Pénzügyi beszámoló a 2019-es évről

Plébániánk Tanácsosi Testületének március 11-én megtartott gyűlésén elfogadásra került a 2019. évi zárszámadás, melynek főbb számai 1000 Ft-ban és kerekítve a következők:

Bevételek:
– hozzájárulás az plébánia fenntartásához: 5.957
– perselybevétel: 6.293
– célgyűjtés: 2.290
– stóla, stipendium: 2.664
– adomány: 1.359
– hagyaték, örökség: 1.987
– temetőfenntartás: 7.198
– temetői sírhelymegváltás: 6.268
– temetői ravatalozó-használat: 1.655
– ingatlan bérbeadás: 6.001
– EMMI és SZMJV pályázatból: 3.200
– Sz-Cs egyhm-i támogatás kórházlelkészségre: 500
– Sz-Cs egyhm-i támogatás hitoktatáshoz: 159
– Újszegedi Szent Erzsébet Alapítványtól: 425
– biztosítási kártérítés: 150
Bevétel összesen: 45.956.000 Ft

Kiadás:
– plébános, lelkész és kisegítők illetménye: 5.979
– alkalmazottak bére és járulékai: 15.700
– plébániai étkezés: 843
– útiköltség: 591
– rendezvények és hitoktatás dologi kiadásai: 665
– közüzemi díjak: 4.717
– temetőfenntartás: 3.927
– templomfenntartás: 1.901
– iroda, adminisztráció, kommunikáció: 414
– liturgikus eszközök, fogyóanyagok: 1.556
– 6egyéb fenntartási költségek: 485
– templomok és plébániaépület karbantartása: 8.498
– plébániai közösségek, rendezvények: 704
– EMMI-KCP pályázat: 665
– rászorulók támogatása, karitász: 472
– kegyeleti költségek: 501
– bankköltség 407
Kiadás összesen: 48.025.000 Ft

A részletes és pontos kimutatást mi, a Tanácsosok Testületének tagjai láttuk és egyhangúan elfogadtuk, továbbá a 2020. évre szóló költségvetési adatokat az egyházmegyéhez jóváhagyás céljából eljuttattuk.

a Tanácsosi Testület Gazdasági Bizottsága

A fentieket áttekintve megállapíthatjuk, hogy a plébániánkon folyó hitélet (ez a legfontosabb – minden ezt a célt szolgálja!) anyagi feltételei rendben vannak. Köszönhető ez elsősorban a hívek adományainak, és az alkalmilag elnyert pályázati forrásoknak. Az idei év során a szükséges karbantartási munkálatokon kívül terveik között szerepel az Erzsébet-templom belső festése.

Ne feledjük, hogy a plébániák rendszeres támogatást sem államtól, sem felettes egyházi hatóságuktól (konkrétan a Szeged-Csanádi Egyházmegyétől) nem kapnak. Így tehát a hívek önkéntes adományaiból kell nemcsak az épületeket fenntartani, hanem a papok és munkatársaik tisztes fizetését és járulékait kigazdálkodni. Itt jegyezzük meg, hogy plébániánk fenntartásához rendszeres adományokra van szükségünk, amely a nettó jövedelem 1%-a (ez havi 1200-1800 Ft).

Ez az összeg a plébániai irodán befizethető vagy banki átutalással teljesíthető: OTP 11735005-20505002-00000000. Szeretettel kérjük azokat, akik átutalással fizetnek adományt vagy egyházi hozzájárulásukat, szíveskedjenek lakcímmel is beazonosítani magukat az átutalás közlemény sorában, mert ennek hiányában sokszor nem tudjuk, hogy két vagy több azonos néven szereplő közül kihez könyveljük a befizetést.E száraznak tűnő beszámoló végén Szent Pál apostol szavait idézem: „Isten a jókedvű adakozót szereti”.

Dr. Thorday Attila, plébános

0 válaszok

Hagyjon egy választ

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük