Itt vagyok – Bővíz Krisztián megható verse

A franciaországi Taizé ihlette meg Bővíz Krisztiánt, ahol minden évben találkozót rendeznek több tízezer keresztény résztvevővel, a világ minden tájáról. Ahogy a vers is rámutat: Isten valóban mindenhol jelen van, ha van szemünk észrevenni! Fogadják szeretettel!

Itt vagyok

Merre visz az út?
Hegyeken, völgyeken,
Síkságokon túl?
Mi közeleg?

Jön már, jön,
Látom, érzem.
Egekben fönt,
Várom, nézem.

Leülök és fülembe súg.
Halkan összeolvad,
Mit szél és víz zúg.
Itt zaj összeroppan.

Jobb, ha leülsz.
Futni? Fölösleges.
Úgysem menekülsz.
Éned közeleg.

Békét nem lelhetsz,
Míg folyton vele harcolsz.
Egy életre jegyesed,
Vagy fizeted a sarcot.

De ha elvetted,
S szeretni vágyod,
Békéd megleled,
S több leszel mától.

Valaki megszólít.
De ki lehet az?
Szava bódít,
Pedig csend van.

Csak egy gondolat.
Lassan úszik,
Mint egy gondola.
De tova kúszik.

Merre van fent?
Onnan ereszkedik.
Merre van lent?
Onnan emelkedik

Egy érzés,
Vágyni szeretni.
Egy féltés,
Szeretve lenni.

Belül fölfedezed
Tündökölve,
Kívül észreveszed
Tükröződve.

Madarak dalában,
Nap sugarában,
Kabócák szavában,
Tücskök karában.

Virágok csokorban,
Lepkék párban,
Madarak csoportban,
Úsznak fényárban

Míg a nap lemegy.
Ebben látom,
Hogy Isten szeret.
Így várom

A felkelő holdat,
Mit csillagok
Hódolata fogad.
Ím itt vagyok.

Lelki élményt nyújtott a Mária-napok rendezvénysorozata

A Mária napok záróalkalmán, a Szűzanya névnapján, szeptember 12-én tartott szentmise főcelebránsa Köllő Sándor a Dóm káplánja, egyetemi lelkész volt, a szentbeszédet Béri Renátó kármelita atyától hallottuk, a zenei szolgálatot teljesítő gitáros énekkart Aradi Marika vezette.

Renátó atya a prédikációjában részletesen beszélt arról, hogy a biblia világában a név valakinek a jelenlétét fejezi ki. Példaként felhozta Jézus tanítását, miszerint „Amit csak kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek”. Tapasztaljuk azonban, hogy ez nem automatikusan teljesül, hiszen olykor azt kell elviselnünk, hogy a kérésünk nem, vagy nem úgy teljesül, ahogyan mi gondoljuk. Arra is kitért, hogy Istent, illetve a Vele és szentjeivel való közösséget, vagyis a mennyországot magunkban hordozzuk, nemcsak nevének kimondásával. Így Mária is, akit a Szentháromság a mennyben megkoronázott, bennünk él, az Ő oltalmában és pártfogásában vagyunk.

Renátó atya prédikációját itt hallgathatja meg »

Béri Renátó atya

A szentmisét a Szentségimádás Iskolájának következő, immár 8. alkalma követte. Ekkor Renátó atya folytatta gondolatait Isten jelenlétéről. Jézus tanításával – „én bennetek vagyok” – kapcsolatban rávilágított, hogy Isten mindig, feltétel és időkorlátozás nélkül bennünk van. Az Úr nem költözik ki, amikor bűnt követünk el, majd vissza, amikor letesszük a terheket. Nem olyan, mint a térerő, néha erősebb, néha gyengébb, sőt olykor nincs – Ő mindig ugyanolyan mértékben jelen van.


Itt meghallgathatja a Szentségimádás iskolájának elmélkedését:


Kiemelte, hogy nagyon fontos az ébredés, tudniillik, hogy ráébredjünk arra, hogy nem a múlt sérelmein rágódva vagy a jövőbeni eseményekre várva kellene léteznünk, hanem a beteljesedést magunkban, a bennünk lévő Istenben megtalálva kell boldogan élnünk. Úgy, hogy mindezt nem tesszük más emberektől függővé, hiszen ehhez minden bennünk van. Emellett Jézus a virrasztásunkat, éberségünket is kéri.

A „ti bennem” tagmondat kapcsán pedig az alapgondolata az volt, hogy a teremtett anyagi világ minden része (állatok, növények, csillagok) a maga szerény módján Isten jelenlétét közvetíti, s ezáltal nem megvetendő, nem ördögi, hanem Isten „első” megtestesülése.

Hangsúlyozta az Oltáriszentség fontosságát, amely Isten jelenlétének az anyagi világban kiemelkedő formája. Aki testünk teljes bűnös mivoltát állítja, az szembefordul a megtestesülés misztériumával, azzal a valósággal, hogy Isten Fia nem angyalként lebegett felettünk, hanem hús-vér emberré vált. Renátó atya arra biztatott, hogy mindenhol gyönyörködjünk Isten csodálatos jelenlétében.

Szűz Mária születésnapjától (Kisboldogasszony- /Kisasszony napjától) Szent Nevének napjáig, vagyis szeptember 8-12 napjaiban minden este alkalmunk adódott arra, hogy együtt lehessünk a Szűzanyával az Úr jelenlétében, és a meghívott atyák csodálatos gondolatainak köszönhetően más-más szempontból csodálhassuk meg Mária életét, igenjét, oltalmát.

Gitáros énekkar

Hálásak vagyunk Attila atya és Flóri atya házigazdai helytállásáért! Köszönjük Aradi Marika, Komárominé Éva, Kisné Gyöngyi, Sere Ancsa és Aradi Márti fáradhatatlan szolgálatát! Az Úr áldása és a Szűzanya pártfogása kísérjen mindannyiunkat!

Bús Márti

Ilyen élményekkel járt a Taizé-i zarándoklat

Szegedről mintegy 25-en kerekedtünk fel a taizéi- zarándoklatra, többségében újszegediek. A csapatban a szegedi szemináriumból 4 kispap is velünk tartott, akiket jó volt megismerni.

Félúton Taizé felé megálltunk 2 éjszakára a bajorországi Benediktbauernben. E gyönyörű vidéken természetesen nem lustultunk, hanem elmentünk túrázni, beszélgetni. A buszúton végig csapatjátékokat játszottunk, hogy kicsit jobban megismerjük egymást. Benedikbauernben akadályversenyt is terveztünk, ami nagyon viccesre sikerült, majd az esti szentmisén osztottuk ki a díjakat a nyerteseknek.

Vasárnap délután kalandosan érkeztünk meg Taizébe, nem sokkal azután, hogy a buszunk durrdefektet kapott. Biztonsággal megálltunk egy szép szőlőhegy mellett, majd egy véletlenül arra járó és szabadságon lévő francia autószerelő segítségével kicseréltük a kereket. Mire megérkeztünk Taizébe, épp kezdődött az esti imádság, és így harangzúgás kísérte bevonulásunkat, majd hálát adtunk, hogy épségben megérkeztünk.

A héten szokás szerint minden nap háromszor volt imaóra, és közben mindenféle jó elfoglaltság is adódott. Mi takarítottunk, főztünk, rendeztük a tábort. Mindenkinek volt egy apró, de fontos feladata, amit a többiekért végezhetett. Kis csoportokra osztottak minket ahol minden nap megtárgyalhattuk az aznapi bibliai részletet, mindeközben nagyon jó ismeretségeket, barátságokat alakíthattunk ki mind a magyarokkal, mind a külföldiekkel.

Szendrényi Bálint

Attila atya a taizéi lelkiségről: Az imádság és a munka harmóniáját gyakoroljuk 

Thorday Attila újszegedi plébános, teológiai tanár évtizedek óta minden nyáron magyar csoportokat vezet a franciaországi lelkiségi központba. Az interjúban szól többek között a taizéi spiritualitás hatásáról az ökumenikus kapcsolatokra, valamint a társadalmi elkötelezettségről, amit a fiatalok tudnak vállalni a Taizében szerzett tapasztalataik hatására.

– Úgy tudjuk, hogy e héten Taizében tartózkodik. Egy nagy csoport fiatalt vitt magával. Mi indította e zarándokút megszervezésére?

– Még szemináriumba lépésem előtt, 1986-ban jártam először Taizében. Egyetemi tanulmányaimat befejezve, a harmincnapos vízum akkori lehetőségét felhasználva – ma így mondanám – tanulmányútra mentem francia nyelvterületre. Autóstoppal, egyedül indultam útnak. Több szerzetesközösséget és plébániát látogattam meg, de Taizé az a hely, ahova azóta is visszajárok. Papi hivatásom formálódásában nagy szerepet kapott ez a szerzetesközösség, és lelkipásztori szemléletemet meghatározza az, amit itt tapasztalok. Immár több mint három évtizede visszatérek ide mint forráshoz, ahol erőt gyűjtök. Az itt élő testvéri közösség tagjaival beszélgetek, és imáikon veszek részt a hét során.

– Mióta és miért szervez csoportos zarándoklatot Taizébe?

– Lelkipásztorként kötelességemnek tartom, hogy ami szépet és jót felfedezek, azt megosszam a reám bízottakkal. Tehát benső indíttatás, hogy mióta káplán, majd teológiai tanár és jelenleg plébános is vagyok, a körömben lévő fiataloknak megmutassam, ami engem éltet. Amit közösen élünk meg, és amely tapasztalatokban részünk van, az bennünket is összeköt. Így köztünk is barátságok születnek. Ezt nagy értéknek tartom.

– Kik és hogyan kapcsolódtak be az idei zarándokcsoportba; hogyan szerveződik egy ilyen ifjúsági zarándoklat?

– Örömömre szolgál, hogy a szegedi szeminárium elöljárói támogatták az érdeklődő papnövendékeket, hogy tartsanak velem, így idén négyen is köztünk vannak. Remélhetően néhány év múlva ők maguk is vezetnek majd ifjúsági csoportokat, imaórákat és zarándoklatokat, így képzésüknek is része lehet, amit itt átélnek. Az általam vezetett újszegedi plébánia fiataljai közül is mintegy tízen – a tizenöt év feletti ministránsok és az Antióchia-csoporthoz tartozók – jelentkeztek és jöttek velem Taizébe. Továbbá, mivel több mint két évtizede rendszeresen, minden nyáron július közepén útra kelek, országszerte sokakhoz eljutott ennek híre. Így történt, hogy idén is megtelt az ötvenöt fős autóbusz.

A korábbi évek tapasztalatai alapján idén is péntek reggel indultunk, hogy az első két nap lehetőséget adjon arra, hogy a csoport tagjai összekovácsolódjanak. Idén a bajorországi benediktbauerni kolostorban kaptunk szállást két éjszakára, hogy szombaton a természetben gyönyörködve kiránduljunk, és kiscsoportokba rendeződve játékos módon ismerkedjünk egymással. Annak lehetőségét is megteremtettük, hogy a vacsorát magunk főzzük és jóízűen elfogyasszuk. Mivel vasárnap ismét úton voltunk, a szombat esti szentmisében adtunk hálát Isten nagy tetteiért.

Az idei utunk sem volt zökkenőmentes: már a burgundiai tájakon jártunk, amikor buszunk egyik kereke durrdefektet kapott. Csodának éltük meg, hogy aggódó tétovázásunk közepette néhány perc múlva egy autó állt meg mellettünk, melynek vezetője felajánlotta segítségét. Szakember volt a javából, aki feleségével és két kisgyerekével együtt épp ezen a vidéken töltötte szabadságát. A gumijavító mester kész volt a munkát szakszerűen koordinálni, vagyis a buszsofőrünkkel és néhány utastársunkkal együttműködve kereket cseréltek.
A közel kétórás művelet közben családja türelemmel várt, mi pedig a gyerekekkel játszottunk és süteményeinkből kínálgattuk őket, mert fizetséget nem fogadtak el. Végül alkalmi kórusként vettük körül őket, hogy egy francia nyelvű taizéi énekkel áldjuk meg őket. Hálás szívvel folytathattuk utunkat Taizé felé.

– És milyen program várta csoportot Taizében?

– Taizében egyhetes, vasárnaptól vasárnapig tartó ifjúsági találkozókra várják a 16–29 éves fiatalokat. Alapvetően ebbe kívánunk bekapcsolódni, hogy más nemzetek keresztény fiataljaival barátkozzunk, és napjában háromszor részt vegyünk a szerzetesközösség énekes imádságaiban. Idén egy különleges találkozónak is részesei lehettünk: július 7-től 14-ig több mint kétszáz fiatal ferences testvér érkezik Taizébe, hogy rendi elöljáróik vezetésével itt tartsák káptalanjukat. Hazánkból Benjamin és Jeromos testvérrel találkozhattam.

Intenzív lelkigyakorlatnak élem meg az itt töltött napokat, hiszen a monasztikus közösség életritmusát élhetjük, az imádság és a munka harmóniáját gyakoroljuk.

A tábor életének fenntartásához – miként egy család mindennapjaiban is – szükséges, hogy mindenki kivegye a részét a feladatokból. Bár közel kétezer zarándok, vendég fordul meg hétről hétre Taizében, nincs egyetlen fizetett alkalmazott sem. Mintegy harminc-negyven önkéntes huszonéves, néhány héten vagy hónapon át szolgálatot vállalva, működteti a tábort a taizéi testvérek lelkülete és iránymutatásai szerint. Nagyszerű ebbe nemcsak belelátni, hanem a hét során ebben részt is vállalni.

Akár csak egyetlen órányi, lelkesen végzett közösségi munka feledhetetlen élményekkel gazdagítja a fiatalokat. Maguk is rádöbbennek, hogy a konyhai feladatok, a takarítás vagy a kerti munkálatok elvégzése által – főleg, ha testvéri együttműködésben teszik – képesek működtetni a társadalmat. Így érdemes folytatni életüket odahaza is!

(Magyar Kurir)

Útra keltünk, hogy életet merítsünk!

A május 25-én, szombaton tartott egyházmegyei zarándoklaton újszegedi plébánia hívei közül is többen részt vettünk. Földeáktól Óföldeákig tartó 6,3 km-es utat gyalog, kerékpárral, babakocsival és botosokkal népesítettük be.

Testi épségünkről és lelki töltődésünkről jól szervezett csapat gondoskodott. Indító gondolatokat, program ismertetőt, énekfüzetet már az induláskor, a földeáki Szent László templomban kaptunk.

Az óföldeáki   Szűz Mária Keresztények Segítője titulusú templom a XV. században épült, amely az árokkal és fallal körülvett Árpád-kori gótikus erődítmény-templomra épült. Hűs falaival enyhülést adott a fáradt zarándokoknak. Útközben hazafelé eldöntöttük, hogy a jövőre is eljövünk, hiszen lelkileg növekedve térhettünk haza.

Csizmadiáné Kati

Ifjúsági zarándoklat Taizébe

Idén is szervezek a 15-30 évesek számára zarándoklatot július 5-15 napjaiban a burgundiai Taizébe. Egy hetet töltünk a szerzetesközösség közelében, hogy részt vegyünk énekes imádságaikon, és a gazdag és változatos programmal megszervezett ifjúsági találkozón.

Az odafele való utunk során 2 éjszakát töltünk a bajorországi Benediktbauern kolostorban és a környéken kirándulunk, hogy összebarátkozzon az alkalmi csoport.
A részvételi költség a 11 napra mindössze 65-85 ezer forint, korosztálytól függően.

Örömömre szolgál, hogy ez alkalommal Böjte Csaba testvér és néhány munkatársa is velünk tart, hogy maguk is merítsenek Taizé üdítő forrásából. Jelentkezni lehet mielőbb személyesen nálam, valamint legkésőbb a plébánia nagytermében június 15-én, szombat 19 órakor tartandó énekes imádság alkalmával.

Ezen a regisztrációs űrlapon lehet jelentkezni »

Thorday Attila

Nagy Ágnes: Ébredő megtérés

Haldokló betegként éltem rég,
Lelkem volt kínzó szenvedés!
Mert a fényt elűzte az éj,
S lelkemet elnyelte a mély!
Magam, magamnak, magamért,
Tőlem másoknak, másokért
Vártam a Fényt, csak vártam a Fényt…

A hangom is elnémult már,
A lelkem is tova szállt már!
S szívem hiába kalapált,
Válaszra sehol sem talált!
Pedig magamnnak, magamért,
Másnak, másokkal, másokért
Reméltem Fényt, vágytam a Fényt…

Ám nincs érzés, sem gondolat,
Csak űr, s a halál elragad.
Mélység húz a végtelenbe,
S erőm sincs győzni ellene.
Mêgis: magamnak, magamért,
Mással, másoknak, másokért
Félem a Fényt, de kérem a Fényt…

S lám, egy sugár, mint egy csillám,
Reményt hoz és áldást hint rám.
S színpompás szivárványon át
Legyőzi éltem viharát!
Immár magamnak, magamért,
Másnak, másokkal, másokért
Látom a Fényt és élem a Fényt…

Hálát érzek ma már azért,
Hogy élhetek, s átjár a fény!
Lelki békém és a hitem
Új életet ébreszt bennem!
Magam, magamnak, magamért,
Másnak, másokkal, másokért
Érzem a Fényt és értem a Fényt…

S a Fényt, mit Istentől kapok,
Másnak én is tovább adok.
Így ma áldás és szeretet
Kíséri földi létemet.
S most már magamnak, magamért,
Másnak, másokkal, másokért
Hiszem a Fényt és áldom a Fényt!