Dante-évforduló a Társaskörben

Dante halálának 700. évfordulója alkalmából emlékezetes programnak lehettünk résztvevői augusztus 12-én, a csütörtök esti Társaskör keretében. Lucz Ilona zongoraművész-tanár, főiskolai docens Dante Isteni színjátékának hatása Liszt Ferenc zeneszerzői világára címmel tartott vetített képes előadást a plébánia nagytermében. Korábbi előadásaihoz hasonlóan a választott téma iránti elhivatottsággal és szeretettel osztotta meg velünk tudását.

Az Isteni színjátékra jellemző hármas számhoz híven három részre osztotta mondanivalóját: először a költőről, a „Legfőbb Poétáról”, majd művéről, ezt követően pedig Liszt Ferenc Dante szimfóniájáról szólt. Bevezetőjében hangsúlyozta: akárcsak napjainkban, az elmúlt évszázadok során is számos művész, tudós, sőt pápa méltatta Dante Alighieri nagyságát, művének egyetemes jellegét. Költészetéből olyan alkotók merítettek ihletet, mint Botticelli és Rodin, Delacroix és Csajkovszkij.

Az egyházfői méltatások közül Ili részletet olvasott fel Ferenc pápa „Az örök fény ragyogása” című apostoli leveléből, mely szerint Dante a katolikus hitből forrásozva „mindenkinél jobban ki tudta fejezni a költészet szépségén keresztül az isteni szeretet misztériumának mélységét”. Előadónk szólt az olasz nyelven írott mű magyar fordításairól – Babits Mihály és Nádasdy Ádám munkájáról –, keletkezéséről, tartalmi és szerkezeti sajátosságairól, s arról az üzenetről, amit a műben megrajzolt, a poklon és a purgatóriumon át a paradicsomba vezető lelki zarándokút a mai ember számára is jelent. Aztán felhangzottak a jól ismert bevezető sorok: „Az emberélet útjának felén/ egy nagy sötétlő erdőbe jutottam,/ mivel az igaz utat nem lelém.”

Csodálatos, amikor egy 14. századi irodalmi mű gondolatvilága romantikus nagyzenekari hangzásban ölt testet! Ennek az élménynek lehettünk részesei aznap este Liszt Dante szimfóniájának részleteit hallgatva. Különösen emlékezetes, és a zenei ismeretterjesztés szempontjából fontos része volt az előadásnak, amikor Ili a zongorához ülve mutatta be a mű főbb motívumait, zenei témáit, utalva azok szerkezetére és jellegzetes hangközeire, így készítve elő figyelmünket a zenehallgatásra.

Liszt zsenialitása, a transzcendenst is megjelenítő, ezerarcú hangzásvilága ily módon lépésről lépésre tárult fel előttünk. Majd egyszer csak betöltötték a termet a súlyos hangtömbök és áradó dallamok, miközben a filmvásznon Gustave Dorénak az Isteni színjáték ihlette rajzaiból készült montázs pergett. Irodalom, zene és képzőművészet gyönyörű találkozása jött létre ezekben a pillanatokban!

Ezzel a felismeréssel hallgathattuk a szimfóniát záró Magnificatot, melynek emelkedettsége híven illeszkedik az Isteni színjáték befejező soraihoz: „Csüggedtem volna, lankadt képzelettel,/ de folyton gyors kerékként forgatott/ vágyat és célt bennem a Szeretet, mely/ mozgat napot és minden csillagot.”

Péterffy Gabriella

Zarándokúton járunk

Augusztus 5-én a Zarándokpont ismertetőjét és vetített képes élménybeszámolóját hallhattuk a csütörtök esti Társaskör keretében. Kevesen tudják, hogy Szegeden működik a társaság, ahol ötletet, tanácsot, segítséget kaphat, aki zarándokútra szeretne indulni, hiszen nem tudja, hogyan kezdje, hogyan szervezze, vagy épp a zarándokútlevél előnyeit szeretné kihasználni. Minderről és sok személyes élményről hallhattunk az est folyamán, vetített képekkel, prospektusokkal, fényképalbumokkal színesítve.

Az első részben a közkedvelt „el Camino”, vagyis Szent Jakab spanyolországi zarándokútjáról számolt be Géczi Ágnes a Zarándokpont szegedi vezetője. A második részben Terjék Csabáné Cecíliától a magyarországi zarándokutakról kaptunk képet. Saját elmondása szerint az ő életét és életfelfogását változtatták meg ezek a zarándoklatok.

Megtudtuk, hogy jelenleg hazánkban öt zarándokút létezik, úgymint a Szent Jakab-út, amely Budapest-Normafától indulva Európát átszelve csatlakozik a nemzetközi zarándokútba, amely végül a már említett el Caminóban végződik. A K-Ny irányú Mária-útja Csíksomlyó és Máriazell kegyhelyeket köti össze. Az É-D irányú Mária út pedig Częstochowa és Međugorje kegyhelyeket köti össze. Továbbá Szent Erzsébet útja – Sárospatak és Kassa végpontokkal. És most van kiépülőben Szent László útja – Gyomaendrőd és Nagyvárad végpontokkal.

Aki szeretne többet megtudni, felkeresheti a Zarándokpont önkénteseit, akik mindenkit szeretettel várnak Szegeden a Zentai utca 31. szám alatti Összefogás Házában szerdánként 18-19 órai időpontban, vagy telefonon is érdeklődhet Terjék Csabáné Cecíliánál a 20/334.5622 számon.

Aradi Márta

Házi koncert a plébánián

Igen szép számú közönség gyűlt össze július 29-én a plébánia nagytermében a csütörtök esti Társaskör programjára, amelyben közösségünk néhány fiatalja és a plébánia barátaihoz tartozó gyermekek adtak remek hangulatú házi hangversenyt Aradi Márti szervezésében.

Márti bevezetésként említést tett arról, hogyan ötlött fel benne a hangverseny gondolata és kinek volt köszönhető. A története pedig ez: Az egyik szentmise után a kántor már lejött, de a kórusról még szóltak az orgona hangjai. Vajon ki orgonál? Kíváncsi volt, felment és meglepetésére egy kisgyereket talált az orgonánál, az akkor 10 éves Kulik Lőrincet, aki játszogatott, próbálgatta, kísérletezett az orgona adta lehetőségekkel. Innen jött az ötletmag, hogy a plébániához tartozó gyerekeknek, vagy családoknak milyen jó lenne egy kis hangversennyel bemutatkozni, megajándékozni a közösséget zenével, ami hála Istennek 2 évre rá most végre meg is valósult a fiatalság koncertjének formájában. Reméljük, lesz folytatása!

Az est folyamán túlnyomó többségben a zongoráé volt a főszerep, de énekes produkciók is elhangoztak. Aradi Márti kedvesen kikérdezett minden fellépőt, így megtudtuk, ki hova jár iskolába, zeneiskolába, hány éves, mióta tanulja a hangszerét, mit játszik stb. Összesen 10 szereplőt, illetve fiatalkorú közreműködőt hallottunk, nyolcan 8-16 év közöttiek és ketten felnőttek voltak.

Plébániánk közösségéből a már 12 éves Kulik Lőrinc és a 16 éves Horpácsy Kristóf szerepelt. Mindketten több művet játszottak zongorán szépen, ügyesen, többféle zenei stílusból választva. Kristóf 3 éve orgonálni is tanul, sőt a kedvenc hangszere az orgona.

A Hammidó magánzeneiskola egyik zongoratanárától Guba Tünde Bettinától, – aki a Szegedi Szülők Kórusának zongoristája – 4 tanítvány játszott, név szerint: a 8 éves Szügyi Hajnalka, a 14 éves Györgyi Eszter, az ugyancsak 14 éves György Abigél és a 14 éves Nagy Huba.

A 12 éves Tóth Regina egy sanzont és egy régi slágert énekelt bűbájosan, majd édesapjával Tóth Gyulával közösen adták elő Andreas Bocelli és Celin Dijon előadásában ismert az Ima c. dalt. Mindketten az újszegedi Talent stúdió növendékei.

A koncert zárásaként plébániánk illusztris tagja, a gitáros énekkar vezetője, a régóta fiatalnak számító Bővíz Laci adott elő két saját szerzeményű dalt gitáron kísérve önmagát. Az első ének Jézus példabeszédeiből a tékozló fiúról szólt, a másik dal egy imádság, könyörgés volt.

Dicséret illet minden szereplőt, akik vállalták, hogy a nyári szünet ellenére eljönnek, gyakorolnak is egy kicsit és bemutatják jelenlegi zenei tudásukat, megörvendeztetnek bennünket muzsikájukkal! Szép volt! A plébánia jóvoltából nagy fagyizás várt a közreműködőkre és a hallgatóságra is.

Lucz Ilona

Könyvajánló: Madassery Benvin Sebastian SVD – Ő az

Hagyományos katolikus tanításhoz ragaszkodó személyként nem mindig felhőtlen az örömöm egy-egy újabb vallásos témájú könyv kézbevételekor. Nos, Sebastian atya könyvéről csak a legjobbakat tudom mondani.

Sebastian atya az India délnyugati részén elhelyezkedő – indiai viszonyok között a legfejlettebb államok közé tartozó – Kerala szövetségi államban nőtt fel. Kerala területe nem egészen 40 ezer km2, lakosainak száma viszont meghaladja a 34 milliót. (Hasonlítsuk ezt össze a hazai számokkal!)

Már fiatalon elhívatást érzett arra, hogy misszionárius legyen. Így lépett be a verbita rendbe (Societas Verbi Divini, azaz az Isteni Ige Társasága.) Az atyát a gondviselés Budapestre vezette.

A könyv első részében az atya ismerteti a Krisztus előtt több ezer évvel született védikus írások jövendöléseit, és megmutatja:

Ő az! Ezek az írások épp úgy Jézusról szólnak, mint az Ószövetség próféciái. Persze mindezekhez értő figyelemmel kell közelednünk, és ebben segít Sebastian atya könyve, aki számára épp úgy nem ismeretlenek az ősi írások, mint a Biblia.

Csak néhány példát említek a könyvből.

Sötétségen túl, mint világító nap
Nagy lélekkel megáldott férfit
látok és őt ismerem.
Sötétségből erre a csodálatos világosságra hívó,
minden jóval teli Istent látok.
Egyedül az ő ismerete vezet el engem az örök életre.
Más utat nem ismerek.
(Yajur-véda)

Folt nélküli szent és szeplőtelen,
nyugodt, aki az üldözőkkel szemben szeretetteljes és béketűrő.
Mint egy száraz ág, amely másokért elégett,
Dicsőségben feltámadott, az örök életre való szilárd híd.
Értelmet és lelket megvilágosító fény, aki maga a fény.
Őt imádom, és átadom magamat neki, és beléje menekülök,
mert benne találok menedéket.
(Svétásvataropanisad)

A védikus írások utalnak arra, hogy az Eljövendő
szent és szeplőtelen
halhatatlan, örök életű
híd, út, közbenjáró
bűn nélküli lesz,
Szűztől fog születni
minden szenvedést türelemmel visel.

Nem véletlenül jutnak eszünkbe Izaiás és a többi próféta-óriás szavai, ha ezeket olvassuk.

Sebastian atya megmutatja nekünk a hasonlóságokat az áldozatbemutatásra vonatkozó ószövetségi és a védikus szabályok között.

Betoldás a cikk szerzőjétől: Egy kis botcsinálta nyelvészkedés

Gondolkozzunk el az alábbi szavakon:

ige
igen
iga
jog
jóga

nem
apa anya, baba

németben:
Ja (igen)
Joch (iga)

nein (nem)

Nos, a szavak első csoportja összekapcsolható a szanszkrit ‘joga’ szóval.

Ami természetesen nem rokonságra utal, hanem arra, hogy ezek az ősi szavak nagyon sok népnél megmaradtak a Bábel tornya építése előtti időkből. Ide illik még a héber Abba (atya) szó is. Aki több nyelvet ismer, bizonyára jóval több hasonlóságot fel tud fedezni.

Sebastian atya részletesen elénk tárja, úgy az Ószövetség, mint a védikus írások az egyetlen tökéletes áldozatra, Jézus keresztáldozatára és ennek megismétlésére, az eucharisztiára mutatnak.

A szerző megmutatja, hogyan vezet az ószövetségi frigyláda egyenesen Szűz Máriához, akinek tisztelete épp úgy hitünk gyöngyszemei közé tartozik, mint a szentségek, különösen a bűnbánat szentsége és az eucharisztia.

Majd egy külön fejezetet szentel a papokkal szembeni helyes viselkedésnek. Csak egy rövid (számomra megható) részlet ebből:

Szeressük papjainkat, akik közületek és értetek vannak, és olyan emberek, mint bárki más. Csak annyiban mások, hogy bár nem méltók, mégis Isten kegyelme méltóvá tette őket arra, hogy papjai legyenek. Soha ne bántsuk őket, amikor valami rosszat hallunk felőlük. Soha ne ítélkezzünk. Csak annak van hatalma ítélni, aki bűn nélküli.

A következő fejezetben az atya visszapillant a közelmúlt és a régebbi idők eucharisztikus csodáira.

Könyvének utolsó fejezetében beszámol egy iszlámban felnőtt és imámmá lett férfi megtéréséről. Mario Josephet saját rokonai akarták megölni, amikor a katolikus kereszténység felé fordult, csodával határos módon maradt életben.

Sebastian atya végül leírja Mohini Christina, egy brahmin papi kasztból származó színésznő megtérését, amelyben nagy szerepet játszott a rózsafűzér imádkozása, és Szűz Mária segítsége.

Mindkét megtérés üzenete: Úgy a Korán, mint a védikus iratok őszinte tanulmányozása kényszerűen elvezet minket a kinyilatkoztatott keresztény katolikus hithez. És érvényes ez a zsidó írásokra is.

Aminek természetesen nem a más hitűek érzéseinek megsértése a célja, ahogyan Sebastian atya könyvét befejezi:

Ennek a tanúságtételnek nem az a célja, hogy megsértse más hitű embereknek az érzéseit, csak őszintén megosztottam saját Isten tapasztalatomat.

A könyv kikölcsönözető egyházközségünk könyvtárából, ha valaki meg akarja vásárolni, Attila atya segít ebben.

Király József