Kórusok közös hangversenye a Mária-napokon (videó)

A múlt század harmincas éveire visszamenő töretlen hagyomány szerint Szűz Mária születésnapjától (szeptember 8: „Kisboldogasszony” ünnepe) névnapjáig (szeptember 12: „Szűz Mária szent neve”) úgynevezett „Mária napokat” tartunk Újszegeden. Ennek keretében az esti szentmisék és különböző lelki programok mellett zenés áhítatra is sor kerül.

Idén szeptember 10-én, vasárnap, nagyszabású kórushangversenyt tartottunk. Hallhatták templomunk Szent Cecília kórusát Szántó Lajosné vezényletével, a Szegedi Szülők Kórusát Berényiné Ale Krisztina, valamint a Szkóla Gyermekkórus és Zenekar műsorát Pechan Zoltán vezetésével.

Az előadás különlegességét adta, hogy a kórusok együtt is énekeltek, közös műsorszámok előadásában. Kórusaink kis létszámú együttesek, ez korlátozza az előadható művek számát. Ez adta az ötletet, hogy ha összefogunk, együtt „nagy” kórust alkothatunk, így nagyobb szabású műveket is megszólaltathatunk. Ismerjük a Szent Ambrusnak tulajdonított mondást: „aki énekel (a templomban), az kétszeresen imádkozik”. Ha összefogunk, megsokszorozhatjuk énekes imádságunk erejét, közösen szebben zeng az Isten-dicséret! Úgy véljük, szeptember 10-én este igazán nagy élményt adhattunk nagykórusunk zengő énekével!

A szentmise után a Szkóla Gyermekkar kezdte a zenei szolgálatot. Egy kevésbé ismert erdélyi Mária-népéneket énekeltek a kis énekesek: „Boldogságos asszonyunk, Szűz Mária…”

A Szegedi Szülők Kórusa évek óta plébániánkon tartja próbáit. Szívesen vesznek részt plébániai közösségünk rendezvényein, énekükkel színesítve azokat. Először Wolf Péter „Ave Mária” című művét énekelték. Ez a mű nem a sokak által megzenésített „Üdvöz légy” imánk. Szövege a Szűzanyához való viszonyunkról, a rátalálásról, az iránta érzett bizalomról és segítségéért kifejezett hálánkról szól. A kórust Lucz Ilona DLA zongoraművészünk kísérte orgonán.

Ezután a sokunk által ismert „Glória szálljon az égbe fel” kezdetű négyszólamú kánont adták elő. A négyfelé vált kórus – a két oldalsó oltár és a főoltár két oldalára helyezkedve – bezengte az egész templomot!

Templomunk Szent Cecília Kórusa nagy részt vállalt a Mária-napok zenei programjában. Már szeptember 8-án énekes szolgálatot teljesítettek a misén és utána az áhítaton. 10-én ugyancsak énekeltek a misén, majd utána, fáradságot nem ismerve, hangversenyünkön hallhattuk szép éneküket

Önálló műsorukat Kodály Zoltán Ave Mária című kórusművével kezdték. Kodály már fiatal korában több Ave Mariát komponált különböző előadóegyüttesekre. A kéziratos partitúrákból tudjuk, hogy a mű 1898 októberében, tehát még Kodály nagyszombati diákkorában keletkezett.

A kórus második műsorszáma Varga László: Mária-himnusz c. műve volt. Varga László atya, a Váci Szent Cecília Kórus karnagya, egyházmegyei zeneigazgató, az Országos Magyar Cecília Egyesület igazgatója. Zeneszerzőként számos egyházi művet komponált.

Az orgonaszólamot mindkét műben Dr. Lucz Ilona játszotta. Ez alkalommal is köszönjük közreműködését, aki mindig lelkesítő segítője, sokszor résztvevője és szervezője plébániánk zenei eseményeinek.

A következő mű a két felnőtt-kórus és a zenekarközös előadásában hangzott el. Peter Benoit: „O gloriosa virginum” kezdetű kórusműve következett. Peter Benoit az 1800-as években élt, belga zeneszerző. Az „O gloriosa virginum” kezdetű kórusmű egy középkori Mária himnusz, melyet sokan megzenésítettek.

A zenés áhítat érzelmi és zenei csúcspontjának Rossini: „Hit, Remény Szeretet” című, háromrészes kórusművét szántuk. A művet a három kórus együttesen adta elő a zenekar közreműködésével. Előadásának célja volt a kórusok összefogása, közös zenei élmény átélése és átadása a közösségnek. Komoly, nehéz feladatot adott a kórusoknak, de a mű szépsége megérte a fáradtságot. Fontosnak tartom, hogy a kis szkóla-énekesek a zsoltárok mellett néha nagyobb, felnőttesebb műveket is énekeljenek. Számukra igen nehéz feladatot jelentett már a mű hosszúsága is, de lelkesen tanulták, és a felnőttekkel együtt dicséretesen helytálltak az előadásban. A szeretet-tételben Nagy Ágnes énekművész szép hangjában, átélt előadásában gyönyörködhettünk. Reméljük, hogy a „három isteni erényt” megzenésítő mű szép szövegével és gyönyörű dallamaival segített lelkünkben fölkelteni hitünket, Istenbe vetett reményünket, Isten és embertársaink iránti szeretetünket. Rossini a művet egyneműkarra és zongorára írta. A zenekari átiratot Tamás G. Alajos készítette, 1958-ban. Külön köszönet jár a zenekar tagjainak, akik között most több „külső” kolléga segített a mű előadásában.

A közös éneklésen sikerén felbuzdulva szeretnénk a jövőben is a kórusok összefogásával nagyobb műveket előadni.

Köszönjük a karnagyok, a kórustagok és a zenészek lelkes, fáradtságot nem ismerő munkáját.

Pechan Zoltán

A 40 perces koncertet itt nézheti meg újra:

0 válaszok

Hagyjon egy választ

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük