Úton az emmauszi tanítványokkal – Attila atya elmélkedése

Az emmauszi tanítványokról szóló evangéliumi beszámolóban (lásd Lukács 24, 13-35) három irányú mozgás figyelhető meg: úton Jeruzsálemből Emmauszba, belső fordulat, vissza Jeruzsálembe.

Érzéseik is átformálódnak: szomorúság és kiábrándultság után rácsodálkozás, majd örömmel és bátran viszik a jó hírt társaiknak – lám, kiléptek magányukból és zárkózottságukból!

Vajon mi is menekülünk a feldolgozatlan múltunkból, vagy felismertük a velünk levő Urat, és sietve megyünk megosztani örömünket?

Köszöntsük egymást e szavakkal:
– Krisztus föltámadt!
– Valóban föltámadt az Úr, allelúja!