Karácsony a felnőtt katekézis csoportban

Nyújtózik a gyertyaláng az asztal közepén, zsolozsma felel az esti harangszóra. Békesség árad a közösen mondott imából, ritmusának végtelen nyugalmában tovatűnnek a hétköznapok, s csak a pillanat a jelenvaló, amikor egész lényünkkel Isten felé fordulunk.

Négy esztendeje kezdődnek így a szentmise utáni csütörtök esték a plébánia nagytermében: az Attila atya által vezetett Biblia-iskola 2014. január 9-én tartotta első foglalkozását. Közel három és fél éven át a Szentírás kincsei álltak az elmélkedések középpontjában, tavasz óta pedig egyházunk történetét tanulmányozzuk a felnőttkatekézis keretében.

A liturgia, a tanítás és a tanúságtevő élet témaköréhez kötődő szövegeket plébánosunk olvassa fel és értelmezi. Az első századok tanításainak üzenete felragyog az elmélkedés nyomán, s tükrözi korunk egyházát és saját hitéletünket is. Olykor egy nagyobb lélegzetű szakasz gondolatvilágában mélyedünk el, mondatról mondatra fürkészve annak jelentéstartalmát, máskor már néhány sor is elindít egy egész órányi gondolatfolyamot. Mert hamarosan kérdések, vélemények és személyes tanúságtételek kapcsolódnak az elmélkedéshez: számtalan irányból tekintünk a fény felé.

Immár kétezer év történelme, kultúrája és a magunk élete tárul fel előttünk a krisztusi világosságban – van hát mit látnunk! Az árnyat éppúgy, mint azt, amire a fény vetül. Egykor még csendek szőtték át a beszélgetést, mely aztán plébánosunk szavai által kapott újabb és újabb lendületet, az utóbbi időben viszont már egymást követik a hozzászólások. Útban a fény felé összekapaszkodó, egymást kiegészítő és erősítő gondolatok. Sokféleségükben is egyek, Pál apostol szavainak üzenetét hordozók (vö. 1Kor 12,12-14).

Minden bizonnyal megújulást hoznak életünkbe, formálják istenkapcsolatunkat. Hiszen amiről olvasunk és elmélkedünk, azt életre is váltjuk: a plébániai események megbeszélése, a betegekről és a távollévőkről való érdeklődés, születés- és névnapi köszöntők hangzanak el hétről hétre a gyertyaláng körül.
Vajon milyen lenne a világ, ha a közös imádság, a hitbéli ismeretek és a személyes hittapasztalatok áldott találkozására mindannyian rácsodálkozhatnánk?
Péterffy Gabriella

0 válaszok

Hagyjon egy választ

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük