Ilyen volt a Karitász csoport 2021-es éve

„Mert ahogy lélek nélkül halott a test, a hit is halott tettek nélkül.” (Jak 2,26)

A világjárvány mindannyiunkat új helyzet elé állított az élet minden területén, nem volt ez másként a Karitász csoport tevékenységében sem. De mint ahogyan máskor, Isten ezeken a szokatlan helyzeteken is átvezetett minket. A tavalyi évből leszűrt tapasztalatok és a kitartás meghozta a gyümölcsét. Folytattuk a csütörtöki ételosztást, az adománygyűjtést, adományosztást, nem ugyanúgy, mint korábban, viszont az állandóban, Isten irgalmában bízva.

A Kedves Testvérek bizalmának, imáinak és anyagi támogatásának köszönhetően egész évben tudtuk Isten gondoskodó szeretetét továbbítani rászoruló testvéreinknek. Minden csütörtökön g vacsorát adtunk, valamint Húsvét és Karácsony alkalmával 40-40 család ünnepét tettük szebbé közösen.

Az egyik önkéntesünknek köszönhetően részt vehettünk a Szent Dömötör Kórházlelkészi Szolgálat képeslapkészítő akciójához, amelynek keretében az egészségügyi dolgozók felé fejezhettük ki hálánkat, elismerésünket a fáradhatatlan munkájukért. Köszönet a csodálatos, szeretetet sugárzó alkotásokért!

Köszönjük Attila atyának, Flóri atyának, a Tanácsosok Testületének, akik folyamatosan biztosítanak minket lelki és pénzbeli támogatásukról. Hálásak vagyunk a Lipóti Pékség és a Toni Pékség egész évben nyújtott pékáru adományáért, az Úr áldása kísérje minden munkatársukat! Köszönet a meleg ételosztásokhoz Tóth Judit, Ótott Ferenc és a mórahalmi Platán Vendéglő felajánlásáért!

Számtalan azonnali megoldást igénylő helyzet adódott, de az Úr kegyelméből jött vele a megoldás is. Ezúton köszönjük a sok segítséget a Híd közösség tagjainak és minden alkalmankénti segítőnek!

Csoportvezetőként nagyon hálás vagyok minden társamért, akiket az Úr rendelt mellém ezekben a feladatokban. Köszönöm a szeretetet, a bizalmat, a kitartást, a türelmet és a folyamatos alkalmazkodást és azt is, ahogyan átsegítettük egymást a váratlan helyzeteken. Köszönöm a közös faültetést is, amellyel csatlakoztunk a NEK2020 egyházmegyei programjához.

Áldott, békés, boldog Új Esztendőt kívánunk minden támogatónknak és támogatottunknak! Bízzuk Újra Életünket Krisztusra!

A Karitász csoport nevében:

Bús Márti

A Szegedi Szülők Kórusának adventi hangversenye

Nagy szeretettel készült adventi–karácsonyi koncertjére a fiatal Anyukákból álló kórus Berényiné Ale Krisztina tanárnő vezetésével, melyet dec. 19-én vasárnap, az esti mise után hallhatott az érdeklődő közönség a Szent Erzsébet templomban. A kb. 25 perces program kedves dalai a Karácsonyt vetítették elénk, melyben magyar, angol, svéd dallamok csendültek fel, némelyik dalhoz előre fölvett zongorakíséret vagy zenekar is társult. A zongorakíséretet Bolemann Kata a Hammido AMI művésztanára szolgáltatta.  

Elsőként az Effata együttes egyik dalát énekelte a kórus, „Fölöttünk új csillag ég” címmel. A „Karácsonyi álom” című ének zenéjét Balázs Ádám komponálta, szövegét Zöldi Gergely írta, e dal végén az egyik kórustag kislánya, Boros Lilla is közreműködött aranyos hangjával.

Wolf Péter és Fülöp Kálmán „Ave Maria” című művének szólóját Márton Anita és Fehér Márta énekelték szépen, áhítattal.

„Away in a Manger” (Távol egy Jászolban) az egyik legnépszerűbb angol nyelvű karácsonyi ének (az angolszász országokban „Carol”-nak nevezik). E változat zenéjét William J. Kirkpatrick szerezte a 19. század végén. E szívhez szóló dalt az egyik kórustag ajánlotta az énekkar figyelmébe, hosszabb angliai tartózkodásuk emlékeként.

Ezután egy svéd dallam csendült fel a kórus hangján, amelyet Olle Widestrand komponált, Eskil Lundstörm dolgozott át, a magyar szöveget Antal – L. Ilona írta, a mű címe: „Egy kicsi gyermek”.

Egy meglepetés számmal is készült a kórusvezetője és az énekkar egyik szólistája (erről még a tagok sem tudtak): Andrea Bocelli és Céline Dijon sokak által ismert híres duettjét a „The Prayer”–t (Imádság) adták elő meghatóan.

Végezetül Madarász Gábor-Szabó Ágnes szerzőpáros dalát hallhattuk „Add tovább” címmel, amelyet a kórus a vezetőjük Édesanyjának ajánlott, aki éppen azon a napon ünnepelte 70. születésnapját. A koncert végén a szűnni nem akaró vastaps után még egy ráadásszámot énekelt a Szegedi Szülők Kórusa.

Köszönjük a kórus vezetőjének, Krisztinek és minden tagjának a készületet, a szép adventi – karácsonyi koncertet, amellyel megajándékozták a Szt. Erzsébet templom közönségét. Isten áldja munkájukat!

Lucz Ilona

A plébániai közösségeink is részt vesznek a szinodális folyamatban: „Haladjunk együtt!”

Ferenc pápa 2021 októberében meghirdette – az előzetes tervek szerint – 2023 októberében a Vatikánban ülésező püspöki szinódust. Mi ez valójában, és mi közünk hozzá?

Tudnivaló, hogy az 1962-65 között ülésező II. vatikáni egyetemes zsinatot követően VI. Pál pápa jónak látta létre hozni a Püspöki Szinódus intézményét. Ennek célja, hogy az egyház vezetése korszerű választ keressen a világ által adott kihívásokra, s ne kelljen egy évszázadot várni, míg a kérdések feltornyosulnak. Egy-egy aktuális téma körül három évente legyen legfelsőbb vezetői tanácskozás („püspöki szinódus”), amelyet gondos előkészületek előznek meg a helyi egyházak, vagyis az egyházmegyék szintjén. A helyzetfelmérések és a tennivalókra vonatkozó javaslatok alkotják azt a munkadokumentumot, amelyet a témában elmélyült püspökök testülete az úgynevezett „szinódus” során megtárgyal és véglegesít, majd a pápa asztalára tesz. Megjegyzem, ez alapján szoktak megszületni a pápai enciklikák.

Milyen aktuális témákról szóltak az előző szinódusok? A 2015-ös püspöki szinódus a családról tárgyalt, aminek nyomán 2016-ban Ferenc pápa kiadta az Amoris laetitia kezdetű apostoli buzdítását a „családban megélt szeretetről”. A 2018-as szinódus a fiatalok aktuális helyzetéről tanácskozott. Az előkészületi három esztendő mindig arra szolgál, hogy a világegyház tapasztalatait összegyűjtsék, de a mostani szinódus magára a szinodális folyamatra szeretne reflektálni. Ez tehát a meghirdetett szinódus témája és egyúttal a módszere. Épp ezért, bennünket, újszegedi híveket arra hív Ferenc pápa, hogy legyünk társak az úton: előítéletek nélkül és minél szélesebb körben hallgassuk meg egymást, ugyanakkor őszintén és bátran nyilvánítsunk véleményt mindarról, ami számunkra fontos az egyház életében.

Megjegyzem, ez az útkeresés plébániai szinten már több mint két évvel ezelőtt elindult Újszegeden, amikor a Természetes Közösségfejlődés (NCD) módszerével felmérést készítettünk, majd 2019.  novemberét követően elkezdtük annak feldolgozását. A járványveszély ugyan többször is megakasztotta a közös tanácskozásainkat, de újból és újból nekirugaszkodtunk, hogy plébániai megújulásunk útja-módjairól közösen gondolkodjunk. Ne feledjük, hogy október 2-án, a Teréz anya Közösségi Nap is ennek gyümölcseként jött létre, vagyis sok hívőnek áldozatos tevékenysége következtében valósult meg.

Azt követően öt szerdai alkalommal ültünk össze közös dolgainkról beszélgetni. Figyelmünk fókuszába – Kerekes László testvérünk felvetése alapján – főleg a vasárnapi miseélmény megerősítése, gazdagítása állt, hogy az mindinkább lelkünket betöltő közös ünneplés lehessen.

Meglátásainkból javaslatok is születtek, sőt néhány lépést is tettünk a megvalósítás felé.

Ilyen például, hogy legyenek, akik az ajtóban kedvesen fogadják a szentmisére érkezőket. Egy-egy plébániai kisközösség vállaljon szolgálatokat oly módon, hogy (pl. havonta egyszer) azon a szentmisén a közösségi tagok perselyeznek, felolvasnak, ministrálnak, sőt akár a zenei szolgálatot is vállalhatják – bizony, jó úton vagyunk ennek kiszélesítése felé. Újszegedi plébániánkon szükség van a felolvasók (lektorok) és az áldoztatók (akolitusok) összefogására és képzésére.
Továbbá igény merült fel arra, hogy a szentmisék előtti 5 percben legyen lehetőség a csöndes ráhangolódásra (ezt segítheti halk orgonamuzsika), a mise végét követően azonban ne siessünk el, hanem inkább maradjunk a templomban, köszöntsük egymást, és legyünk különösen figyelmesek azok iránt, akiket nem ismerünk – bátran szólítsuk meg őket! Apró lépésekben haladva is hisszük, hogy nagy dolgokra is képesek lehetünk.

Ezt fejezi a következő frappáns mondás: „Kezdjük azzal, amit muszáj, folytassuk azzal, ami lehetséges, és máris azt tesszük, ami lehetetlen.”

A plébániai megújulásunkat szorgalmazó közös tanácskozásunkat a karácsonyi ünnepek után, január 12-én, szerda 17 órakor folytatjuk. Kapcsolódj be a párbeszédbe, haladjunk együtt a szinódusi úton!

Gulyás Péter és Thorday Attila

Beszámoló a plébániai közösségfejlesztő munkacsoport összejöveteléről

„Ember, vasárnap van!”

Michael White atya gondolatai alapján (Újraépítve könyv) – Kerekes Laci előadása

3 súlypont a szentmise-élmény fokozásában:

 1. zene
 2. üzenet
 3. segítők bevonása

 1. zenei fejlesztési javaslatok:
 • kántorképzés megváltozása miatt nincs rendes utánpótlás, orgonaművészek képzése zajlik, ők meg nehezebben „befoghatók”, koncertre sem jönnek sokan
 • fizetőssé kellene tenni, hátha akkor jönnének 🙂
 • misére egy-egy fiatal, tehetséges énekesek bevonása (Operabarátok Köre)
 • kántorkodás felé nyitott érdeklődőt segíteni, hogy ezt tanulhassa
 • új népénektár (1982 óta uaz) jelenik meg idén, Hozsanna megújult, szövegileg átnézett, taizéivel, gitáros zenével kiegészült változata
 • megismerni jobban, hogy milyen zenére vágynak a misén résztvevők
 • inkulturálódott zenét adni (olyat „amit a kocsiban is hallgat”)
 • megfogalmazni a jó „mise-zene” kritériumait
 • havi egy mise felvállalása zeneileg is pl. Antióchia (16-25 év közötti) esti misén
 • Tóth Árpád TED-es videója arról, hogy hogyan érintette meg a közösségét:

https://www.youtube.com/watch?v=D_wM8bjQ_KE

 • interaktivitás növelése
 • imádkozni és böjtölni egy karizmatikus zenei vezetőért
 • ellustult hívek felrázása, felébresztése
 • zenei szolgálatot végzők meghívása
 • liturgikus zenei képzés az Apor Vilmos Főiskolán, kántor-gitáros
 • olyat keresni, aki meg tud egy-egy éneket tanítani
 • miseénekekkel kapcsolatos team, aki meggyúrja ezt a témát
 1. prédikáció, üzenet
 • 1 fontos üzenet!
 • alkossanak sorozatot a prédikációk! (folyt.köv tábla a pulpituson)
 1. segítők bevonása
 • találjuk meg a „törzs(közönség)et”
 • legyen egy mag, aki fogad minket
 • a „régiekhez” is oda kell lépni, nekik is közösségi élményt adni
 • olyanokat megszólítani, akik talán még soha nem beszélgettek senkivel
 • irigykedjenek azokra, akik a templom előtt beszélgetnek
 • mise utáni tea, kv-meghívás
 • közösségek meghirdetése, bemutatkozása Veni Sanctén

Ünnepi koncert az Erzsébet-templomban

Két tehetséges, fiatal művész adott hangversenyt október 23-án, nemzeti ünnepünk estéjén a Szent Erzsébet templomban. Magda Dávid orgonaművész és zeneszerző, valamint Andor Csilla énekművész kápráztatott el bennünket az esti szentmise után. Liszt Ferenc: „Funerailles” (Temetés) című nagyszabású műve szólalt meg elsőként Magda Dávid kitűnő orgonajátéka által. Az 1848-as magyar szabadságharc bukása mélyen megrendítette Lisztet, ezzel a művével az október 6-i drámai eseménynek állított emléket. Szép és méltó kezdése volt a hangversenynek a „Funerailles” megszólaltatása nemzeti ünnepünkön.

Továbbá barokk, romantikus és kortárs zene szólalt meg, mégpedig Magda Dávid, mint zeneszerző is bemutatkozott, saját kompozícióiból adott elő két darabot, egy fiatalkori „Concertót” – amely Vivaldi stílusát idézi mai kompozíciós eszközökkel – és „Ave Maria” című különleges, sajátos szemszögből láttatott nagyon szép művét, Andor Csilla énekművész kiváló előadásában, a szerző kíséretével. J.S. Bach 80. kantátájából hallottunk még egy áriát, valamint Gounodtól egy énekbe foglalt imát Csilla szárnyaló énekével, akinek hangja betöltötte a templom minden zeg-zugát. Orgonaművészünk játéka által megismerhettünk egy Bach kortárs, Johann Gottfied Walther zeneszerző remek Concertóját is, majd a hangverseny utolsó műsorszámaként Magda Dávid bravúros improvizációjával bűvölte el hallgatóságát. Egy megadott témára, az „Áldjon meg minket Szentatya Úristen” kezdetű népénekre improvizált. Igazán csodálatos alkotás született azokban a pillanatokban…

Végül sajnálattal kell megjegyeznem, hogy kevesen voltak kíváncsiak erre az ünnepi hangversenyre. Mindenesetre köszönjük Dávidnak és Csillának a számunkra nyújtott feledhetetlen zenei élményt!

Lucz Ilona

Tájékoztatás a Megújulási csoport munkájáról

Újszeged – Plébániai közösségfejlesztés – Megújulási munkacsoport

október 20. – emlékeztető

I. előzmények (előző alkalom):

 • a Teréz anya Közösségi Nap (október 2) kiértékelése
 • 20 csoport bemutatkozásának kirakása (templomban, honlapra)
 • „lelki adományok” teszt továbbvitele (közösségbe, templomi hirdetés, iroda)
 • Szent Erzsébet templombúcsú napján feladatok felkínálása 4 célcsoportnak: nők, férfiak, idősek, fiatalok

II. 20-ai alkalommal az alábbiakról beszélgettünk

közös cél: vasárnap(i szentmise) újrafelfedezése, vasárnap-élmény megélése

ötletek („brainstorming”) a vasárnap-élmény fokozására:

 1. ének-próba, orgonazene a mise előtt, ráhangolódás segítése (óra.55-óra.00 között)
 2. beszélgetés a mise előtt (óra.45-óra.55 között)
 3. felolvasások beosztása, Adoremus továbbadása, lektor-felkészítő tanfolyam
 4. Szent Mónika kis imafüzet odaadása, bekapcsolás az imába
 5. közösségek szolgálata a szentmisén, a hirdetésekben bemutatkozási lehetőség, a plakátjuk kitevése azon a misén, ahol szolgálnak
 6. stációk, rorate-agapék mintájára itt is központi táblázat, közösségek feliratkozása
 7. plébániai publikus google naptár létrehozása, honlapba ágyazása, egyéni felvétele saját google naptárba, akár értesítések kérése
 8. alkalmi kávézó, kávézás szentmise után, beszélgetések
 9. halk zenével megtámogatott csendes órák hétköznap a templomban
 10. nagyszombati bibliaolvasás sűrűbben, szentségimádási napokon
 11. ministráns-csoki, szkóla-cola
 12. miséről kimenet „úttorlasz”, a plébániai felé terelni, marasztalni az embereket
 13. …..
 14. neked milyen ötleted van?
 15. nektek a közösségben milyen ötletetek van?

példák a plébániai / templomi kávézóra:

III. következő alkalom: nov 3. szerda 17.00 – plébániánk földszinti nagyterme

téma: a vasárnapi mise, mint középpont

felkészül: Kerekes László és Erzsi az Újraépítve című könyv alapján, akik ajánlják, hogy nézzük meg a könyv szerzőjének az Eucharisztikus Kongreszuson tartott előadását: lásd https://www.youtube.com/watch?v=g6OoQ0ruI9Q (3:01:00-tól 42 perc hosszúságú) – ez tehát házi feladatnak is tekinthető, hogy az ott elhangzottakról tudjunk most szerdán beszélgetni

Iskolatáskák megáldása

Veni Sancte Spiritus – Jöjj, Szentlélek Úristen!
Szeptember első vasárnapjának családi miséjére a diákok elhozták taneszközeiket, hogy áldást nyerjenek az új tanévre.

A Liget Társulat előadásával nyit a Tisza Teátrum

Június 12-én (szombaton) 20 órakor a Liget Társulat előadásával nyit a Tisza Teátrum, Szeged régi-új szabadtéri színháza a Felső Tisza-parton (a FOKA mellett, a Horthy Miklós csónakháznál). A 2015-ben bemutatott zenés passiójáték ezúttal modern zenei alappal, új szereplőkkel, megújult koreográfiával és rendezéssel várja a közönséget.

John-Michael Tebelak – Stephen Schwartz: GODSPELL zenés passiójáték

Jézus: Olasz Csaba, Júdás: Sipos Márk

Továbbá: Bohus Gábor, Kiss Gergely, Kohlmann Márta, Jászfalusi Péter, Lantos Csaba, Noé Dominika, Noé Veronika, Nyúzó Eszter, Ótott Ferenc, Szakter Zsuzsanna, Szendrényi Borbála, Szucsán Bettina, Tóth Judit

Produkciós vezető: dr. Thorday Attila plébános
Koreográfia: Nyúzó Eszter, Tóth Judit
Hang: Pár Zoltán
Fény: Albert Attila
A rendező munkatársa: Bús Márta
Rendezte: Kaj Ádám

“Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt, vagy a próféták tanítását. Azért jöttem, hogy betöltsem azt.”  

A Godspell egy igazi Broadway-klasszikus. Fiatalok istenkereső játéka. Irodalmi alapja Máté és Lukács evangéliuma, zenei ihletője pedig – ahogy a cím is utal rá – az afroamerikai egyházi muzsika. A mű Jézus és Júdás konfliktusát állítja középpontba, az ő harcuk kényszeríti erkölcsi állásfoglalásra a tanítványokat. 

A Tisza Teátrumról:

A 2017-ben alapított Tisza Teátrum 2021-ben újra színházi előadásokkal, komolyzenei koncertekkel, valamint nyilvános filmvetítésekkel várja látogatóit a Horthy Csónakház mellett, ahol a közönség a nehéz pandémiás időszak után együtt élvezheti az igényes szórakoztatást, a minőségi vendéglátást, a színházi előadásokat és a komolyzenei koncerteket.

A színházi előadások az esztergomi Babits Mihály Színház repertoárjából kerülnek ki, ezt egészíti ki a szintén helyi Liget Társulat vallásos előadása (Godspell). A színházi előadások tekintetében fontos vállalásunk, hogy a programban szereplő produkciók többségét klasszikus (Balassi Bálint) és kortárs magyar szerzők (Braun Barna, Vörös István) művei adják.

A zenei vonalon a komolyzenét jelöltük ki fő csapásiránynak. A műfajnak – szemben a könnyűzenével – nyaranta sokkal kevesebb fóruma van Szegeden.

Filmes fronton az idei nyarat a tavaly elhunyt Jíři Menzel életművének kívánjuk szentelni, amiből valamennyi alkotás annak a semmihez sem hasonlítható közép-európai világlátásnak és életérzésnek a mozgóképes megörökítője, amit mi, magyarok is jogosan a magunkénak érzünk. A vetítések után beszélgetéseket tervezünk, hogy a néző minél alaposabb képet kaphasson a filmek történelmi és kulturális hátteréről.

Részletes program: www.tiszateatrum.hu

Mérlegkészítés: életünk a megváltozott körülmények tükrében

Május 8-án szombaton délelőtt heten gyűltünk össze a plébánia nagytermében, hogy megosszuk egymással pozitív és negatív élményeinket az elmúlt bő egy évvel kapcsolatban.

Mindannyiunk életére hatással volt a koronavírus és az azzal kapcsolatos intézkedések. Attila atya kérésére előre átgondoltuk több témakör alapján az elmúlt időszakot. Főbb szempontok a testi-fizikai, lelki-vallási, szellemi-intellektuális, anyagi-pénzügyi, illetve a családi-baráti- társaskapcsolataink voltak.

Nekem már az sokat jelentett, amikor készültem erre az együttlétre, mert azáltal, hogy átgondoltam jelen élethelyzetünket, sok minden más megvilágításba került. Érdekes volt, hogy ugyanaz az élethelyzet más és más érzéseket váltott ki belőlünk. Volt, aki nehezen élte meg a szentmisék hiányát, más új értékként fedezte fel az online misékben, prédikációkban rejlő újdonságokat.

Többeket érintett barát, kolléga, hozzátartozó vírus miatti halála, amit természetesen nehezen dolgozott fel. A személyes találkozások hiánya mindenkit rosszul érintett, de igyekeztünk kapcsolatot tartani online formában vagy telefonon. Sokféleképpen reagáltunk ugyanazon behatásokra.

Azt gondolom, igen fontos időről időre számot vetni, átgondolni mindennapjainkat, hogyan is lehet a jó dolgokat meglátni, azokért hálát adni.

Kulikné Láng Edit

Oltár körül szolgálók lelki képzése

Nagyon örültem, amikor Attila atya meghívott az oltár körüli szolgálók online képzésére, melyet a Pasztorális Helynökség szervezett az egyházmegyénkben. Szerettem volna már egy lelki napon részt venni, ha a digitális térben is, de találkozni a testvérekkel. Újszegedről szép számban elfogadtuk a meghívást (Aradi Mária és Márta, Bucskó József és Ágota, Csányiné Fejes Tekla, Juhászná Marika, Kisné Gyöngyi, Komárominé Soós Éva, Pleskó Andrea, Szántó Lajos és Babi, Vámos Máté).

Fehérváry Jákó OSB, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola rektora, liturgikus tanára előadásának elején a liturgia fogamát kívánta megvilágítani, amikor XII. Piusz pápa Mediator Dei kezdetű enciklikájának 25. pontját idézte: „A szent liturgia fogalmát illetően súlyosan tévednek azok, akik nem látnak benne mást, mint az Istent megillető tiszteletnek érzékelhető külső formáit, vagy puszta díszt; és hasonlóan tévednek azok is, akik nem látnak benne egyebet, mint szabályok és előírások foglalatát, amellyel az Egyház az egyes szertartások végzését szabályozza.” Helyesebb volna úgy tekinteni a liturgiára, mint ami Krisztus papi működésének folytatása az egyházban. A liturgia történés, az esemény részesei vagyunk; párbeszéd, nem emlékmű.

Ezt követően előadónk Lukács evangélium 24. fejezetének elragadó történetét felidézve a születőben levő egyházat láttatta meg velünk. A szereplők keresik a halott Jézus testét, de nem találják. Mindannyian a nem-látásnak, a nem-hitnek az állapotában vannak. Az emmauszi tanítványok is a csalódottság, reménytelenség állapotában mennek Jeruzsálemből Emmausz felé, amikor csatlakozik hozzájuk Jézus, akit nem ismernek fel. Látni, tapintani, megtalálni akarják Jézus testét. Ez a tudás vágyát, a birtoklás vágyát és a bizonyítás vágyát jelenti bennük, és – valljuk meg – bennünk is megvan. A hitre jutás pillanata, amikor ezeket a vágyakat elengedjük és megnyitjuk szívünket a Feltámadott szavának meghallására. Az egyház idejében élünk, Jézus távol van, mégis jelen van az Isten igéjében és a szentségekben. A Feltámadott szava legjobban az egyházban hallható meg, a hívek közösségében.

Jézus meghallgatja az emmauszi tanítványok panaszát: Mondjátok, mi történt? Saját történetüket mondják el. Jézus hallani akarta a tanítványok saját verzióját. Jézus átveszi a szót, rámutat arra, hogy az Írások szerint ezt kellett a Messiásnak elszenvednie. Az egyház kezdetén az Ószövetségi írásokat vették elő, Jézus messiási küldetését, halálát, feltámadását ezen keresztül értették meg. Ugyanakkor a velük vándorlót, akit egyszerűen csak idegennek szólítanak, arra kérik, hogy rájuk boruló sötétség idején maradjon velük. És Jézus megteszi, sőt a kenyértöréskor áldást mondott, és nekik adta. Erre a gesztusra megnyílt a szemük, és felismerték, hogy akit megvendégeltek, az lett valójában az ő vendéglátójuk. Jézus ugyan eltűnt a szemük elől, de ők hitre jutottak, és erőre kaptak, hogy visszatérjenek a tanítványok közé.

Az elmélkedésből világossá lett számunkra, hogy ez a bibliai történet és a szentmise, amit és ahogyan ünnepeljük, szorosan összefügg. Mi is a Föltámadottal találkozhatunk itt és most az egyház közösségében, amikor az igeliturgiában az Ő szavát halljuk, illetve az áldozati liturgia keretében az Ő áldozatából részesedünk, vagyis áldozunk. Végtelenül hálás vagyok Istennek, hogy társaimmal együtt ennek szolgálói lehetünk, amikor felolvashatjuk a Szentírás egy-egy szakaszát vagy amikor az áldoztatáskor a szent kenyeret kioszthatjuk hívő társainknak.

Csányiné Fejes Tekla