Üzenet a felújított Erzsébet-templomból

Plébánosunk az Erzsébet-templomból küldi utolsóra tervezett videó-üzenetét. A festési munkálatok befejeztével a hívek vállalták a takarítást, hogy másnaptól ragyogjon a felújított templom és alkalmas legyen az istentiszteletekre.

János evangéliumának utolsó fejezetéből is hallhatunk egy történetet, amelyben Péter megvallja Jézus iránti törékeny szeretetét.

Isten kegyelméből és a hívek áldozatos adományait felhasználva a minap elkészült az Erzsébet-templom belső felújítása, festése. Az 5,5 milliós költségből 3 millió 900 ezer forint máris összegyűlt a hívek erre a célra adott adományaiból. Isten fizesse meg nagylelkű adományaikat!

Nagyon köszönjük azok áldozatos munkáját is, akik csütörtök és péntek során a nagytakarításból kivették részüket. Megfigyelhetjük azt is, hogy felújításra kerültek az ajtók, kicseréltük a kilincseket, megjavítottuk a zárakat, lefestettük a bejáratnál levő hirdetőtáblákat. Viseljük ezután is gondját Isten házának, amely közös otthonunk és büszkeségünk!

A végéhez közeledik az Erzsébet-templom festése

A plébános beszámol az Erzsébet-templom belső festési munkálatainak előrehaladásáról.

Továbbá önkénteseket toboroz a következő héten esedékes templomtakarításhoz. 2020. június 20-án a katolikus templomokban szerte a világon azt az evangéliumi szakaszt olvassuk, amelyben Lukács megörökíti a 12 éves Jézus templomban való megtalálásának epizódját. Elgondolkodtató az irodalmi és teológiai párhuzam, ami fölfedezhető Lukács művének 2. és utolsó előtti fejezetében, s ezzel Jézus eltűnése és harmadnapi megtalálása keretet adni a műnek.

Attila atya meghívója, tájékoztatója és igehirdetése egy videóban

Plébánosunk videó-üzenetében említést tesz az Erzsébet-templom belső festési munkálatainak megkezdéséről, és hogy emiatt a szentmiséket a plébánia nagytermében tartjuk június hónap során.

Egyúttal meghívja a családokat, hogy a vasárnap 9.30-as szentmisére a templom melletti kertbe jöjjenek (a gyerekek ülhetnek polifóm matracra vagy pokrócra az oltár körül, a felnőttek székeken foglalhatnak helyet).

Attila atya a napi olvasmányt Izajás könyvéből olvassa: Krisztus előtt 6 évszázaddal korábban íródtak e szavak, majd megdöbbentő módon Jézus szenvedéstörténetében beteljesedtek: élet-áldozatának üdvös következményeit élvezhetjük (“az ő sebei szereztek nekünk gyógyulást”).

Attila atya újabb gondolatai, két régi kedves ismerőssel

Nézze meg Attila atya újabb üzenetét! A videóban két, régi kedves ismerős is feltűnik.

Fokozatosan visszatér a közösségi élet

Kérem, tekintse meg Attila atya videó-üzenetét:

A kisközösségek tagjait is bíztatjuk, hogy fokozatosan térjenek vissza a személyes találkozókra.

A plébánia előkertjében tartott beszélgetések hangulatosak lehetnek, aki pedig otthon marad, azokkal tarthatják a kapcsolatot online. Lásd itt az elmúlt napokban készült fotókat:

Nyilvános istentiszteletek rendje – Attila atya videó-üzenete

Mindenekelőtt örömmel adjuk hírül, hogy a Kiss-Rigó László megyéspüspökünk rendelkezése szerint a Szeged-Csanádi Egyházmegyében a nyilvános istentiszteletek (szentmise, litánia, zsolozsma, rózsafüzér) megtarthatók május 9, szombat estétől, vagyis húsvét 5. vasárnapjának előesti szentmiséjétől.

Ennek megfelelően helyreáll a korábban megszokott miserend. Azon idős testvérek, akik jobbnak látják még néhány héten át otthonukban maradni, azok továbbra is fel vannak mentve a vasárnapi szentmisén való kötelezettség alól.

Május 9-én, a szombat esti szentmisék kezdetén vizet szentelünk, és azzal hintjük meg a híveket, hogy kifejezzük: bűnbánatunkra Isten végtelen irgalma által Krisztus kegyelme árad. A keresztségben elnyert tisztulás fürdőjét ily módon aktualizáljuk.

Hálásak vagyunk azoknak a testvéreinknek, akik – az elmúlt 6 hét során, és ezután is – templomainkat naponta fertőtlenítik (kilincseket, ajtókat, padokat és székeket, WC-t), hogy elkerüljük a fertőzést. Egy hasonlattal élve templomaink az a „lelki gyógyszertár”, ahol immunrendszerünket erősítjük, hogy az emberi élettel járó megpróbáltatásokat kiálljuk.

Amíg a járványveszély fennáll, a szeretet megköveteli, hogy – tőlünk telhetően – vigyázzunk egymás egészségére oly módon, hogy szellős távolságra foglalunk helyet a padokban, a krisztusi béke kifejezésére meghajlunk egymás fele, és szentáldozáskor a tenyerünkbe kérjük a szentostyát. A szentmisék kezdetekor a templomajtókban kézfertőtlenítőt adunk, és aki nem hozott magával arcmaszkot, annak ajándékba adunk.

Sürgősen keresünk vállalkozó testvéreket, aki egy-egy szentmisén – a következő hetekben rendszeresen – vállal ajtónálló, vendéglátó szolgálatot. Most pénteken 10-16 óra között jelentkezzen telefonon a plébániai irodán, hogy már szombaton és vasárnap is legyen 2-2 fő, aki a misére jövő híveket fogadja.

Szentgyónásra lehetőséget biztosítunk: Flóri atya minden vasárnap a 9.30-as szentmise idején az Erzsébet-templomban, valamint Attila atya 11 órakor a Teréz anya templomban rendszeresen rendelkezésre áll, de más időpontot is lehet egyeztetni velük.

Plébánosunk videó-üzenetben mutatja be az Öröm útját

Plébánosunk újabb videó-üzenetben fordul felénk, hogy bemutassa a Teréz anya templom kertjében kiépített húsvéti stációkat.


A keresztútjárás gyakorlatához hasonlóan az “Öröm útja” alkalmat nyújt arra, hogy a Föltámadt Úrral való találkozás bibliai történeteit felidézve saját életutunkról elmélkedjünk. Ajánljuk egyéni vagy családi közös imádság gyanánt. A templomkert (és a templom is) nyitva van péntek és szombat 16.30-17.30 valamint vasárnap 11.00-12.30 között.

Szentmise másképpen – vészhelyzet idején

Egyik-másik testvérünk megfogalmazta meglátásait arról, hogyan éli meg a mai helyzetet. Írásait fogadja szeretettel. (A videó alatt megtalálja).

Ugyúttal Attila atya kérését tolmácsoljuk:

“Hazánkban immár 5 hét telt el a járványügyi helyzet miatti megelőző intézkedések kihirdetése óta. A megpróbáltatásokkal teli új életforma mégis sokunk életében hozott új fölismeréseket, sőt jó gyakorlatokat. Arra kérlek benneteket, hogy néhány mondatban fogalmazzátok meg (akár itt az oldal alján is) mit sikerült felfedezni és tettekre váltani, sőt, később is folytatni is szeretnél. Bizony, tanulhatunk egymástól, és ezért aki elküldi nekem (plebanos.ujszegedi@gmail.com), azokból egy csokorra valót – valami módon – közre is adunk tanulságul.”

Videó-üzenet a templomból:

Szentmise veszélyhelyzet idején (2020. március 21)

Vihar és napsütés váltotta egymást azon a márciusi napon, amikor az utolsó nyilvános szentmiséket tartották a templomokban a járványveszély kezdetén.

Délután négy óra tájban hatalmas zápor szakadt a városra, de amikor elindultam a templomba, kisütött a nap. Eső áztatta, néptelen utcákon vágtam át, Szeged belvárosa aggódó szigorral emlékeztetett a híradásokban oly gyakran elhangzó intelemre: „Maradjanak otthon!” De hát misére készültem, vélhetően hosszú ideig az utolsóra…

A buszmegálló üres volt, és utasok nélkül érkezett a busz, amelyre felszálltam. Mintha film pergett volna előttem, olyan különösnek tűnt az út a kihalt városon át az újszegedi Teréz anya templomig. De odabent élet volt, s a harangszóra csaknem megteltek a széksorok. Aki eljött erre a szentmisére, az bizonyára érezte, hogy a templomi közösségben megélt ünnepet most hosszú időre kell „elővételeznie”, s hogy a nagyböjt negyedik vasárnapjának előesti miséje ezúttal nemcsak a virágvasárnap és a húsvét ígérete, hanem egy korszak lezárása is az életünkben. Mondatvég egy váratlanul félbemaradt szövegben, amelynek még nem ismerjük a folytatását.

„Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan” – idézte Attila atya Saint-Exupéry gyönyörű gondolatát a vak ember meggyógyításáról szóló bibliai szakasz (Jn 9,1-34) magyarázatakor. „A világot új szemmel nézni”, „tisztán látni”, „a hit szemével látni” – számomra ezek voltak a prédikáció legfőbb üzenetei. Mert most hangsúlyosabb számunkra mindegyik, mint a közelmúltban bármikor. Életterünk fizikai értelemben beszűkült, de a lélek horizontja a végtelenre tárul előttünk. Ma szokatlan nézőpontból kényszerülünk szemlélni a világot: a bezártság szemszögéből. A külvilág képernyő méretűre zsugorodott, fenyegető és távoli lett – hogyan tekintsünk rá, hogy ne torzuljon el közben a látásunk? A Jézus által meggyógyított vak hitével? Egy világtalan tanítja látni a számítógépek nemzedékét! Mert bár naphosszat képernyőket nézünk, mégsem mindig látunk, és a külvilágtól való elszakítottságunkban most szó szerint világtalanok vagyunk. S itt összeér a jelen a bibliai történettel, melynek szereplői elénk lépnek és megszólítanak. Nagyra nőtt csendjeinkben tisztábban hallatszik a szavuk, és élesebben körvonalazódik az alakjuk. Vajon születik-e hitbeli megújulás ebből a találkozásból? Észrevesszük-e majd azt, amit eddig nem láttunk, s el tudjuk-e fordítani a tekintetünket arról, ami lényegtelen? Hogy aztán, mintegy megmosva arcunkat a magunk Síloe tavában, az evangélium szavaival mondjuk: „vak voltam, és most látok” (Jn 9,25).

Péterffy Gabi

* * * * *

Szentmise – másképpen

„Ma nem lesz nyilvános szentmise.” Már az ötödik vasárnapon ébredünk erre a gondolatra, de még mindig nehéz elhinnünk, hogy a mondat tartalma valóság.

Ezen a délelőttön az ember nem nyúl a kabátjáért, hogy szentmisére induljon, miközben az utca képére gondolataiban már a templomé vetül, a gyülekező híveké, az ünnepi készületé. Ma nem ül be a padba a megszokott helyére, nem üdvözli az ismerősöket, nem követi tekintetével, hogy a sekrestyés az utolsó simításokat végzi az oltár díszítésén, és nem várja figyelmesen azt sem, hogy a szentírási szövegek magyarázata hogyan kapcsolódik a jelenhez a prédikációban. A vasárnapi szentmise semmihez sem hasonlítható légköre, fényei és hangjai mind hiányoznak ma az életéből. A világjárvány elrabolta az élő orgonaszót és az éneket, a Jézussal való találkozás lehetőségét az Eucharisztiában, s a közösen megélt liturgia minden pillanatát.

Ma hívek nélkül megtartott szentmisék résztvevői vagyunk a képernyők előtt, valamiféle elszigetelt együttlétben, amely épp olyan ellentmondásos, mint a mostani életünk. Gazdagok és megraboltak egyszerre vagyunk. Az egész világ az otthonainkba jön a technika jóvoltából, s eljön hozzánk az Egyház is, megszólít Jézus szavaival. Megannyi közvetítésből válogathatunk, s szebbnél szebb templomokból hallgathatjuk az igehirdetést. Hozzánk már a távoli szentmisével egy időben eljut az, amit az első keresztények missziós utak viszontagságos esztendői során adtak hírül a világnak. Pál apostol, mit szólsz ehhez? Ugye gyorsak és ügyesek vagyunk? Ha Te állnál a kamerák előtt, szépséges mondataid közül melyeket hallanánk Tőled e válságos időkben?

Most a családok válnak templomokká, így fogalmazott a minap a Szentatya. Gyönyörű kép: templomok milliói épültek fel hirtelen a Földön! Vajon hogyan fogadjuk bennük Jézust? Lélekben és gesztusainkban a liturgiát követve, ahogyan plébánosunk kérte, s ahogyan azt a templomban tesszük? Szentmisét megélni otthon, a térben távoli liturgiához kapcsolódva: új motívum az egyháztörténet hatalmas tablóján! Korunk egyik szimbóluma? A szétszabdalt egységé, az összekapaszkodni vágyó különállásé, amely a maga kuszaságában is féltve őrzi a keresztény múltat, s benne azt az időszakot, amikor még házaknál tartották az istentiszteletet.

Attila atya nemrég az emmauszi tanítványokról szólva három utat rajzolt meg előttünk: a tanítványokét Jeruzsálemből Emmauszba, a Jézussal való találkozás belső útját, valamint a visszautat Jeruzsálembe, immár a találkozás fényében. Adja Isten, hogy majdani visszatérésünket a templomban megélt szentmisékhez ugyanez a fény ragyogja be!

Péterffy Gabi

Pénzügyi beszámoló a 2019-es évről

Plébániánk Tanácsosi Testületének március 11-én megtartott gyűlésén elfogadásra került a 2019. évi zárszámadás, melynek főbb számai 1000 Ft-ban és kerekítve a következők:

Bevételek:
– hozzájárulás az plébánia fenntartásához: 5.957
– perselybevétel: 6.293
– célgyűjtés: 2.290
– stóla, stipendium: 2.664
– adomány: 1.359
– hagyaték, örökség: 1.987
– temetőfenntartás: 7.198
– temetői sírhelymegváltás: 6.268
– temetői ravatalozó-használat: 1.655
– ingatlan bérbeadás: 6.001
– EMMI és SZMJV pályázatból: 3.200
– Sz-Cs egyhm-i támogatás kórházlelkészségre: 500
– Sz-Cs egyhm-i támogatás hitoktatáshoz: 159
– Újszegedi Szent Erzsébet Alapítványtól: 425
– biztosítási kártérítés: 150
Bevétel összesen: 45.956.000 Ft

Kiadás:
– plébános, lelkész és kisegítők illetménye: 5.979
– alkalmazottak bére és járulékai: 15.700
– plébániai étkezés: 843
– útiköltség: 591
– rendezvények és hitoktatás dologi kiadásai: 665
– közüzemi díjak: 4.717
– temetőfenntartás: 3.927
– templomfenntartás: 1.901
– iroda, adminisztráció, kommunikáció: 414
– liturgikus eszközök, fogyóanyagok: 1.556
– 6egyéb fenntartási költségek: 485
– templomok és plébániaépület karbantartása: 8.498
– plébániai közösségek, rendezvények: 704
– EMMI-KCP pályázat: 665
– rászorulók támogatása, karitász: 472
– kegyeleti költségek: 501
– bankköltség 407
Kiadás összesen: 48.025.000 Ft

A részletes és pontos kimutatást mi, a Tanácsosok Testületének tagjai láttuk és egyhangúan elfogadtuk, továbbá a 2020. évre szóló költségvetési adatokat az egyházmegyéhez jóváhagyás céljából eljuttattuk.

a Tanácsosi Testület Gazdasági Bizottsága

A fentieket áttekintve megállapíthatjuk, hogy a plébániánkon folyó hitélet (ez a legfontosabb – minden ezt a célt szolgálja!) anyagi feltételei rendben vannak. Köszönhető ez elsősorban a hívek adományainak, és az alkalmilag elnyert pályázati forrásoknak. Az idei év során a szükséges karbantartási munkálatokon kívül terveik között szerepel az Erzsébet-templom belső festése.

Ne feledjük, hogy a plébániák rendszeres támogatást sem államtól, sem felettes egyházi hatóságuktól (konkrétan a Szeged-Csanádi Egyházmegyétől) nem kapnak. Így tehát a hívek önkéntes adományaiból kell nemcsak az épületeket fenntartani, hanem a papok és munkatársaik tisztes fizetését és járulékait kigazdálkodni. Itt jegyezzük meg, hogy plébániánk fenntartásához rendszeres adományokra van szükségünk, amely a nettó jövedelem 1%-a (ez havi 1200-1800 Ft).

Ez az összeg a plébániai irodán befizethető vagy banki átutalással teljesíthető: OTP 11735005-20505002-00000000. Szeretettel kérjük azokat, akik átutalással fizetnek adományt vagy egyházi hozzájárulásukat, szíveskedjenek lakcímmel is beazonosítani magukat az átutalás közlemény sorában, mert ennek hiányában sokszor nem tudjuk, hogy két vagy több azonos néven szereplő közül kihez könyveljük a befizetést.E száraznak tűnő beszámoló végén Szent Pál apostol szavait idézem: „Isten a jókedvű adakozót szereti”.

Dr. Thorday Attila, plébános