Iskolatáskák megáldása

Veni Sancte Spiritus – Jöjj, Szentlélek Úristen!
Szeptember első vasárnapjának családi miséjére a diákok elhozták taneszközeiket, hogy áldást nyerjenek az új tanévre.

A Liget Társulat előadásával nyit a Tisza Teátrum

Június 12-én (szombaton) 20 órakor a Liget Társulat előadásával nyit a Tisza Teátrum, Szeged régi-új szabadtéri színháza a Felső Tisza-parton (a FOKA mellett, a Horthy Miklós csónakháznál). A 2015-ben bemutatott zenés passiójáték ezúttal modern zenei alappal, új szereplőkkel, megújult koreográfiával és rendezéssel várja a közönséget.

John-Michael Tebelak – Stephen Schwartz: GODSPELL zenés passiójáték

Jézus: Olasz Csaba, Júdás: Sipos Márk

Továbbá: Bohus Gábor, Kiss Gergely, Kohlmann Márta, Jászfalusi Péter, Lantos Csaba, Noé Dominika, Noé Veronika, Nyúzó Eszter, Ótott Ferenc, Szakter Zsuzsanna, Szendrényi Borbála, Szucsán Bettina, Tóth Judit

Produkciós vezető: dr. Thorday Attila plébános
Koreográfia: Nyúzó Eszter, Tóth Judit
Hang: Pár Zoltán
Fény: Albert Attila
A rendező munkatársa: Bús Márta
Rendezte: Kaj Ádám

“Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt, vagy a próféták tanítását. Azért jöttem, hogy betöltsem azt.”  

A Godspell egy igazi Broadway-klasszikus. Fiatalok istenkereső játéka. Irodalmi alapja Máté és Lukács evangéliuma, zenei ihletője pedig – ahogy a cím is utal rá – az afroamerikai egyházi muzsika. A mű Jézus és Júdás konfliktusát állítja középpontba, az ő harcuk kényszeríti erkölcsi állásfoglalásra a tanítványokat. 

A Tisza Teátrumról:

A 2017-ben alapított Tisza Teátrum 2021-ben újra színházi előadásokkal, komolyzenei koncertekkel, valamint nyilvános filmvetítésekkel várja látogatóit a Horthy Csónakház mellett, ahol a közönség a nehéz pandémiás időszak után együtt élvezheti az igényes szórakoztatást, a minőségi vendéglátást, a színházi előadásokat és a komolyzenei koncerteket.

A színházi előadások az esztergomi Babits Mihály Színház repertoárjából kerülnek ki, ezt egészíti ki a szintén helyi Liget Társulat vallásos előadása (Godspell). A színházi előadások tekintetében fontos vállalásunk, hogy a programban szereplő produkciók többségét klasszikus (Balassi Bálint) és kortárs magyar szerzők (Braun Barna, Vörös István) művei adják.

A zenei vonalon a komolyzenét jelöltük ki fő csapásiránynak. A műfajnak – szemben a könnyűzenével – nyaranta sokkal kevesebb fóruma van Szegeden.

Filmes fronton az idei nyarat a tavaly elhunyt Jíři Menzel életművének kívánjuk szentelni, amiből valamennyi alkotás annak a semmihez sem hasonlítható közép-európai világlátásnak és életérzésnek a mozgóképes megörökítője, amit mi, magyarok is jogosan a magunkénak érzünk. A vetítések után beszélgetéseket tervezünk, hogy a néző minél alaposabb képet kaphasson a filmek történelmi és kulturális hátteréről.

Részletes program: www.tiszateatrum.hu

Mérlegkészítés: életünk a megváltozott körülmények tükrében

Május 8-án szombaton délelőtt heten gyűltünk össze a plébánia nagytermében, hogy megosszuk egymással pozitív és negatív élményeinket az elmúlt bő egy évvel kapcsolatban.

Mindannyiunk életére hatással volt a koronavírus és az azzal kapcsolatos intézkedések. Attila atya kérésére előre átgondoltuk több témakör alapján az elmúlt időszakot. Főbb szempontok a testi-fizikai, lelki-vallási, szellemi-intellektuális, anyagi-pénzügyi, illetve a családi-baráti- társaskapcsolataink voltak.

Nekem már az sokat jelentett, amikor készültem erre az együttlétre, mert azáltal, hogy átgondoltam jelen élethelyzetünket, sok minden más megvilágításba került. Érdekes volt, hogy ugyanaz az élethelyzet más és más érzéseket váltott ki belőlünk. Volt, aki nehezen élte meg a szentmisék hiányát, más új értékként fedezte fel az online misékben, prédikációkban rejlő újdonságokat.

Többeket érintett barát, kolléga, hozzátartozó vírus miatti halála, amit természetesen nehezen dolgozott fel. A személyes találkozások hiánya mindenkit rosszul érintett, de igyekeztünk kapcsolatot tartani online formában vagy telefonon. Sokféleképpen reagáltunk ugyanazon behatásokra.

Azt gondolom, igen fontos időről időre számot vetni, átgondolni mindennapjainkat, hogyan is lehet a jó dolgokat meglátni, azokért hálát adni.

Kulikné Láng Edit

Oltár körül szolgálók lelki képzése

Nagyon örültem, amikor Attila atya meghívott az oltár körüli szolgálók online képzésére, melyet a Pasztorális Helynökség szervezett az egyházmegyénkben. Szerettem volna már egy lelki napon részt venni, ha a digitális térben is, de találkozni a testvérekkel. Újszegedről szép számban elfogadtuk a meghívást (Aradi Mária és Márta, Bucskó József és Ágota, Csányiné Fejes Tekla, Juhászná Marika, Kisné Gyöngyi, Komárominé Soós Éva, Pleskó Andrea, Szántó Lajos és Babi, Vámos Máté).

Fehérváry Jákó OSB, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola rektora, liturgikus tanára előadásának elején a liturgia fogamát kívánta megvilágítani, amikor XII. Piusz pápa Mediator Dei kezdetű enciklikájának 25. pontját idézte: „A szent liturgia fogalmát illetően súlyosan tévednek azok, akik nem látnak benne mást, mint az Istent megillető tiszteletnek érzékelhető külső formáit, vagy puszta díszt; és hasonlóan tévednek azok is, akik nem látnak benne egyebet, mint szabályok és előírások foglalatát, amellyel az Egyház az egyes szertartások végzését szabályozza.” Helyesebb volna úgy tekinteni a liturgiára, mint ami Krisztus papi működésének folytatása az egyházban. A liturgia történés, az esemény részesei vagyunk; párbeszéd, nem emlékmű.

Ezt követően előadónk Lukács evangélium 24. fejezetének elragadó történetét felidézve a születőben levő egyházat láttatta meg velünk. A szereplők keresik a halott Jézus testét, de nem találják. Mindannyian a nem-látásnak, a nem-hitnek az állapotában vannak. Az emmauszi tanítványok is a csalódottság, reménytelenség állapotában mennek Jeruzsálemből Emmausz felé, amikor csatlakozik hozzájuk Jézus, akit nem ismernek fel. Látni, tapintani, megtalálni akarják Jézus testét. Ez a tudás vágyát, a birtoklás vágyát és a bizonyítás vágyát jelenti bennük, és – valljuk meg – bennünk is megvan. A hitre jutás pillanata, amikor ezeket a vágyakat elengedjük és megnyitjuk szívünket a Feltámadott szavának meghallására. Az egyház idejében élünk, Jézus távol van, mégis jelen van az Isten igéjében és a szentségekben. A Feltámadott szava legjobban az egyházban hallható meg, a hívek közösségében.

Jézus meghallgatja az emmauszi tanítványok panaszát: Mondjátok, mi történt? Saját történetüket mondják el. Jézus hallani akarta a tanítványok saját verzióját. Jézus átveszi a szót, rámutat arra, hogy az Írások szerint ezt kellett a Messiásnak elszenvednie. Az egyház kezdetén az Ószövetségi írásokat vették elő, Jézus messiási küldetését, halálát, feltámadását ezen keresztül értették meg. Ugyanakkor a velük vándorlót, akit egyszerűen csak idegennek szólítanak, arra kérik, hogy rájuk boruló sötétség idején maradjon velük. És Jézus megteszi, sőt a kenyértöréskor áldást mondott, és nekik adta. Erre a gesztusra megnyílt a szemük, és felismerték, hogy akit megvendégeltek, az lett valójában az ő vendéglátójuk. Jézus ugyan eltűnt a szemük elől, de ők hitre jutottak, és erőre kaptak, hogy visszatérjenek a tanítványok közé.

Az elmélkedésből világossá lett számunkra, hogy ez a bibliai történet és a szentmise, amit és ahogyan ünnepeljük, szorosan összefügg. Mi is a Föltámadottal találkozhatunk itt és most az egyház közösségében, amikor az igeliturgiában az Ő szavát halljuk, illetve az áldozati liturgia keretében az Ő áldozatából részesedünk, vagyis áldozunk. Végtelenül hálás vagyok Istennek, hogy társaimmal együtt ennek szolgálói lehetünk, amikor felolvashatjuk a Szentírás egy-egy szakaszát vagy amikor az áldoztatáskor a szent kenyeret kioszthatjuk hívő társainknak.

Csányiné Fejes Tekla

Ismét nyilvánosak a szentmisék

A megyéspüspök rendelkezése szerint a Szeged-Csanádi Egyházmegyében április 12-től ismét lehet nyilvános istentiszteleteket tartani, vagyis hétfőtől helyreáll a szokásos miserend mindkét újszegedi templomunkban.

Természetesen továbbra is fennállnak a járványügyi óvintézkedések (belépéskor az ajtónál kézfertőtlenítőt használunk, maszkot hordunk, csakis kézbe áldozunk, szociális távolságot tartunk, a békeköszöntést pedig egymás felé való meghajlással fejezzük ki).

Plébánosunk prédikációja húsvét 2. vasárnapján:

***

AJÁNLÓ:

Timothy Dolan, New York bíboros-érseke a főegyházmegye internetes portálján „Itt az idő visszatérni a templomba a vasárnapi szentmisére” címmel megjelent írásában szólítja fel egyházmegyéje híveit, hogy bátran járjanak ismét templomba.

A teljes cikket itt olvashatja el »

A Feltámadott útja

A Teréz anya templom kertjében újra kiállításra került Farkas Dezsőné Simon Katalin festette 14 stáció másolata, amely a föltámadt Úr megjelenéseit ábrázolja. A mellette olvasható elmélkedéseket Barsi Balázs ferences írta. A templomkert nyitva van hétköznapokon 8-16 óra között (a Családi Bölcsőde nyitvatartási ideje alatt), és a szentmisék miatt péntek és szombaton 16-18 óra valamint vasárnap 11.00-12.30 között. Érdemes ellátogatni oda (Fő fasor 101), hogy elmélkedve imádkozzunk.

Tavaly ilyenkor plébánosunk így mutatta be a stációkat:

Francia nyelvű mise afrikai egyetemistáknak

Húsvétvasárnap hajnalban különleges eseménynek voltam részese az Erzsébet-templomban: plébánosunk afrikai keresztény egyetemistáknak celebrált szentmisét francia nyelven.

Már a legutóbbi nyilvános eucharisztikus ünnepen is szeretettel fordult feléjük, s arra kért bennünket, fogadjuk őket szívesen közösségünkben. A korlátozások miatt azóta nem kerülhetett erre sor, ám Krisztus feltámadását mégis templomunkban ünnepelte a közép-afrikai frankofon államokból származó hét fiatalember.

A taizéi lelkületet véltem felfedezni azokban a közvetlen szavakban és gesztusokban, amelyekkel Attila atya a Mária-oltár előtt a misére készülve várta a fiatalokat. Előkerültek a taizéi énekeskönyvek, dallamok hangzottak fel, és plébánosunk érdeklődésére egymás után sorjáztak az országnevek: Csád, Togo, Szenegál, Benin, Kongó. Bizonyára Roger testvér is jelen volt valahol a templomban, a szemnek láthatatlanul…

A szentmisében a fiatalok lelkesen énekelték saját keresztény énekeiket, és az evangélium elhangzása előtt nagy odaadással olvasták fel a szentírási részeket. Látszott: ajándék számukra, hogy bár hazájuktól távol, de hitközösségben ünnepelhetik meg a Húsvétot. Attila atya úgy véli: „megható, ahogy katolikus hitük miatt ilyen összetartók, még ha különböző országokból jöttek is a Szegedi Tudományegyetemre tanulni. És elgondolkodtató, hogy a francia egyháznak milyen missziós ereje volt a XIX. században, hogy az iszlám-többségű országokban is hitvalló keresztények élnek az úgynevezett Fekete-Afrikában.”

Vajon hallott-e már az Erzsébet-templom francia nyelvű szentmisét? Látott-e már egyetlen ünnepen ilyen sok országból érkező keresztényeket? – töprengtem az örömteli záróének hangjainál, melyek méltóképpen feleltek Jézus üzenetére: tegyetek tanítvánnyá minden népet (Mt 28,19).

Péterffy Gabriella

Köszönet az élelmiszer-felajánlásokért

A nagyböjti időszak során templomainkban tartós élelmiszert gyűjtöttünk rászoruló újszegedi testvéreink számára. Plébániánk szeretet-szolgálatában, a Karitász csoportban serénykedő tagjai hálásan köszönik a kedves hívek nagylelkű adományait.
Közös erővel 20 család húsvéti előkészületeihez nyújthattunk segítséget. Isten fizesse meg!

Ülésezett plébániánk Tanácsosi Testülete

A Tanácsosok Testületének soron következő ülését plébánosunk március 15, hétfő 18 órára hívta össze, melyet online konferencia módjára valósítottunk meg.

Lelkipásztori beszámoló – Mi újság a plébánián?

A plébániai kisközösségek rendszeresen találkoztak november közepéig, majd az online térben tartották meg összejöveteleiket, mindmáig. A plébános megköszönte különösen a csoportvezetők aktivitását, hogy jó pásztorként összetartják a rájuk bízottakat.

Mindenekelőtt kiemelte Aradi Mária áldásos szolgálatát, aki minden nap helyt áll a templomban, és az imádkozni vágyókat összefogja.

Németh Zsuzsi a szentségek felvételére készülő felnőtteket a katekumen-csoportban oktatja, november óta online formában (hétről hétre 8-10 fő vesz részt a foglalkozáson).

A csütörtök esti felnőttkatekézis idei témája „az ember erkölcsi kiteljesedése”, amely csütörtök esténként mindig 20-22 fő aktív részvételével folyik, november óta online formában, vagyis mindenki odahazulról kapcsolódik a tanításba – ezt Plébánosunkvezeti.

A Siklós Robi és Szilvi vezetésével működő Názáret családcsoport szeptember és október során még megtartották összejöveteleiket a plébánián, de azóta nem.

A Dobos János és Márta vezetésével működő családcsoport viszont kéthetente töretlenül találkozik, de a járványveszély erősödésével online formában.

A fiatalok Antiochia-közössége is az online térbe szorult, de így is minden pénteken megtartják imaestjüket mintegy 8-10 fővel. Terveik szerint június végén a plébánián tartják meg évenként szokásos lelkigyakorlatukat, amelyre olyan 16-22 korcsoportba tartozó fiatalokat is meghívnak, akik szeretnének hozzájuk csatlakozni. Köszönjük Bucskó József és Ágota szolgálatát, akik háttérszülőként patronálják a közösséget.

A Jeromos csoport 8-10 tagja a szokott időben, hétfő esténként Bús Márti vezetésével a templomban találkozik egy rövid imádságra.

A plébániai adminisztráció a megszokott módon folyik, az irodában Kószó Edit (illetve helyettese Aradi Márta) minden nap fogadja a hivatalos ügyeket intézőket. Az anyakönyvek rendben vannak, és másolatát – miként minden évben – beküldtük az egyházmegyei levéltárba.

A plébánia épületét a háziasszonyi teendőket (bevásárlás, főzés) is ellátó Krámliné Bodzsár Jutka takarítja és rendszeresen fertőtleníti. Az Erzsébet-templomot Komárominé Soós Éva (férjének segítségével) rendben tartja. Nagy köszönet illeti a sekrestyés önkéntes helyetteseit: Bunford Zoltán, Kis Lászlóné Gyöngyi, György Zsuzsi. A Teréz-templomot az ottani angyal-csapat takarítja és fertőtleníti Talló Éva és Juhászné Marika vezetésével. Nekik, de végső soron a Jóistennek köszönhető, hogy templomainkban nem betegednek meg a hívek, hanem inkább gyógyulni járnak oda. 

 

Plébániánk pénzügyi helyzete

Meghallgattuk a pénzügyi beszámolót, miszerint a 2020. évi zárszámadás sarokszámai 1000 Ft-ban és kerekítve a következők:

Bevételek:

 • hozzájárulás az plébánia fenntartásához: 5.690
 • perselybevétel: 4.981
 • hitéleti tevékenységre: 50
 • célgyűjtés a templomfestés javára: 3.129
 • célgyűjtés Karitásznak (40%): 71
 • stóla, stipendium: 2.963
 • adomány: 1.572
 • temető üzemeltetés bevétele: 3.933
 • temetői sírhelymegváltás: 13.862
 • temetői ravatalozó-használat: 2.457
 • temetői harangozás: 258
 • ingatlan bérbeadás: 6.686
 • Sz-Cs Egyhm-i támogatás járványveszélyben: 206
 • Sz-Cs Egyhm-i támogatás nyári táborokra: 842
 • EMMI pályázatból hangszervásárlásra: 494
 • Újszegedi Szent Erzsébet Alapítványtól: 1.422

Bevétel összesen: 48.616.000 Ft

Kiadás:

 • plébános, lelkész és kisegítők illetménye: 5.184
 • alkalmazottak bére és járulékai: 14.857
 • plébániai étkezés: 971
 • útiköltség: 580
 • rendezvények és hitoktatás dologi kiadásai: 665
 • közüzemi díjak (plébánia): 2.055
 • közüzemi díjak (templomok): 1.237
 • közüzemi díjak (ingatlanok): 1.971
 • temetőfenntartás: 4.959
 • templomfenntartás: 1.901
 • iroda, adminisztráció, kommunikáció: 344
 • liturgikus eszközök, fogyóanyagok: 1.133
 • beruházás, karbantartás: 1.254
 • Erzsébet-templom belső festése: 5.546
 • plébániai közösségek, rendezvények: 527
 • hitoktatás dologi kiadása: 232
 • pályázatok elszámolása: 931
 • rászorulók támogatása, karitász: 447
 • bankköltség 477

Kiadás összesen: 45.271.000 Ft

A részletes és pontos kimutatást a testületi tagok láttuk és egyhangúan elfogadtuk, továbbá a 2021. évre szóló költségvetési adatokat az egyházmegyéhez jóváhagyás céljából hamarosan eljuttattjuk.

a Tanácsosi Testület Gazdasági Bizottsága

 

A fenteket áttekintve megállapíthatjuk, hogy a plébániánkon folyó hitélet (ez a legfontosabb – minden ezt a célt szolgálja!) anyagi feltételei rendben vannak. Köszönhető ez elsősorban a hívek adományainak, és az alkalmilag elnyert pályázati forrásoknak.

Ne feledjük, hogy a plébániák rendszeres támogatást sem államtól, sem felettes egyházi hatóságuktól (konkrétan a Szeged-Csanádi Egyházmegyétől) nem kapnak. Így tehát a hívek önkéntes adományaiból kell nemcsak az épületeket fenntartani, hanem a papok és munkatársaik fizetését és járulékait kigazdálkodni.

Itt jegyezzük meg, hogy plébániánk fenntartásához rendszeres adományokra van szükségünk, amely a nettó jövedelem 1%-a (ez kb. havi 1500-2500 Ft). Ez az összeg a plébániai irodán befizethető vagy banki átutalással teljesíthető: OTP 11735005-20505002. Szeretettel kérjük azokat, akik átutalással fizetnek adományt vagy egyházi hozzájárulásukat, szíveskedjenek lakcímmel is beazonosítani magukat az átutalás közlemény sorában, mert ennek hiányában sokszor nem tudjuk, hogy két vagy több azonos néven szereplő közül kihez könyveljük a befizetést.

E száraznak tűnő beszámoló végén Szent Pál apostol szavait idézem: „Isten a jókedvű adakozót szereti” (2Kor 9,7).

Thorday Attila, plébános

Legyünk aktív részesei a szentmisének! (videó)

Fogadja szeretettel plébános atya újabb üzenetét: