Itt tart az Erzsébet-templom tetőszerkezetének felújítása

2023. április 26-án délután 5 órakor gyülekeztünk a Szent Erzsébet templom előtt, főtemplomunk tetőszerkezetének felújítása kapcsán Valkony Károly (Karcsi) építész tervező, plébániánk műszaki ellenőre és a fővállalkozó kivitelező, Gyömbér László által vezetett bejárásra és tájékoztatásra várva.
Karcsi nagy örömére a bejáráson Attila atya és a képviselő testület tagjai, valamint kísérőik vettek részt, kb. 15 fő.

A templom tetőszerkezet felújításának előkészítése több évre nyúl vissza, kezdve szakértői munkával és engedélyezési tervek készítésével. Mind az előkészítési, mind a tervezési munkában Karcsi vett részt, ezért is kérte fel a plébánia a kivitelezési munkák műszaki ellenőri feladatainak ellátására.

A bejárás kezdetén Gyömbér László kivitelező bemutatkozott, elmondta több egyházi épület és templom felújítási munkáiban vettek részt a Püspökség megbízásából. A rövid bemutatkozás után a tetőtérbe vezető lépcső keskenysége miatt turnusokban tudtunk felmenni. A tetőtérbe jutva világos térbe értünk. A vasbeton héj födém szerkezet íves tetején álltunk.

Karcsi ismertette az eddig elvégzett munkákat. Elmondta, hogy a régi cserép fedés lebontása után a kivitelezési munkák alatt tetőfóliával védik a templom szerkezetet. Ez a fólia, bár nem lenne okvetlenül rá szükség, fennmarad az új cserépfedés alatt is, részben védi majd a tető tartószerkezetét, a templom födém szerkezetét a csapó eső és porhó ellen.

A tetőlefedés visszabontása után derült ki, hogy az egész tetőszerkezet kb. 20 cm-el a templom tengelyhez képest elmozdult korábbi kivitelezési hiba miatt. A kivitelező hevederekkel fokozatosan visszahúzta a tetőgerincet.

A templom fő hajója és a kereszthajó találkozásánál megmutatta azt a két új székállást és a beépített acél tartószerkezetet, amelyekre a régi tetőszerkezet megerősítése miatt volt szükség. Az itt meglevő a két régi székállás kötőgerendái a rájuk eső igénybevételeket nem bírva, meghajoltak és ráterheltek a templomhajó födém szerkezetére. Azonban a tetőszerkezetből adódó többlet súllyal a födém 8 cm vastag vékony vasbeton héjszerkezete nem terhelhető, ezért kellet gondoskodni új székállásokról és az azokat hordozó acél szerkezetről, mely a terheket veszi azt át. A két régi kötőgerenda még hevederes rögzítés alatt van, de a kivitelezés után erre már nem lesz szükség.

A meglévő, a javított és új tetőszerkezeti elemek színben térnek el egymástól. Az új szerkezeti elemek zöldek a gomba és lángmentesítő áztatás miatt. Bemutatták az új kötések rögzítésre szolgáló fém elemet. Az előzetes faanyag vizsgálat és a megerősítési terv szerint további elemek is javításra, cserére kerülnek a tetőfedést megelőzően.

Az új cserépfedés súlya kb. 2/3-dal kevesebb lesz, mint a régi cserépfedésé, ezzel is csökken a tetőszerkezetre eső teher nagysága. A horgany-bádog tetőbevilágítókat leszedték, elszállították felújításra. Mind a 6 darab visszakerül eredeti helyére felújított állapotban.

Attila atya a templom födémszerkezetének hőszigetelését is kérte. Korábban voltak próbálkozások az oltár fölött, de az ide leterített kőzetgyapot paplan saját súlyánál fogva lecsúszott. Ez most elbontásra kerül. Helyette az egész templomtér felett olyan megoldás fog születni, mely a héj szerkezet formáját teljes egészében felveszi. Pormentes felületre, fújt technológiával 12 cm vastag hőszigetelő habot terítenek. A kivitelezővel beszélgetve, ez olyan habszerkezet, mely a kifújást követően 12 másodperc! múlva megszilárdul. A födém ugyan a továbbiakban sem lesz járható, de az épületszerkezeti elemek megközelítésére pallókat helyeznek el.

A kivitelező elmondta, hogy a két fiók torony faszerkezetét is gomba és kártevő mentesítik. Erre kémiai megoldást alkalmaznak speciális, biológiai alapú gél réteg felvitelével.

Közben kisebb csoportos beszélgetések is folytak.

Összességében mindannyian megelégedéssel, mosolyogva távoztunk érezve műszaki ellenőrünk, Karcsi és kivitelezőnk, Gyömbér László szakmai tudását és tapasztalatát. Mint jó gazdák kötelességünk jó kézben és karban tartanunk plébániánk épületeit, megőriznünk elődeink örökségét és megtartanunk az utókornak!

Izgatottan várjuk a leglátványosabb befejező munkát, a tetőfedést, mely a jövő hónap közepére időjárástól függően fog befejeződni!
Köszönjük a bejárást a szervezőknek! Munkájukhoz jó egészséget, Szent Borbála és Szent József áldását kérjük!

Szojka Emese

0 válaszok

Hagyjon egy választ

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük