Ülésezett plébániánk Tanácsosi Testülete

A Tanácsosok Testületének soron következő ülését plébánosunk március 15, hétfő 18 órára hívta össze, melyet online konferencia módjára valósítottunk meg.

Lelkipásztori beszámoló – Mi újság a plébánián?

A plébániai kisközösségek rendszeresen találkoztak november közepéig, majd az online térben tartották meg összejöveteleiket, mindmáig. A plébános megköszönte különösen a csoportvezetők aktivitását, hogy jó pásztorként összetartják a rájuk bízottakat.

Mindenekelőtt kiemelte Aradi Mária áldásos szolgálatát, aki minden nap helyt áll a templomban, és az imádkozni vágyókat összefogja.

Németh Zsuzsi a szentségek felvételére készülő felnőtteket a katekumen-csoportban oktatja, november óta online formában (hétről hétre 8-10 fő vesz részt a foglalkozáson).

A csütörtök esti felnőttkatekézis idei témája „az ember erkölcsi kiteljesedése”, amely csütörtök esténként mindig 20-22 fő aktív részvételével folyik, november óta online formában, vagyis mindenki odahazulról kapcsolódik a tanításba – ezt Plébánosunkvezeti.

A Siklós Robi és Szilvi vezetésével működő Názáret családcsoport szeptember és október során még megtartották összejöveteleiket a plébánián, de azóta nem.

A Dobos János és Márta vezetésével működő családcsoport viszont kéthetente töretlenül találkozik, de a járványveszély erősödésével online formában.

A fiatalok Antiochia-közössége is az online térbe szorult, de így is minden pénteken megtartják imaestjüket mintegy 8-10 fővel. Terveik szerint június végén a plébánián tartják meg évenként szokásos lelkigyakorlatukat, amelyre olyan 16-22 korcsoportba tartozó fiatalokat is meghívnak, akik szeretnének hozzájuk csatlakozni. Köszönjük Bucskó József és Ágota szolgálatát, akik háttérszülőként patronálják a közösséget.

A Jeromos csoport 8-10 tagja a szokott időben, hétfő esténként Bús Márti vezetésével a templomban találkozik egy rövid imádságra.

A plébániai adminisztráció a megszokott módon folyik, az irodában Kószó Edit (illetve helyettese Aradi Márta) minden nap fogadja a hivatalos ügyeket intézőket. Az anyakönyvek rendben vannak, és másolatát – miként minden évben – beküldtük az egyházmegyei levéltárba.

A plébánia épületét a háziasszonyi teendőket (bevásárlás, főzés) is ellátó Krámliné Bodzsár Jutka takarítja és rendszeresen fertőtleníti. Az Erzsébet-templomot Komárominé Soós Éva (férjének segítségével) rendben tartja. Nagy köszönet illeti a sekrestyés önkéntes helyetteseit: Bunford Zoltán, Kis Lászlóné Gyöngyi, György Zsuzsi. A Teréz-templomot az ottani angyal-csapat takarítja és fertőtleníti Talló Éva és Juhászné Marika vezetésével. Nekik, de végső soron a Jóistennek köszönhető, hogy templomainkban nem betegednek meg a hívek, hanem inkább gyógyulni járnak oda. 

 

Plébániánk pénzügyi helyzete

Meghallgattuk a pénzügyi beszámolót, miszerint a 2020. évi zárszámadás sarokszámai 1000 Ft-ban és kerekítve a következők:

Bevételek:

 • hozzájárulás az plébánia fenntartásához: 5.690
 • perselybevétel: 4.981
 • hitéleti tevékenységre: 50
 • célgyűjtés a templomfestés javára: 3.129
 • célgyűjtés Karitásznak (40%): 71
 • stóla, stipendium: 2.963
 • adomány: 1.572
 • temető üzemeltetés bevétele: 3.933
 • temetői sírhelymegváltás: 13.862
 • temetői ravatalozó-használat: 2.457
 • temetői harangozás: 258
 • ingatlan bérbeadás: 6.686
 • Sz-Cs Egyhm-i támogatás járványveszélyben: 206
 • Sz-Cs Egyhm-i támogatás nyári táborokra: 842
 • EMMI pályázatból hangszervásárlásra: 494
 • Újszegedi Szent Erzsébet Alapítványtól: 1.422

Bevétel összesen: 48.616.000 Ft

Kiadás:

 • plébános, lelkész és kisegítők illetménye: 5.184
 • alkalmazottak bére és járulékai: 14.857
 • plébániai étkezés: 971
 • útiköltség: 580
 • rendezvények és hitoktatás dologi kiadásai: 665
 • közüzemi díjak (plébánia): 2.055
 • közüzemi díjak (templomok): 1.237
 • közüzemi díjak (ingatlanok): 1.971
 • temetőfenntartás: 4.959
 • templomfenntartás: 1.901
 • iroda, adminisztráció, kommunikáció: 344
 • liturgikus eszközök, fogyóanyagok: 1.133
 • beruházás, karbantartás: 1.254
 • Erzsébet-templom belső festése: 5.546
 • plébániai közösségek, rendezvények: 527
 • hitoktatás dologi kiadása: 232
 • pályázatok elszámolása: 931
 • rászorulók támogatása, karitász: 447
 • bankköltség 477

Kiadás összesen: 45.271.000 Ft

A részletes és pontos kimutatást a testületi tagok láttuk és egyhangúan elfogadtuk, továbbá a 2021. évre szóló költségvetési adatokat az egyházmegyéhez jóváhagyás céljából hamarosan eljuttattjuk.

a Tanácsosi Testület Gazdasági Bizottsága

 

A fenteket áttekintve megállapíthatjuk, hogy a plébániánkon folyó hitélet (ez a legfontosabb – minden ezt a célt szolgálja!) anyagi feltételei rendben vannak. Köszönhető ez elsősorban a hívek adományainak, és az alkalmilag elnyert pályázati forrásoknak.

Ne feledjük, hogy a plébániák rendszeres támogatást sem államtól, sem felettes egyházi hatóságuktól (konkrétan a Szeged-Csanádi Egyházmegyétől) nem kapnak. Így tehát a hívek önkéntes adományaiból kell nemcsak az épületeket fenntartani, hanem a papok és munkatársaik fizetését és járulékait kigazdálkodni.

Itt jegyezzük meg, hogy plébániánk fenntartásához rendszeres adományokra van szükségünk, amely a nettó jövedelem 1%-a (ez kb. havi 1500-2500 Ft). Ez az összeg a plébániai irodán befizethető vagy banki átutalással teljesíthető: OTP 11735005-20505002. Szeretettel kérjük azokat, akik átutalással fizetnek adományt vagy egyházi hozzájárulásukat, szíveskedjenek lakcímmel is beazonosítani magukat az átutalás közlemény sorában, mert ennek hiányában sokszor nem tudjuk, hogy két vagy több azonos néven szereplő közül kihez könyveljük a befizetést.

E száraznak tűnő beszámoló végén Szent Pál apostol szavait idézem: „Isten a jókedvű adakozót szereti” (2Kor 9,7).

Thorday Attila, plébános

0 válaszok

Hagyjon egy választ

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük