Kérdőjel

Szeretettel köszöntöm!

Thorday Attila, katolikus lelkipásztor vagyok. 2013 óta vezetem az újszegedi plébánia közösségét.

Mindig foglalkoztatott az a gondolat, hogy mi a válaszuk a világ állapotára azoknak, akik nem vallásgyakorló keresztények. Ezért kis csapatommal elkezdtünk közösen gondolkodni azon, hogy miként tudnánk lehetőséget biztosítani olyan terített asztal körüli esti beszélgetésre, ahol az Ön személyes kérdésein túl az alábbi kérdésekre is igyekszünk megbízható válaszokat adni. Például: Kicsoda Jézus? Miért engedi meg Isten mindezt, ami most zajlik a világban?

Mit gondol Ön erről? Mi az Ön válasza?

Fontosnak tartom egymás tiszteletteljes és előítéletektől mentes meghallgatását,
ugyanakkor házigazdaként szeretnénk felmutatni, hogy az egyház tagjaiként miként gondolkodunk a sokakat foglalkoztató hitéleti kérdésekről.

Ha mindez felkeltette érdeklődését, örömmel meghívom, hogy szeptember 25-én, szerda este 6 órakor találkozzunk a plébánia közösségi termében.

A kérdőjel-estekre azért kérünk előzetes regisztrációt, hogy mindenki elférjen a terített asztal körül, ahova testünk táplálékával is készülünk, és hogy minden érdeklődőt személyesen fogadhassunk.
Jelentkezni/regisztrálni itt lehet: https://forms.gle/eVBXxPzEDcWezggn8

A tervezett témákról lentebb olvashat.

Tervezett témáink:

I. Isten kiléte

 • Hogyan ismerhetjük meg Istent?
 • Miért hívjuk Istent Atyának?
 • Mit jelent a kifejezés: „Isten lélek”?
 • Isten mindenható?
 • Mit jelent az, hogy hiszek a Teremtőben?
 • Isten ítélkezik?

II. Isten tevékenysége

 • Isten „beavatkozik” az eseményekbe?
 • Isten megváltoztat minket?
 • Mit fejez ki a Biblia, amikor „szövetségről” beszél?
 • Mit ért a Biblia „Isten akarata” alatt?
 • Vajon igazságos-e Isten?
 • Hogyan látja Isten az ártatlanok szenvedését?

III. Jézus személye

 • Mit jelent az, hogy Jézus az „Isten Fia”?
 • Miért beszélt néha Jézus „Emberfiáról”, amikor valójában önmagáról szólt?
 • Miért vitt végbe Jézus csodatetteket?
 • Hogyan értsük Jézus szavait: „Én vagyok az út?”
 • Mit tudhatunk Jézus imájáról?

IV. Jézus tanítása

 • Mit jelent az „Isten országába jutni” kifejezés?
 • Miért csak példázatokban beszélt Jézus az Isten országáról?
 • Miért éppen a boldogmondásokkal kezdte Jézus a tanítását?
 • Evangéliumi érték-e a szegénység?
 • Miért hívja Jézus „újnak” az egymás iránti szeretet parancsolatát?
 • Miért tölt be központi szerepet az ellenség szeretete az Evangéliumban?
 • Miért nem említi Szent János evangélista az ellenség szeretetét?

V. Jézus halála és föltámadása

 • Miért kellett szenvednie a Krisztusnak?
 • Miért lett a kereszt a kereszténység szimbólumává?
 • Mi tette lehetővé, hogy a tanítványok megértsék a kereszt értelmét?
 • Egy ártatlan szenvedése megmenthet bennünket?
 • Miért tudták a tanítványok nehezen felismerni a Föltámadottat?
 • Ha Jézus föltámadt, miért beszélnek a keresztények még mindig a haláláról?
 • Mit értsünk „a test föltámadásán”?

VI. Szentlélek, lélek, halál

 • A Szentlélek energia vagy személy?
 • Mit változtat a Szentlélek elnyerése?
 • Meg lehet érezni a Szentlélek jelenlétét?
 • Mit ért a Biblia „lélek” alatt?
 • A lélek halhatatlan?
 • Ha mindaz jó, amit Isten teremtett, akkor miért van halál?

VII. Az imádság

 • Miért kérjük Isten bizonyos dolgokért, ha ő úgyis minden tud, és szeret minket?
 • Milyen kapcsolatban áll Isten akarata és a mi vágyaink?
 • Lehetséges-e megőrizni az imádás lelkületét?
 • Milyen helye volt az éneknek az első keresztények imádságában?
 • Miért imádkozunk Jézushoz, s nem csak Istenhez?
 • Hogyan értelmezhetjük a „ne vigyél minket kísértésbe” kérést?

VIII. A Biblia és az Egyház

 • Mit nyerhetünk a bibliaolvasás által?
 • Hogyan vegyük kézbe a Bibliát?
 • Mit kezdhetünk a különböző bibliamagyarázatokkal?
 • Miért legyünk tagjai az Egyháznak, ha Isten mindenkit egyformán szeret?
 • Meg tudom-e élni személyes hitemet az intézményes Egyházon kívül?
 • Milyen kapcsolatban áll az Isten országa és az Egyház?

IX. Bűn és megbocsátás

 • Mi az áteredő bűn?
 • Isten mindig megbocsát?
 • Isten büntet?
 • Sajnáljuk-e bűneinket?
 • Milyen szerepet kap a bűnbánat keresztény életünkben?
 • Vajon a megbocsátás nem hordozza magában a gonosz eltűrésének vagy igazolásának veszélyét?

X. Krisztus nyomában

 • Vajon mindent magunk mögött kell hagynunk, hogy Krisztust kövessük?
 • Mit tehetünk, ha úgy érezzük Krisztus szólít minket, de nem vagyunk biztosak a válaszunkban?
 • Milyen fontossága van a parancsolatoknak Istennel való kapcsolatunkban?
 • Mit jelent áldozatot hozni?
 • Hogyan válhat életünk áldozattá?
 • A hívők különüljenek el a környező társadalomtól vagy igazodjanak ahhoz?

XI. Az öröm, a béke, a remény

 • Lehetséges-e az öröm, amikor balszerencse, igazságtalanság, vagy erőszak ér?
 • Mire való az öröm?
 • Kik a béke munkálói, akiket Jézus az Evangéliumban boldognak hirdet?
 • Hogyan lehet kitartani a béke reményében?
 • Mi a keresztény remény forrása?
 • Jobb jövőt ígér-e az Evangélium?
 • Hogyan lehet megélni a keresztény reményt?