A Partiscum kórus hangversenye Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepének előestéjén

Nagyon magas színvonalú koncertélményben volt részünk a szinte teljesen megtelt Szent Erzsébet templomunkban április 7-én vasárnap az esti mise után. A Partiscum vegyeskar a tavalyi évben énekelt először templomunkban, – ugyancsak a Gyümölcsoltó ünnepéhez kapcsolva koncertjüket – melynek jó akusztikájáról igen pozitív módon nyilatkozott a kórus kiváló vezetője Lázár Tamás karnagy.

A kórus a bejárattól énekelve vonult a szentélyhez, illetve a sekrestyéből is jöttek néhányan, valósággal körbezsongták a hallgatóságot Praetorius egy szép művével. A karnagy erőteljes, zengzetes hangján mindig kis magyarázatot is adott az éppen felhangzó művekről, zeneszerzőkről, ami nagyon hasznos volt, hiszen nem mindenki tájékozott kellőképpen zenei ügyekben. Műsoruk színes, nagy ívű, széles választékú volt, a reneszánsz kortól, Rachmaninovon, Kodályon át, a kortárs zeneszerzőkig hallottunk szebbnél szebb kompozíciókat profi előadásban.

Kiművelt hangok zengtek, szárnyaltak gyönyörű tónussal, időnként bársonyosan, puhán, simogatóan, máskor erőteljes, határozott jelleggel, mindenféle felállásban magával ragadóan.  A reneszánsz kor zenéjével kezdte műsorát a kórus, az angol William Byrd, Thomas Tallis csodálatos művei szólaltak meg, majd ugyancsak a reneszánsz kor olasz kiválósága, Giovanni da Palestrina 8 szólamú motettája, valamint Giovanni Gabrieli: Jubilate Deo kezdetű műve hangzott fel.

Sokunk számára az est fénypontját a különleges, gyönyörű hangzású, sajnos ritkán hallható zenei alkotás adta, a Sergej Rachmaninov: Vesperásából (esti zsoltárimádság) megszólaló 2 tétel a No.1 Priiditye mi és a No.6. Bogorodice Devo. Bevallom, zenész létemre most találkoztam először ezzel a művel. Köszönöm a kórusnak, lenyűgöző volt!

Balázs Árpád ma élő zeneszerzőtől a „Virágim, virágim” című kórusmű hangzott el, ám mielőtt a kórus elkezdte volna énekelni a művet, Lázár Tamás karnagy úr a közönség felé fordulva közölte, hogy egy mindenki által ismert magyar népdal az alapja Balázs Árpád kompozíciójának, el is kezdte énekelni, majd kedvesen bevonta a közönséget is, mindannyian lelkesen énekeltük a Tavaszi szél vizet áraszt kezdetű híres népdalt. Ezután hangzott fel a szép kórusmű.

A karnagy említette, hogy minden koncertjük magában foglal egy Kodály művet, most Ady Endre népszerű versére született alkotását hallhattuk, amely így kezdődik Fölszállott a páva, vármegye házára…

Az ünnepi hangverseny egy lengyel zeneszerző, a 2014-ben elhunyt Josef Swider: Cantus Gloriosus c. nagyszerű, élvezetes kórusművével zárult, ám a hallgatóság szűnni nem akaró tapsviharától ráadásra „kényszerült”az énekkar. Megismételték programjuk első darabját, William Byrd: Sing Joyfully (Énekelj örömteljesen) kezdetű remekművét.

Ahogyan a kórus bevonulása a templomba énekelve történt, úgy a kivonulás alatt is énekeltek jó éjszakát, békét kívánva.

Hálásan köszönjük a Partiscum kórus minden tagjának és karnagyuknak, Lázár Tamásnak, hogy ilyen felejthetetlen, csodálatos zenei élménnyel ajándékozták meg a koncertre egybegyűlt hallgatóságot! Áldást és sok erőt kívánunk további nemes, értékes munkájukhoz!

Lucz Ilona

Passiójáték a Bálint Sándor Művelődési Házban

Húsvétvasárnap kilencedik alkalommal mutatott be vallásos játékot a Liget Társulat. Az idei passiójáték alapja a 2019-es előadás volt, azonban mind a darab (beleértve a betétdalokat is), mind a látvány alaposan megújult.

A speciális játéktér a középkori misztériumjátékok struktúráját idézte meg, ugyanakkor a széksorok közötti járások miatt a közönség is hangsúlyosabban volt jelen az előadásban.

A drámai építkezés szempontjából idén sokkal nagyobb hangsúlyt kaptak az egyéni motivációk és a szereplők közötti viszonyrendszerek; a Stabat Mater és Pietà Madonna-tablói pedig a Szűzanya fájdalmát is erőteljesebben jelenítették meg az előző évekhez képest, és valószínűleg még nagyon sokáig emlékezni fogunk a Mária szerepét játszó Tóth Judit (Mária) Ómagyar Mária-siralom interpretálására.

A szereposztás a következő volt: Jézus: Sipos Márk, Júdás: Olasz Csaba, Mária: Tóth Judit, Főpapok: Bohus Gábor, Kiss Gergely, Lantos Csaba, Pilátus: Jászfalusi Péter, Pilátus felesége: Varga-Noé Veronika, Heródes: Ótott Ferenc, tanítványok / jeruzsálemi asszonyok: Lantos Márta, Noé Dominika, Palásti-Annbring Emese, Szakter Zsuzsa, Szendrényi Borbála, Szucsán Bettina.

Koreográfia: Nyúzó Eszter, technika: Pár Zoltán, a rendező munkatársa: Bús Márta, rendező: Kaj Ádám.

A passiójátékokkal eltelt kilenc év óriási ajándék és kegyelem a Jóistentől, ugyanakkor nem kis felelősséget is ró a Liget Társulatra, hogy a plébánián, Kerekes Laci bácsi ötletéből született lassan tíz éves szegedi hagyományt ápolja és éltesse. Hálásan köszönjük mindenkinek, aki bármilyen formában is segítette vagy támogatta az idei passiójáték megszületését.

Kaj Ádám

Újszegedi Szinódus 3. alkalom

Március 10-én harmadszor kerestük együtt, hogy mit mond a Lélek az egyháznak és az újszegedi plébániának. A beszélgetés két fontos és forró kérdésben a migráció és a nők egyházi jelenléte zajlott.

A migráció kérdéskörében először a migráns személy fogalmát igyekeztünk megfogni. Abban mindenki egyetértett, hogy a menekültként, jogszerűen érkező embertársainkon segíteni kell, ennek emberséges módja is számos további kérdést vetett fel. Nehezebb annak a megítélése, hogy az illegális érkezőkkel hogyan viselkedjünk a keresztény mivoltunkat megőrizve.

A nők szerepe kapcsán mindkét nem képviselői abban foglaltak állást, hogy fontos a nők meghallgatása, a nemükből adódó talentumaik (gyakorlatiasság, szervezőkészség, gondoskodás iránti elkötelezettség, társalgásra való nyitottság) felhasználása az egyház életében. Abban nagy volt az egyetértés, hogy az újszegedi plébánián a hölgyek megtalálják azokat a feladatokat, lehetőségeket, amelyekben támogatóan tudnak együttműködni az atyákkal, az egyházközség többi tagjával.

A következő alkalommal újabb két fontos témát szeretnénk napirendre tűzni és megvitatni, ez a missziós és a fiatalok kérdésköre. Tervezett találkozásunk időpontja: április 7, vasárnap 15.00-18.00 között.

Az áprilisi témáinkhoz ajánlott olvasnivalók:

A misszió témában: A szinódusi riport 8. pontja: Az egyház misszió (30-33. o.) illetve a 17. pont: Misszió a digitális környezetben (57-58. o.) amely érinti részben a fiatalok bevonásának kérdéseit is.

Ferenc pápa központi témája a „kilépő egyház” a misszió elsődlegessége, ezért erről a témáról számtalan alkalommal beszélt (Budapesti látogatásakor is). Érdemes ezeket is felidézni.

A fiatalok témakörben: Az olvasnivaló itt a 15. Rendes Püspöki Szinódus záródokumentuma, amelynek címe: A fiatalok, a hit és a hivatástisztázás. Ennek a dokumentumnak főleg a 4. fejezete: Ma fiatalnak lenni című (18-23. o.).

Hívjuk azokat, akiket ez a két téma megszólít, készek és képesek róla konstruktívan vitatkozni, keresve a Lélek szavát és az egyház válaszait.

Gulyás Péter (egyházi szervezetfejlesztő, a beszélgetés moderátora) és Attila atya

A plébániai szinódus az új lelkipásztori áldások és párbeszéd témában

2024. február 18-án, vasárnap délután két témában tartottunk véleménycserét: a Hittani Dikasztérium 2023. december 18-án megjelent, Fiducia Supplicans című, áldásokról szóló nyilatkozatáról, valamint általában a közösséget építő párbeszédről.

A Fiducia Supplicans egyrészt megerősíti a házasság férfi-nő által alkotott szentségét, valamint megvédi a liturgikus áldásokat, másrészt bevezet egy újfajta, ún. „lelkipásztori” áldást. Ez utóbbi lényege, hogy lehetővé teszi a nem-liturgikus, spontán, lelkipásztori áldást rendezetlen állapotban levő és homoszexuális párokra.

A nyilatkozat megosztottságot hozott a Katolikus Egyházba: a hívők és a klérus egy része üdvözli a változást, egy másik része hevesen ellenáll. Ez az eloszlás nagyjából leképződött az újszegedi csoportra is. A véleményt adók egy része lehetőséget lát az új áldásban, amivel szerintük nyitottabbá, befogadóbbá válhat az Egyház, míg a másik része problémásnak, a katolikus tanítással ellentétesnek tekinti a nyilatkozatot. Ez nem meglepő, hisz az egész világon a bíborosok, püspökök, papok és teológusok is megosztottak az ügyben. Abban viszont mind egyetértettük, hogy a párbeszéd, egymás megértése segíthet bennünket egymás megértésében – ez volt napunk második témája.

Napjaink tendenciái nehézzé teszik a párbeszédet – az értékek relativizmusa, a törzsi gondolkodás, az információdömping, egoizmus, türelmetlenség. Abban a csoport összes tagja egyetértett, hogy párbeszéd ugyanolyan fontos legkisebb közösségeinkben, a családunkban, mint helyi és társadalmi szinten. Örömmel vettük, hogy az Egyház a szinóduson keresztül folytat párbeszédet a hívőkkel, mert fontosnak tartjuk, hogy mindenki hangja meghallgatásra kerüljön.

Ez alkalommal, a harmadik témára, a migrációra már nem maradt idő, de nem bántuk, mert fontos témák megbeszélése nem csak jószándékot, hanem időt is igényel. Ennek megbeszélésére a márciusi alkalommal fog sor kerülni. Várjuk az érdeklődőket március 10-én, amikor előreláthatóan a migrációról és az Egyházban a nők szerepéről fog szólni diskurzus.

Iván Ákos

Elsőáldozási készületek

Talán az egyik legnagyobb kérdés a mai világban apaként, hogy a gyermekünknek milyen jövőt próbálunk mutatni, milyen jövőt próbálunk velük, nekik építeni. A technológiák rendkívül gyorsan fejlődnek és változnak viszont az emberség, a kereszténység és a gyermekkorból hozott keresztényi nevelés időtlennek tűnik számomra.

Gyerekkoromban szüleim unszolására kezdtem 8 évesen hittanra járni, voltam elsőáldozó, bérmálkozó és természetesen feleségemmel is Isten előtt esküdtünk. Ebből a keresztényi szemléletből, neveltetésből csak profitáltam eddigi életem során és számomra nem kérdés ennek fontossága. Nagyobbik fiammal pontosan ezen okból kezdtünk az elsőáldozási felkészülés alkalmakra járni, ahol a gyerekeket az ő szintjüknek megfelelően és mellé – meglepetésemre – a szülőt is tanítják.

Rendkívül jó dolognak érzem ezt a helyzetet, a pár óra pedig csak úgy repül Attila atyának köszönhetően. A gyerekek a felkészülések végén zenés bibliai jeleneteket adnak elő, s így kicsit részt is vesznek a történetben. Belevonásukkal nem csak hallgatókká válnak, hanem egy picit át is élik az egészet, ami gyerekeknél kiemelten fontos, remek ötlet. Mi felnőttek pedig kapunk némi magyarázatot, tanítást közben, így végül elégedetten zárhatja mindenki az összejövetelt. Igazából feleségemmel nem számítottunk ekkora közvetlenségre – az átkos időkben felnőve gyerekkorunkban jóval visszafogottabban történtek a dolgok egyház szinten. Örömteli az, hogy a családok ma már együtt részt vehetnek ezeken az eseményeken is. Nagyon javasoljuk másoknak is a részvételt, Attila atyának pedig köszönjük a lehetőséget!

Weiser Péter és családja

Az elsőáldozásra jelölteket havonta, első alkalommal február 10-én, majd március 2-án, legközelebb március 23-án szombat 14.30-16.30 között várjuk a plébániára, ahol a különböző iskolában hittant tanuló gyerekek találkozhatnak egymással és felidézhetik vallási alapismereteiket. Mindeközben a plébános elbeszélget a szüleikkel és keresztszüleikkel a hitátadás nehézségeiről és örömeiről.

Félidejénél tart a Jegyes-esték sorozat

Plébánosunk idén is jó előre meghirdette (már a tavaly novemberi Hírmondóban olvasható volt) a felkészítést azoknak a jegyespároknak, akik 2024-ben Újszegeden szeretnének egyházi házasságot kötni.

Az első alkalmat február 4-én Attila atya tartotta. A Szentírás egyes részei alapján adott iránymutatást abban, mi Isten terve a megkötött házasságban, hogyan váljon el tisztelettel a megházasodott gyermek a szüleitől, hogyan kezeljük szeretettel a felmerülő nehézségeket.

A többi estén olyan párok tanúságtételét hallgattuk, akik már sok éve ismerik egymást és élnek házasságban. A második alkalmon Piros Adorján és Gabi beszélt nekünk arról, hogyan alakulnak a férfi és női szerepek a kapcsolatukban, különböző családi hagyományokkal érkezőként hogyan alkalmazkodnak egymáshoz.

A harmadik estén Szántó Laja és Babika osztotta meg a tapasztalatait arról, miként találják meg Isten segítségével a hétköznapok boldog pillanatait a házasságban, gyermeknevelésben a betegség és más nehézségek ellenére.

A negyedik alkalmon Tallósy Koppány és Andi mesélt arról, hogy kisgyerekes családként hogyan élték meg a külföldre, majd hazaköltözés örömeit és megpróbáltatásait.

A Virágvasárnapig tartó jegyesoktatás félidejében elmondható, hogy sok értékes tapasztalattal gazdagodtunk. Nagyon jó hallgatni a házasságban élőket arról, hogy a közös út mennyire nagy boldogságot hoz és arról is, hogy Istenbe és egymásba kapaszkodva, valamint a tágabb környezet segítségére támaszkodva minden nehéz helyzet feloldható.

Hálás köszönet Attila atyának a szervezésért, a házaspároknak a nyitottságért és a kérdésekért, amelyekről érdemes beszélgetni az esküvő előtt. Kíváncsian és izgatottan várom, várjuk a hátralévő négy alkalmat.

(A fényképek az interaktív foglalkozásokon készültek.)

Bús Márti

Elindult az Újszegedi Szinódus

2024 január 21-én egy tanítványi környi csapat jött össze a plébánián, hogy közösen keresse, hogy mit mond a Lélek az egyháznak és a plébániának. Megismertük egymást és elképzeléseinket erről a 4 alkalmas folyamatról. Megosztottuk mit hallottunk, mit tudunk a legújabb püspöki szinódusról. Ezután összeszedtük, hogy mik a legfőbb témák ma a Vatikánban és mik azok Újszegeden. Ezt a listát állítottuk össze az egyéni voksokból:

Vatikáni témák Újszegedi témák
hitvédelem, vallásvédelem (2) közösség építése, megtartása
ökumenizmus, társegyházak párbeszéd
sokszínűség, nyitottság, modernség fiatalok meghívása (3)
pápatisztelet, egyházaszakadás elsőáldozók, katekumenek
migráció, menekültek, muszlimok (6) migráció
nők szerepe (2) idősek, elöregedés
szegények szegények szolgálata (3)
áldás (3) változtatás, (liturgikus) reform
LMBTQ (4) erkölcsi normák, papok és világiak
rendezetlen életállapotúak misszió, új emberek megszólítása

Arra jutottunk, hogy jó lenne ezeket napirendre tűzni és megvitatni a helyi és az egyetemes fókusz-témákat. Ahhoz, hogy felkészülten tudjunk érkezni egy találkozásra, összeállítunk egy előzetes emailt, amelyben a témát bevilágító cikkeket, írásokat adunk közre, amelyet a résztvevők elolvashatnak a találkozó előtt.

A következő 3 találkozásunk időpontja: febr 18., márc 10., ápr 7. 15.00-18.00 között.

 

A februári alkalmunk témái:

helyi: migránsok és a közösséget építő párbeszéd

világegyházi: áldás

 

A szinódus záródokumentuma a csatolmányban érhető el. Érdemes átfutni.

Arról, hogy hol tart most a szinódusi folyamat és miről szólhat a mostani szakasz, itt lehet olvasni: https://dunapartiiskola.sapientia.hu/olvasnivalo/felkeszules-2024-es-szinodusra-egy-szinodalis-es-misszios-egyhaz-fele, illetve itt: https://megujul.hu/austen-ivereigh-hun/

A megujul.hu-n sok értékes cikk is elérhető a szinódus témájában.

Februári témáinkhoz ajánlott olvasnivalók:

– migránsok témában:

Ferenc pápa üzenete: https://www.magyarkurir.hu/hirek/ferenc-papa-uzenete-az-elvandorlok-es-menekultek-109-vilagnapjara

másik oldalról: https://mandiner.hu/cimke/migrans

– párbeszéd témakörben: https://egyhaz2030.hu/parbeszed/

– áldás témában egy összefoglaló cikk a dokumentum és 2 másik írás linkjével: https://szemlelek.net/az-aldasvita-olyan-tukor-amibe-nem-kellemes-belenezni-de-hasznos/

Hívjuk azokat, akiket ez a három téma megszólít, készek és képesek róla konstruktívan vitatkozni, keresve a Lélek szavát és az egyház válaszait.

Sonkodi Rita festőművész kiállításán jártunk

Sonkodi Rita neve mindannyiunk számára ismerős. Ő festette a Teréz anya templomunk oltárképét. Nekem már ezen a képen is átsejlik egy varázslat.

Hétvégén a Takaréktár utca 1-ben található nagyon szép és tágas galéria zsúfolásig megtelt az esti tárlatvezetésre érkező érdeklődőkkel. Rita ezt tárlat-meséknek nevezi. Az egy hónapja nyitva lévő kiállításon már a többedik ilyen alkalom volt.

Milyen a kiállítás? Gyönyörű! 30 év anyagából rakta össze a művésznő. Szinek, formák, vonalak, emlékek, történelem és poézis. Képeivel emléket állít nagymamája biciklijének, több költőóriás írógépének, Mindszenty bíboros úr templomának és miseruhájának, Szent-Györgyi Albert evezőinek. Szívesen festi a kastélyokat és katederálisokat, a Dóm tér árkádjait, az órákat és rózsaablakokat.

Maga a tárlatvezetés is nagy élmény volt. Festészetének minden korszakáról mesélt. Szeret az éppen aktuális témájának utána olvasni, megismerni élettörténeteket. Saját megfogalmazása szerint, megfesteni a képet már a legegyszerűbb dolog. Lehet, hogy a képein átsejlő varázslat éppen ettől a sok, a képek megfestését megelőző kutatástól és keresgéléstől származik. Leás a dolgok mélyére és azt hozza fel.

Képeinek nem csak nevet ad, hanem sok kép alá idézeteket is ír. Gyerekkora óta gyűjti őket és válogat belőlük egy -egy elkészült alkotásához.

Álljon itt néhány: „A szép mozgás a szem muzsikája”; „Hinni kényelmes, tudni hasznos, kételkedni szükségszerű”; „A világ formája a mozgás, a lényege a nyugalom.”

Szebbnél szebb képek, gyönyörű színek, varázslatos tusrajzainak lenyűgöző dinamikája. Minden képen – nem csak a szakrális témájúakon – átjön a lélek szépsége. Lenyűgöz, elvarázsol és valami olyan kivételes élménnyel ajándékoz meg, amit csak ritkán érez az ember a galériákban.

Köszönjük Rita, hogy Isten áldotta tehetséged ilyen csodává bontakoztattad.

Ludányi Olga

Magányosok karácsonya

Évek óta hagyomány a plébánián, hogy az ismeretségi körünkben élő emberek közül meghívjuk azokat, akik magányosan, vagy kirekesztve, bezárkózva töltenék ezt az ünnepet, és akik szívesen vannak velünk néhány órát, hogy együtt ünnepeljük a Karácsonyt egy kis műsorral és ünnepi ebéddel.

Most is így tettünk, sokakat meghívtunk, néhányan el is fogadták a lehetőséget, így 25 vendég jött el erre az alkalomra. A délelőtti szentmise után a plébánia nagytermében volt a gyülekező, ahol névre szóló asztalhelyek, személyes ajándékok várták a meghívottakat. Fontos volt számunkra a személyesség és a családias légkör, hogy mindenki azt érezze, hogy ez az ő Karácsonya is.

A műsor összeállításában akadályozott minket, hogy sokan, akik ígérték a segítségüket, lebetegedtek, így spontán megoldásokat kellett találnunk. Hála Istennek, sokan a vendégül látottak közül is szívesen részt vettek a műsor alakításában, felolvastak egy-egy verset, hoztak idézeteket, meséltek saját karácsonyukról. Sok szép hagyományos karácsonyi éneket is elővettünk, és igyekeztünk együtt énekelni.

Az ebéd is igazán ünnepi volt, Bittó Árpád cége, a Sport-Life emberei kedvezményesen biztosították a frissen készült jóízű ételt, amit ki is szállítottak melegen, és amit mindenki megdicsért. A kis létszámú asztaloknál lehetőség volt a személyes ismerkedésre, beszélgetésre, sőt voltak, akik tavaly már találkoztak, mások viszont most ismerkedtek meg. Mindenki megtalálta a beszélgető társait, így igazán közösségi légkör alakult ki. Néhányan a végén benyomásukat is megosztották:

„Idáig minden karácsonykor sírtam, de most, hogy itt lehettem, nem sírtam.” „Nehéz volt elfogadni, hogy itt most én kapok, nem nekem kell adni, de nagy szükségem volt rá.” „Jó volt, hogy nem egyedül kellett töltenem a karácsonyt, nem is tudják mit jelent ez nekem.” A karácsony valahol arra is figyelmeztet, hogy figyeljünk oda egymásra, de ne csak karácsonykor! Ezt még mindnyájunknak tanulni kell!

Köszönjük Attila atyának, Flóri atyának a szerető befogadást, a lehetőségek biztosítását, Pechan Szabolcsnak és fiának, Gellértnek a szervezésben és a lebonyolításban való segítséget, a hátterezést Tóth Virágnak, Nagy Reának és Ludányi Noéminek a sok-sok háttérmunkát és a szereplést, Pechan Krisztinek és Kiss Csillagnak főleg a konyhai, Aradi Zsuzsának a rendrakásban való segítséget.

Aradi Márta

„Békesség a földön” – adventi népzenei nagykoncert (videó)

Az újszegedi Árpád-házi Szent Erzsébet plébánia templomban december 20-án felcsendülő adventi népzenei nagykoncert zenei anyaga a moldvai, máig élő, magyar nyelvű liturgia énekeiből, illetve egyházi népénekeinkből állt össze. A koncert anyagában érdekes színfolt a magyar gregoriánumban ismert „In hoc anni circulo…”, illetve a gyermekkar által előadott „Paradicsom kertben” című dél-alföldi köszöntő összeállítás. A koncertet az eredeti moldvai énekek hangulata, a szólisták virtuozitása, a gyermekhangok tiszta csengése tette emlékezetessé.

Koncertünk fő vendége Petrás Mária Prima Primissima- és Magyar Örökség díjas népdalénekes, aki Szokolay Dongó Balázs príma díjas népzenésszel és Nyíri László népi hegedűs mellett a Népzenei Kamaraműhellyel is énekelt.

A műsorban felléptek a házigazda zenekarok: Mentés Másként Együttes, Népzenei Kamaraműhely, Rekecsin együttes.

A templom zsúfolásig megtelt. A közönség több esetben is vastapssal jutalmazta a produkciókat, az utolsó számban pedig lelkesen énekeltük együtt:

„Békesség a földön az embernek,
Jóakarat mindenféle népnek,
Nemes Betlehemnek városában,
Szűztől Gyermek jött el ez világra.”

Fábri Géza

A koncertfelvételt itt tekintheti meg:

Támogatók:

 

 

 

 

 

 

***

„A(z) Békesség a földön – Mézespálinka 2023. karácsonyi ünnepi népzenei nagykoncert szakmai program megvalósítását 2023. évben a Magyar Művészeti Akadémia támogatta.” 0022-MMA-23-REG

***

Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő – Nemzeti Kulturális Alap – Halmos Béla Program Kollégium 786131/572

.

***

Kulturális és Innovációs Minisztérium – Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő – Csoóri Sándor Alap CSSP-NEPZENE-2023-0104 #csoorisandoralap