Könyvajánló: Madassery Benvin Sebastian SVD – Ő az

Hagyományos katolikus tanításhoz ragaszkodó személyként nem mindig felhőtlen az örömöm egy-egy újabb vallásos témájú könyv kézbevételekor. Nos, Sebastian atya könyvéről csak a legjobbakat tudom mondani.

Sebastian atya az India délnyugati részén elhelyezkedő – indiai viszonyok között a legfejlettebb államok közé tartozó – Kerala szövetségi államban nőtt fel. Kerala területe nem egészen 40 ezer km2, lakosainak száma viszont meghaladja a 34 milliót. (Hasonlítsuk ezt össze a hazai számokkal!)

Már fiatalon elhívatást érzett arra, hogy misszionárius legyen. Így lépett be a verbita rendbe (Societas Verbi Divini, azaz az Isteni Ige Társasága.) Az atyát a gondviselés Budapestre vezette.

A könyv első részében az atya ismerteti a Krisztus előtt több ezer évvel született védikus írások jövendöléseit, és megmutatja:

Ő az! Ezek az írások épp úgy Jézusról szólnak, mint az Ószövetség próféciái. Persze mindezekhez értő figyelemmel kell közelednünk, és ebben segít Sebastian atya könyve, aki számára épp úgy nem ismeretlenek az ősi írások, mint a Biblia.

Csak néhány példát említek a könyvből.

Sötétségen túl, mint világító nap
Nagy lélekkel megáldott férfit
látok és őt ismerem.
Sötétségből erre a csodálatos világosságra hívó,
minden jóval teli Istent látok.
Egyedül az ő ismerete vezet el engem az örök életre.
Más utat nem ismerek.
(Yajur-véda)

Folt nélküli szent és szeplőtelen,
nyugodt, aki az üldözőkkel szemben szeretetteljes és béketűrő.
Mint egy száraz ág, amely másokért elégett,
Dicsőségben feltámadott, az örök életre való szilárd híd.
Értelmet és lelket megvilágosító fény, aki maga a fény.
Őt imádom, és átadom magamat neki, és beléje menekülök,
mert benne találok menedéket.
(Svétásvataropanisad)

A védikus írások utalnak arra, hogy az Eljövendő
szent és szeplőtelen
halhatatlan, örök életű
híd, út, közbenjáró
bűn nélküli lesz,
Szűztől fog születni
minden szenvedést türelemmel visel.

Nem véletlenül jutnak eszünkbe Izaiás és a többi próféta-óriás szavai, ha ezeket olvassuk.

Sebastian atya megmutatja nekünk a hasonlóságokat az áldozatbemutatásra vonatkozó ószövetségi és a védikus szabályok között.

Betoldás a cikk szerzőjétől: Egy kis botcsinálta nyelvészkedés

Gondolkozzunk el az alábbi szavakon:

ige
igen
iga
jog
jóga

nem
apa anya, baba

németben:
Ja (igen)
Joch (iga)

nein (nem)

Nos, a szavak első csoportja összekapcsolható a szanszkrit ‘joga’ szóval.

Ami természetesen nem rokonságra utal, hanem arra, hogy ezek az ősi szavak nagyon sok népnél megmaradtak a Bábel tornya építése előtti időkből. Ide illik még a héber Abba (atya) szó is. Aki több nyelvet ismer, bizonyára jóval több hasonlóságot fel tud fedezni.

Sebastian atya részletesen elénk tárja, úgy az Ószövetség, mint a védikus írások az egyetlen tökéletes áldozatra, Jézus keresztáldozatára és ennek megismétlésére, az eucharisztiára mutatnak.

A szerző megmutatja, hogyan vezet az ószövetségi frigyláda egyenesen Szűz Máriához, akinek tisztelete épp úgy hitünk gyöngyszemei közé tartozik, mint a szentségek, különösen a bűnbánat szentsége és az eucharisztia.

Majd egy külön fejezetet szentel a papokkal szembeni helyes viselkedésnek. Csak egy rövid (számomra megható) részlet ebből:

Szeressük papjainkat, akik közületek és értetek vannak, és olyan emberek, mint bárki más. Csak annyiban mások, hogy bár nem méltók, mégis Isten kegyelme méltóvá tette őket arra, hogy papjai legyenek. Soha ne bántsuk őket, amikor valami rosszat hallunk felőlük. Soha ne ítélkezzünk. Csak annak van hatalma ítélni, aki bűn nélküli.

A következő fejezetben az atya visszapillant a közelmúlt és a régebbi idők eucharisztikus csodáira.

Könyvének utolsó fejezetében beszámol egy iszlámban felnőtt és imámmá lett férfi megtéréséről. Mario Josephet saját rokonai akarták megölni, amikor a katolikus kereszténység felé fordult, csodával határos módon maradt életben.

Sebastian atya végül leírja Mohini Christina, egy brahmin papi kasztból származó színésznő megtérését, amelyben nagy szerepet játszott a rózsafűzér imádkozása, és Szűz Mária segítsége.

Mindkét megtérés üzenete: Úgy a Korán, mint a védikus iratok őszinte tanulmányozása kényszerűen elvezet minket a kinyilatkoztatott keresztény katolikus hithez. És érvényes ez a zsidó írásokra is.

Aminek természetesen nem a más hitűek érzéseinek megsértése a célja, ahogyan Sebastian atya könyvét befejezi:

Ennek a tanúságtételnek nem az a célja, hogy megsértse más hitű embereknek az érzéseit, csak őszintén megosztottam saját Isten tapasztalatomat.

A könyv kikölcsönözető egyházközségünk könyvtárából, ha valaki meg akarja vásárolni, Attila atya segít ebben.

Király József

0 válaszok

Hagyjon egy választ

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük