Köszöntöttük a jubiláló Imre atyát

Úrnapja, az Úr Szent Testének és Szent Vérének ünnepe a köztünk lévő, élő Jézus miatt nagyon közel áll a szívünkhöz. Az idei főünnep különös jelentőségű volt a közösségünk számára, hiszen ezen a napon egy fontos jubileumot is ünnepeltünk, a hosszú olaszországi tartózkodása után hazatérő Imre atya pappá szentelésének 40. évfordulóját.

Az esti 6-os szentmisét Imre atya személyes hangvételű köszöntőjével kezdte, amelyben először a főünnep jelentőségét és mondanivalóját emelte ki. Visszaemlékezett arra, hogy 1979. június 16-án szentelték pappá, újmiséjét pedig ebben az évben Úrnapján mutatta be. Beszédében felsorolta azokat a plébániákat, ahol az évek folyamán szolgálatát teljesítette. Háláját fejezte ki szüleiért, testvéreiért és rokonaiért, akik mindig teljes szívből támogatták életútján. Köszönetet mondott barátainak, köztük az újszegedi közösség tagjainak, akik mindig szeretettel voltunk, vagyunk iránta. Az ünnepi szentmise prédikációjában kiemelte, hogy Jézus arra hív minket, amire egykoron a tanítványait, az együtt munkálkodásra.

Kedves Imre atya! Köszönjük, hogy ezt a szép jubileumot velünk együtt ünnepelted meg! Hálásak vagyunk a szép gondolatokért, amikkel gazdagodhattunk! A zsúfolásig megtelt templom sok mindent elárul, emléke a sok közösen eltöltött évnek és jele annak, hogy mindig szeretettel várunk. Isten szeretete és áldása kísérjen életed minden napján!

Bús Márti

Igéretet tettek az új képviselőtestület tagjai

A hívek megválasztották az új egyházközségi képviselőtestület tagjait, akik június 23-án, a fél 10 órai szentmisében tettek ígéretet.
Hálásan köszönjük annak a közel négyszáz hívőnek, akik aktívan közreműködtek és leadták a szavazatukat.

Az új képviselőtestületi tagok lettek:
Szántó Lajosné
Dr. Bús Márta
Lucz Ilona DLA
Körmöczi László
Pechan Szabolcs
Szojka Emese
Dobos János
Dr. Krisztin Német István
Kertész Orsolya
Talló Éva
Dr. Selmeczi Szilvia
Vereb István
Póttagok:
Király József
Besesek Béla

Árpi! Búcsú nélkül mentél el!

Vári-Nagy Árpád 1964-2019

Már húsvét után voltunk. Az ünnepek utáni első munkanap. Az orkán erejű szél pedig csak fújt és fújt. Az ember testét-lelkét átjárta a hideg és esőcseppek nyaldosták az arcot.

A barátságtalan időjárás bekergette a reggel óta kint dolgozót. Csak meg akart melegedni egy kicsit…A mi ÁRPINK, aki munkájára igényes, megbízható, közvetlen, ugyanakkor szerény magatartású és mindig jó kedélyű ember volt. Kollégáival és környezetével is nagyon jó kapcsolatot ápolt. Megbízható munkatársként kapott feladatait pontosan végrehajtotta, elvégezte.

Nyíltan megmondta azt is, hogy nem tudta felvállalni. Nem ígérgetett, mert szavatartó ember volt. Széleskörű szakértelmének és tapasztalatának köszönhetően bármilyen építőipari és mezőgazdasági munkában könnyedén eligazodott. Amikor szükség volt betonozott, járdát épített, csempézett, falat emelt. Olykor pedig növényt ápolt, fát ültetett, ágat nyesett vagy gallyazott, sírt ásott, füvet nyírt. Egy szóval: rendet tartott.

Karácsonyi ünnepekkor a templomokban is nagy segítségünkre volt a magas és nehéz fenyőfák kivágásánál, szállításánál és állításánál.

Mindennapi munkája végzése mellett gyakran segített a temetőben az idősebb vagy gyenge egészségi állapotú embereknek. Sok esetben vizet vitt, virágot locsolt, gaztalanított a sírokon.

Árpi! Búcsú nélkül mentél el, ami nagy fájdalom számunkra.

Kérjük a szerető Istent, hogy irgalmas Szívében lelj örök békére és megnyugvásra. Szelídüljön meg igazságossága és irgalma öleljen át teljesen.

Nyugodj békében Jézus, Mária és szent József nevében. Ámen.
Zsembery István

 

Szent Ágoston: Ne sírj azért, mert szeretsz

A halál nem jelent semmit.
Csupán átmentem a másik oldalra.
Az maradtam, aki vagyok
És te is önmagad vagy.
Akik egymásnak voltunk,
Azok vagyunk mindörökre.
Úgy szólíts, azon a néven,
Ahogy mindig hívtál.
Beszélj velem, ahogy mindig szoktál,
Ne keress új szavakat.
Ne fordulj felém ünnepélyes, szomorú arccal,
Folytasd kacagásod, nevessünk együtt
Mint mindig tettük.
Gondolj rám, kérj, mosolyogj rám, szólíts.
Hangozzék a nevem házunkban, ahogy mindig is
Hallható volt, ne árnyékolja be távolságtartó pátosz.
Az élet ma is olyan, mint volt, ma sem más.
A fonalat nem vágta el semmi,
Miért lennék a gondolataidon kívül…
Csak mert a szemed nem lát…
Nem vagyok messze, ne gondold.
Az út másik oldalán vagyok, lásd, jól van minden.
Meg fogod találni a lelkemet és benne
Egész letisztult szép gyöngéd szeretetemet.
Kérlek, légy szíves… ha lehet, töröld le könnyeidet,
És ne sírj azért, mert annyira szeretsz engem.