Ünnepi koncert az Erzsébet-templomban

Két tehetséges, fiatal művész adott hangversenyt október 23-án, nemzeti ünnepünk estéjén a Szent Erzsébet templomban. Magda Dávid orgonaművész és zeneszerző, valamint Andor Csilla énekművész kápráztatott el bennünket az esti szentmise után. Liszt Ferenc: „Funerailles” (Temetés) című nagyszabású műve szólalt meg elsőként Magda Dávid kitűnő orgonajátéka által. Az 1848-as magyar szabadságharc bukása mélyen megrendítette Lisztet, ezzel a művével az október 6-i drámai eseménynek állított emléket. Szép és méltó kezdése volt a hangversenynek a „Funerailles” megszólaltatása nemzeti ünnepünkön.

Továbbá barokk, romantikus és kortárs zene szólalt meg, mégpedig Magda Dávid, mint zeneszerző is bemutatkozott, saját kompozícióiból adott elő két darabot, egy fiatalkori „Concertót” – amely Vivaldi stílusát idézi mai kompozíciós eszközökkel – és „Ave Maria” című különleges, sajátos szemszögből láttatott nagyon szép művét, Andor Csilla énekművész kiváló előadásában, a szerző kíséretével. J.S. Bach 80. kantátájából hallottunk még egy áriát, valamint Gounodtól egy énekbe foglalt imát Csilla szárnyaló énekével, akinek hangja betöltötte a templom minden zeg-zugát. Orgonaművészünk játéka által megismerhettünk egy Bach kortárs, Johann Gottfied Walther zeneszerző remek Concertóját is, majd a hangverseny utolsó műsorszámaként Magda Dávid bravúros improvizációjával bűvölte el hallgatóságát. Egy megadott témára, az „Áldjon meg minket Szentatya Úristen” kezdetű népénekre improvizált. Igazán csodálatos alkotás született azokban a pillanatokban…

Végül sajnálattal kell megjegyeznem, hogy kevesen voltak kíváncsiak erre az ünnepi hangversenyre. Mindenesetre köszönjük Dávidnak és Csillának a számunkra nyújtott feledhetetlen zenei élményt!

Lucz Ilona

Tájékoztatás a Megújulási csoport munkájáról

Újszeged – Plébániai közösségfejlesztés – Megújulási munkacsoport

október 20. – emlékeztető

I. előzmények (előző alkalom):

 • a Teréz anya Közösségi Nap (október 2) kiértékelése
 • 20 csoport bemutatkozásának kirakása (templomban, honlapra)
 • „lelki adományok” teszt továbbvitele (közösségbe, templomi hirdetés, iroda)
 • Szent Erzsébet templombúcsú napján feladatok felkínálása 4 célcsoportnak: nők, férfiak, idősek, fiatalok

II. 20-ai alkalommal az alábbiakról beszélgettünk

közös cél: vasárnap(i szentmise) újrafelfedezése, vasárnap-élmény megélése

ötletek („brainstorming”) a vasárnap-élmény fokozására:

 1. ének-próba, orgonazene a mise előtt, ráhangolódás segítése (óra.55-óra.00 között)
 2. beszélgetés a mise előtt (óra.45-óra.55 között)
 3. felolvasások beosztása, Adoremus továbbadása, lektor-felkészítő tanfolyam
 4. Szent Mónika kis imafüzet odaadása, bekapcsolás az imába
 5. közösségek szolgálata a szentmisén, a hirdetésekben bemutatkozási lehetőség, a plakátjuk kitevése azon a misén, ahol szolgálnak
 6. stációk, rorate-agapék mintájára itt is központi táblázat, közösségek feliratkozása
 7. plébániai publikus google naptár létrehozása, honlapba ágyazása, egyéni felvétele saját google naptárba, akár értesítések kérése
 8. alkalmi kávézó, kávézás szentmise után, beszélgetések
 9. halk zenével megtámogatott csendes órák hétköznap a templomban
 10. nagyszombati bibliaolvasás sűrűbben, szentségimádási napokon
 11. ministráns-csoki, szkóla-cola
 12. miséről kimenet „úttorlasz”, a plébániai felé terelni, marasztalni az embereket
 13. …..
 14. neked milyen ötleted van?
 15. nektek a közösségben milyen ötletetek van?

példák a plébániai / templomi kávézóra:

III. következő alkalom: nov 3. szerda 17.00 – plébániánk földszinti nagyterme

téma: a vasárnapi mise, mint középpont

felkészül: Kerekes László és Erzsi az Újraépítve című könyv alapján, akik ajánlják, hogy nézzük meg a könyv szerzőjének az Eucharisztikus Kongreszuson tartott előadását: lásd https://www.youtube.com/watch?v=g6OoQ0ruI9Q (3:01:00-tól 42 perc hosszúságú) – ez tehát házi feladatnak is tekinthető, hogy az ott elhangzottakról tudjunk most szerdán beszélgetni

Zeneterapeuta és Teréz Tour a közösségi napon

Schonfeld Mátyás zeneterapeuta a gyerekekkel

Amíg a Teréz anya templomban Jákó atya előadását hallhattuk, majd kiscsoportokban beszélgettünk, a gyerekeket az emeleti teremben Schönfeld Mátyás zeneterapeuta szórakoztatta tanította és látta el fantáziadús feladatokkal.

Az interaktív zenei délelőtt gyerek és felnőtt számára is remekül telt. Amiből csak lehetett, hangszert készítettek a gyerekek Mátyás segítségével: gumikesztyűből, vagy szívószálból így lett duda, mankóból furulya, és a kezükben kacagni kezdett még az egyszerű műanyag pohár is.
A fantáziadús programból ízelítőt lásd itt » 

Esős délutánok unalmának garantált elűzésére lásd Mátyás zenebatyu videóit itt.

A Közösségi Nap délutáni programjához az a remény adta az ihletet, hogy jó idő lesz. Áldás volt, hogy valóban gyönyörű időt kaptunk ajándékba a szabadtári programhoz, ami a délelőtt folytatásaként segítette a közösségeket a frissítő csapatépítésben.

* * *

Teréz Tour

Sok-sok előkészítő találkozás előzte meg a Teréz Tour-a megszületését. Külön köszönetet szeretnék mondani Polyák Ábelnek és Bauer Józsinak valamint Szendrényi Bálintnak, aki cserkésztapasztalataikat több alkalommal is beletették az előkészületekbe.

Attila atya támogatása és Pechan Szabi jelenléte nélkül biztos nem boldogultunk volna. Az állomásvezetők önkéntes felajánlása igazi ajándék volt! Nagyon köszönjük!

A Holt-Maros gyönyörű sétányán indult a túra, a Sarló utca csücskében egy csapatépítő feladattal a csapat tagjai egy pokrócon állva kellett megfejtsék a kódot, ami a pokróc alján volt elrejtve. A feladatot nehezítendő, nem volt szabad senkinek leszállnia a takaróról. A következő állomáson egy vicces kvízt kellett kitölteni, amelynek párját a Maros másik oldalán az utolsó előtti állomáson találtátok meg. Örömmel tudatjuk, hogy a kvízkitöltés győztese a cirozis87@gmail.com címről beküldő csapat lett mindkét esetben. Volt még palackpostás és beszélgetős feladat, egy kis rejtvényfejtés, táncmulatság és kincsvadászat (sok csokival), végül az élő víz forrásánál (Heszler-pad) mindenki megtalálhatta az elveszett plébánosunkat is…

A főnyeremény két gyönyörű, együtt töltött óra napsütésben a Holt-Maros partján sétálgatva – ezt garantáltan minden résztvevő elnyerte. Nagyon köszönjük, hogy eljöttetek és velünk játszottatok! A túráról készült fotókat Körmöczi Laci készítette.

Szendrényi Marietta

Életre szóló élmények az antióchiás hétvégén

Újoncként vettem részt az idei antiochiás hétvégén, és rendkívül hálás vagyok, hogy meghívást kaptam ebbe a plébániai közösségbe, mert életre szóló élményekben volt részem e két és fél nap során.

Rendkívül meglepődtem, hogy amikor először beléptem a terembe: mindenki barátságosan fogadott, holott nagy részüket egyáltalán nem is ismertem. Egyből éreztem, hogy egy olyan közösségbe érkeztem, ahol nyitott és befogadó társakra, barátokra lelhetek. Általában szorongok új emberek között, de itt egyáltalán nem éreztem magam feszélyezve, sőt bátorságot kaptam arra, hogy megszólítsak másokat, beszélgetést kezdeményezzek. A hétvégén nem csak új személyeket, hanem magamat is jobban megismertem, szorosabbá vált az istenkapcsolatom, olyan kérdéseken gondolkodtam el, amelyek mindaddig fel sem merültek bennem.

Antióchiás zenészek

Ezért köszönettel tartozom mindazoknak, akik bevezetőt tartottak, és azoknak, akikkel egy kiscsoportot alkottam. A szombat esti kiengesztelődésen lehetőségem nyílt elcsendesedni és magamba nézni, aminek már hosszú idő óta nem szenteltem kellő mennyiségű figyelmet, így akkor ez nagyon mélyen megérintett. Hihetetlen, hogy mennyi örömöt éltem át a hétvége alatt, mennyi szeretetet kaptam a többiektől, és mennyit erősödött az Istenbe vetett hitem. Boldog vagyok, hogy immár az Újszegedi Antiochia-közösség tagja lehetek, és remélem, a későbbiekben csak tovább gyarapodhatok általa.

Perényi Boglárka

Egyházközségi közösségi napot tartottunk október elején

Közösségi Nap – élménybeszámoló

„Ó, mily szép, és mily gyönyörűséges a testvérek egysége” (133. Zsoltár)

Nagyon vártam, hogy ismét lehessen Közösségi Nap a Teréz templomban, amikor új emberekkel és más közösségekbe tartozókkal is lehet kötetlenül találkozni, beszélgetni. Reggel már látszott, hogy jó időnk lesz, derült, őszi időre ébredtünk, szépen sütött a nap egész szombaton. A regisztrációnál Kószó Edit és Bús Márti vártak minket, nagy mosollyal üdvözöltük egymást.

Nagyon tetszett a plébánián működő közösségek bemutatkozása plakátokon, fényképekkel, beszámolókkal, igazi csemege volt belepillantani kinek-kinek az életébe.

Fehérváry Jákó bencés atya az Eucharisztia misztériumáról, liturgiájáról szóló előadása után kiscsoportokban beszélgettünk az érintett témák kapcsán: 1) hogyan tapasztaljuk Isten jelenlétét az életünkben; 2) hogyan veszünk erőt az Eucharisztiából a mindennapokra; 3) hogyan állunk a javak megosztásában testvéreinkkel?

Szántóné Babika csoportjához csatlakoztam, rácsodálkozhattam arra, hogy Isten milyen gazdagon ontja ránk a kegyelmeit. A csoportban megszólalókon keresztül megláthattam milyen sokszínűen munkálkodik Isten az életükben és a körülöttük élők életében. Több új emberrel ismerkedhettem meg, illetve egészen új dolgokat hallottam olyan emberektől, akikkel már régóta ismerjük egymást. Lelkileg gazdagodva álltam fel a kiscsoportos beszélgetésből.

Nagy élményként marad meg bennünk a „Teréz-túra”, melyet templomunk és a Holt-Maros közötti mintegy 2,5 km hosszú szakaszon tettünk meg. Több állomás volt, melyeken izgalmas, érdekes feladatokat oldottunk meg. Itt is az a tapasztaltuk erősödött meg, hogy a közösségben összeadódik a tudás, könnyebben jönnek az ötletek. A kvíz kérdések előtt arra gondoltam, hogy na, ezekre a kérdésekre nem fogok tudni válaszolni. Aztán nagy meglepetésre sok kérdésre Sanyival ketten tudtuk a választ. Például arra, hogy mikor szentelték fel a Teréz templomot pontos dátummal: nem volt nehéz, mert annak idején Andriskával pont aznap jöttünk ki a kórházból, első utunk egyenesen a templomszentelésre vezetett. Mi emlékeztünk Agócs Rózsa nővér nevére, aki azért imádkozott évtizedeken át, hogy templom épüljön a családi házuk helyén, s lám, ez megvalósult! Az elköteleződés állomása is mélyen érintett. Köszönjük a szervezőknek a feladatokat, helytállást.

A nap csúcspontja a szentmise volt, melyet Jákó atya és Attila atya koncelebrál, s amelynek keretében megáldották az évfordulós házaspárokat. A mórahalmi szakképzős gyerekek és tanáruk segítségével készített ostyákkal történt az áldoztatás, Attila atya pontosan elmondta, hogy a pap átváltoztató szavaival, a Szentlélek erejéből ezek a kenyérfalatok Krisztus éltető testévé változtak – ez is különös élményként marad meg bennünk.

Lelkileg feltöltődve, megerősödve jöttünk el a Közösségi Napról, köszönjük mindenkinek a szervezést, részvételt, a sok beszélgetést, mennyei Gondviselőnknek pedig a napsütést.

Csányiné Tekla és Sándor

***

Mi történik a szentmisén?

Az október 2-án, a Teréz templomban tartott Közösségi Nap délelőttjén Fehérváry Jákó bencés szerzetes, teológus, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola rektorának előadását hallgathattuk. Nagy érdeklődéssel és kíváncsisággal vártuk Jákó atya tanítását, amelyben a életünk csúcspontjáról és forrásáról, a szentmiséről szólt, annak minden elemében jelenlévő Krisztusról, illetve az Őt befogadó közösségről beszélt.

Néhány gondolatot kiemelnék a rendkívül sokrétű, nagyon tanulságos előadásból. Hangsúlyozta a misén felolvasók felelősségét, hiszen akár az Olvasmány, a Szentlecke, az Evangélium kerül felolvasásra, mindegyik Isten jelenlétét tükrözi, Isten üzenetét közvetíti, ezért fontos, hogy ennek tudatában legyen a felolvasó, hiszen nem mindegy, hogyan jut el a templom közösségéhez Isten szava. A Szentírás olvasásával kapcsolatban az atya azt is ajánlotta, hogy otthon egy-egy rövid szakaszt érdemes többször is elolvasnunk, értelmeznünk, elmélkednünk az abban rejlő mondanivalóról.

Mi történik, amikor Krisztus áldozatából részesülünk, vagyis szentáldozáshoz járulunk? A szentostyát, mint Krisztus testét magunkhoz véve nemcsak vele, hanem Őáltala egymással is közösséget alkotunk, így válunk egy testté, Isten népévé. Jákó atya többször is felhívta a figyelmet a közösség szerepére az egyházban, hiszen az őskeresztények is közösségben éltek, sőt maga Jézus is közösségben élt a tanítványaival. Egyedül senki nem lehet Krisztust-követő!

A tanítás végén előadónktól feladatot is kaptunk, három kérdést fogalmazott meg, ezekre kis csoportokban próbáltuk megadni a választ.  A kérdések a teljesség igénye nélkül a következő témák köré szövődtek: Isten jelenléte az életünkben, a Szentírás üzenete számunkra, valamint adomány lelki, anyagi és egyéb vonatkozásban.

A mi csoportunk összetétele nagyon szerencsésen alakult, hiszen 18 és kb. 70 éves kor közöttiek nyolcan alkottunk egy kört. Értékes, tanulságos hozzászólások hangzottak el, mindannyian őszintén megnyíltunk egymás felé. Köszönet Attila atyának az előadás megszervezéséért is. Jákó atya tanítása, építő gondolatai által közelebb jutottunk a liturgia, a szentmise lényegének megértéséhez.

Lucz Ilona

Betegek kenete és orgonakoncert

A Mári-napok rendezvénysorozat záró napján, szeptember 17-én, pénteken a szentmisét a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának professzora, Kránitz Mihály atya celebrálta. A mise kezdetén örömmel osztotta meg tapasztalatát szegedi kötődéseiről.

Máriáról, mint a fájdalmak anyjáról („Stabat Mater dolorosa”) tartotta szentbeszédét, a kereszt, illetve a szenvedés témája köré szőve tanítását. Nagyon elgondolkodtató és lelki épülésünkre szolgáló homíliát hallottunk Mihály atyától csakúgy, mint a többi, Attila atya által meghívott vendégpaptól is, így Mária életének több szemszögből való bemutatásán keresztül 5 napos lelkigyakorlatban részesülhettünk.

A szentmise keretében történt a betegek kenetének kiszolgáltatása is. 38 főleg idős Testvérünk kérte és kapta meg e szentséget, bízva, remélve e kenet isteni, gyógyító erejében.

A Mária-napok eseménysorozata Kuzma Levente orgonaművész hangversenyével ért véget, akit hálás köszönet illet a mise zenei szolgálatáért is.

Akik végighallgatták az orgonakoncertet, azoknak csodálatos, felemelő élményben volt részük. Remek műsort állított össze Levente, a zeneművek a kora barokktól szinte napjainkig képviselték a különböző stílusokat. A hangszer adta lehetőségeket maximálisan kihasználta a művész, a regisztrációk különféle kombinációjával olyan színeket, színárnyalatokat szólaltatott meg, amit nagyon ritkán hallunk a templomunkban. Rendkívül igényes muzsikálással, igazi művészi élménnyel ajándékozott meg bennünket Kuzma Levente orgonaművész. Köszönjük!

Lucz Ilona