Zenekarról

Közösségünk jeles tagja, Aradi Marika a fenti címmel írt dolgozatot a karantén idején a Szegedi Szimfonikus Zenekar karmesterének, Gyüdi Sándor felhívására. Július 23-án a csütörtöki Társaskör nyári programsorozatában e dolgozat alapján tartotta Marika figyelemre méltó előadását.

Érdekes információkat, színes történeteket hallottunk többek között Szeged egyházzenei életének kezdeteiről, a szimfonikus zenekar tagjainak megjelenéséről templomaink zenei életében, valamint az Aradi család egyházzenei kapcsolatáról, a régi szegedi kántorok megbecsültségéről. Nehéz besűríteni bő egy órába ezt a nagy kiterjedésű anyagot, bizonyára lesz folytatása a megkezdett gondolatoknak!

Lucz Ilona

Orgonák éjszakája

Túri Péter a SZTE Bartók Béla Művészeti Kar hallgatójának magas színvonalú orgona-hangversenyét hallhattuk a gyönyörűen kifestett Szent Erzsébet templomunkban, augusztus 8-án szombat este 7 órai kezdettel.

A bő 1 órás programban Buxtehude, Bach, Goedicke, Lyapunov, Mendelssohn művei csendültek fel. Péter nemzetközi orgonaversenyre készül, szeptemberben rendezték volna Moszkvában, ám a közelmúltban kiderült, hogy a járványveszély miatt 2021 januárjára halasztották. Köszönet a leendő művésznek, hogy ennek ellenére vállalta a fellépést. Az Erzsébet templomunk orgonáját remek regisztrálással, a lehetőségekhez képest gazdag hangszínekkel, remek karakterekkel sikerült megszólaltatni. Élmény volt ez az este! Túri Péter tanára Csanádi László DLA orgonaművész főiskolai tanár. Sok sikert kívánunk!

Lucz Ilona

Imaalkalmak a Vakok Intézetében

Az újszegedi Vakok és Gyengénlátók Intézetének története működésének kezdetétől szorosan kapcsolódott az újszegedi plébániához. Mindig – még a kommunizmus idején is – volt személyes kapcsolat a személyzettel és az otthon lakóival, néha intenzívebben, néha kevésbé.

Az elmúlt hónapok nehéz időszaka, a járvány miatti karantén, őket még inkább megviselte, mint az otthonukban élő polgárokat. A hírekből tudhattuk csak, hogy ebből az Intézetből kb. 30-40 főt vittek el, akik beleestek a Covid-19 járványba, mert a szigorú lezárás- bezárás ellenére valaki bevitte a fertőzést. Hála Istennek senki nem halt meg a fertőzöttek közül, és július hónap első péntekjén Flóri atyavégre megtarthatta odabent a szokásos elsőpénteki szentmisét.

Négy hónapig maradtak szentmise és közös ima nélkül! A járvány előtt utoljára március hónap első péntekjén voltunk náluk. A délutáni összejövetelt, amíg atyát vártuk, énekléssel és egy kis beszélgetéssel kezdtük, mert bizony nagy igény van bennük minden kapcsolatra! „Berozsdásodott” hangjukat örömmel vetették be a szent énekek éneklésébe, sokan mondták is közülük: „Jaj, de hiányoztatok, és hiányzott az éneklés!” A televízióban és a rádióban közvetített miséken többen részt vettek a lakók közül, de ebben sem mindenkinek volt része. Most tehát megújult szervezésben szerdánként dr. Szekeres Zsuzsa testvérünk jár fölolvasni egyházi tartalmú könyvekből, újságokból, péntek délutánonként pedig Aradi Mari tart imaórát énekléssel egybekötve. Elsőpéntekenként pedig Flóri atyamisézik az egybegyűlteknek az emeleti nagyteremben. Bár lelki éhség mindenkiben van, de mostanában a résztvevők száma körülbelül 10 és 25 között mozog. Ne feledjük, hogy ez az intézmény az utóbbi időben teljesen tudatos átszervezés folytán már nem sima „vakok intézete”, hanem tapasztalatom szerint idehelyeztek sok pszichiátriai esetet, valamint az elfekvő rész is teljesen teltházas, akikhez papjaink csak akkor mehetnek, ha hívják őket, és ez sajnos egyre ritkábban esik meg.

Meg kell említenem, hogy az ott dolgozók legtöbbje nagyon barátságos és együttműködő velünk. Van olyan a foglalkoztatók között, aki csütörtökönként szabályos bibliaórát tart az erre alkalmas és fogékony lakóknak. (Van hozzá végzettsége, Attila atya is ismeri, sőt tanította!) Isten fizesse meg neki, és tartsa meg ezen a pályán!

Imádkozzunk ezekért az emberekért, akár vakok, akár betegek, akár szegénységük folytán kerültek ide, hogy Isten szeretete megérinthesse őket még rajtunk, alkalmatlan eszközökön keresztül is, és lelkük közelebb kerülhessen a mi Urunk Jézus Krisztus szeretetének befogadásához! A sok szép Szűzmáriás ének pedig segítse őket, hogy Égi Édesanyánk segítő kezébe bátran kapaszkodjanak, a jelenlegi nehéz helyzetükben is!

Aradi Mária

Szegedi Szülők Kórusának hangversenye

Augusztus 6-án telt házzal kitűnő hangulatú hangversenyt adott a lelkes anyukákból álló kórus, Berényiné Ale Krisztina tanárnő vezetésével, Guba Tünde Bettina művész-tanár zongora kíséretével, aki szólistaként is a magas szintű muzsikálás élményében részesítette a hallgatóságot.

Előadásában híres filmzenékből hallhattunk részleteket. A kórus repertoárja is inkább a könnyedebb, szórakoztató műfajból áll.

Minden zeneszám között a kórus egy-egy tagja számolt be a kezdetekről, a célokról, a támogatókról. E néhány mondatos felolvasásokból kiderült, hogy nemcsak a zene építő ereje tartja össze ezt a közösséget, hanem a segítségnyújtás is, ezért részt vettek/vesznek jótékonysági koncerteken. Egy éve egyesületként működnek, egyik legfőbb vágyuk, minél több embert szeretnének énekükkel boldogítani. Áldás legyen munkájukon!

Lucz Ilona

Életszentség kalandja: fiatalok lelkigyakorlata Püspökszentlászlón

– Mi az? Gyönyörű táj, remek közösség, sok játék, mély beszélgetések, élvezetes workshopok, hosszú bibliai bevezetők, és nem Taizé?

-Taizés lelkigyakorlat Püspökszentlászlón.

Bizonyára sokan kitalálták ezt a könnyű találóskérdést, hiszen közösségünkből mintegy 24-en vettünk részt a július 21-25 napjaiban tartott lelkigyakorlaton. Szeretném röviden összefoglalni azoknak, akik nem tudtak velünk tartani.

A korábbi években Attila atya jóvoltából eljuthattunk a franciaországi Taizébe, ám ez idén meghiúsult a koronavírus miatti erős korlátozások miatt. Azonban jópásztorunknak köszönhetően mégiscsak részünk lehetett a magunk módján megtapasztalni a „taizés élményt”. Szegedről 5 autóval utaztunk, hogy eljussunk a Baranya megyei Püspökszentlászlóra, ahol az Életrendezés Házában szállhattunk meg. Már odaúton nagyon jókat beszélgettünk és jobban megismerhettük egymást.

A jezsuiták által fenntartott Életrendezés Házához érkezve szép fogadtatásban volt részünk: a helyi hittanos fiatalok (bérmálkozásra készülő cserkészek) vártak és köszöntöttek bennünket hangszeres zenéjükkel, énekükkel. A keddtől szombatig tartó 4 napot az ő társaságukban tölthettük. Hogy mindenki megismerje a másikat, és összecsiszolódjon a társaság, izgalmas játékokkal kezdtük a közösen töltendő időnket.

A csapat nagy része 16-25 év közötti fiatalokból állt, de kísért minket pár szülő is. A környezet gyönyörű volt, túrázásra alkalmas, amit a legtöbben ki is használtak a délutánok alkalmával. Ugyanis a napunk gerincét a háromszori (reggel, délben és este) taizéi énekes imádság adta. A reggelizés után Attila atya bibliai elmélkedését hallgathattunk meg Isten szent mivoltáról és az ember életszentségre való meghívottságáról. Azt követően kiscsoportokban beszélgettünk az elhangzottak alapján. Már az elején nagyon bensőséges kiscsoport tudott kialakulni, ami segített minket, hogy szabadon megoszthassuk gondolatainkat egymással. A déli imádság után finom ebédet kaptunk. Rövid pihenő után különböző beszámolókon, ún. „workshopokon” vehettünk részt, melyet a résztvevők tartottunk. Volt, aki a bánáti bazsarózsát mutatta be, más valaki a Kínában töltött tanulmányairól szólt, volt, aki a sérült gyerekekkel való foglalkozásról, vagy az Erasmus-programokról mesélt; kiscsoportos formában egy meseterápiába is bepillantást nyerhettünk. Jómagam a szeretetnyelveket próbáltam minél izgalmasabban átadni az érdeklődőknek. A foglalkozások után túrázni ment a társaság java. Aki maradt, annak lehetősége volt csendben maradni, beszélgetni Hofher József jezsuita atyával, vagy a szépséges kis kápolnában elvonultan imádkozni. Este pedig a jóleső vacsora után egy hosszabb imával zártuk a napunkat.

Túra közben különböző feladatokat kaptunk, volt, hogy játékokat, akadálypályát kellett egymásnak kitalálnunk, miközben talentumokat gyűjthettünk, mintegy ügyességünk jutalmait. Az utolsó napon ezek száma alapján került kihirdetésre, hogy a csapat milyen helyezést ért el. Jutalmul mézeskalács házikót és hasonló finomságokat lehetett nyerni.

Fantasztikus volt, hogy a közös imádságaink során milyen gyorsan és szépen megtanultuk négy szólamban énekelni a különböző taizéi énekeket, amiket pénteken a hosszúhetényi szentmisén is bemutathattunk. Ezt követően, nagy meglepetésünkre szentségimádásban is részünk lehetett, majd a helyiek üdítő italokkal és falatokkal kínáltak a templomkertben.

Összességében elmondhatom, hogy nagyon sokat nevettünk e pár nap alatt, új élményekkel gazdagodhattunk, közelebb kerülhettünk önmagunkhoz, egymáshoz és a Jóistenhez. Reméljük, hogy sokszor össze fog jönni még ez a kis csapat, hogy egymást segítve folytathassuk utunkat az életszentség útján.

Bővíz Krisztián

Az alábbi felvétel a Hoszzúhetény templomában tartott szentmisén és azt követő szentségimádáson készült.