Új misekönyv érkezett

Plébániánkra is megérkezett a Római misekönyv 3. magyar kiadása, amely némi változtatásokat tartalmaz a korábbi liturgikus gyakorlathoz képest, s melyek betartását advent 1. vasárnapjától elrendelte a megyés főpásztor:
– A nemzetközi gyakorlatnak megfelelően a hívek állva maradnak a szentmise kezdetőtől az olvasmány felhangzásáig, vagyis a bűnbánati rész (ünnepi misén a Dicsőség alatt is) utáni könyörgés idején.
– A bűnbánati imában a latin szöveghez igazodva ezentúl így mondjuk: … Kérem ezért a Boldogságos, mindenkor Szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket…