Ilyen volt a 2018-as évünk

Plébániánk Képviselőtestületének március 11-én megtartott gyűlésén elfogadásra került a 2018. évi zárszámadás, melynek főbb számai 1000 Ft-ban és kerekítve a következők:

Bevételek:
– hozzájárulás az plébánia fenntartásához: 5.480
– perselybevétel: 5.627
– stóla, stipendium: 2.384
– adomány: 1.956
– temető (sírhelymegváltás) bevétele: 12.881
– ingatlan értékesítés illetve -bérbeadás: 16.641
– EMMI és SZMJV pályázatból: 13.460
– Újszegedi Szent Erzsébet Alapítványtól: 365

Kiadás:
– plébános, lelkész és kisegítők illetménye: 5.012
– alkalmazottak bére és járulékai: 17.197
– plébániai étkezés: 1.179
– útiköltség: 309
– rendezvények és hitoktatás dologi kiadásai: 665
– közüzemi díjak: 5.252
– iroda, adminisztráció, kommunikáció: 414
– temetőfenntartás, urnafal-építés: 6.758
– templomok és plébániaépület karbantartása: 6.260
– Közösségi Ház felújítása: 10.460
– plébániai közösségek, rendezvények: 704
– rászorulók támogatása, karitász: 472
– bankköltség 475

A részletes és pontos kimutatást a Képviselőtestületi tagok láttuk és egyhangúan elfogadtuk, továbbá a 2019. évre szóló költségvetési adatokat az egyházmegyéhez jóváhagyás céljából eljuttattuk.
A Képviselőtestület Gazdasági Bizottsága

A fenteket áttekintve megállapíthatjuk, hogy a plébániánkon folyó hitélet (ez a legfontosabb – minden ezt a célt szolgálja!) anyagi feltételei rendben vannak. Köszönhető ez elsősorban a hívek adományainak, és az alkalmilag elnyert pályázati forrásoknak. A 2018-as esztendőben állami forrásokból mintegy 8 M Ft-ot, míg Szeged MJV Önkormányzattól 2 M Ft-ot nyertünk épületeink karbantartására. (Amennyiben többet költöttünk, az a korábbi évek maradványiból vált lehetővé.)

A Képviselőtestületi ülésen tárgyaltunk arról, hogy szükségessé vált az Erzsébet-templom tetőszerkezetének felújítása. Első lépésként elkészült Kakuszi Norbert a szakértői véleménye. Továbbá a templom fűtésének korszerűsítéséről is konkrét terveink vannak.
Jó úton halad az üvegablakok művészi restaurálása: miután ősszel a Szent Gellért és a Szent Istvánt ábrázoló elkészült, tavasszal újabb kettőt, a Szent Pál és Szent Péter felújítását végzi Bodó Jenő és Bánvölgyi László mesterek.

Szeretnénk továbbá, hogy húsvétig elkészüljön a belső megvilágítás korszerűsítése is, ami egységesebb, művészibb fényhatásokat eredményez – ennek megtervezését és megvalósítását Dabis Jenő villanyszerelő mesterre bíztuk.
Ne feledjük, hogy a plébániák rendszeres támogatást sem államtól, sem felettes egyházi hatóságuktól (konkrétan a Szeged-csanádi Egyházmegyétől) nem kapnak. Így tehát a hívek önkéntes adományaiból kell nemcsak az épületeket fenntartani, hanem a papok és munkatársaik tisztes fizetését és járulékait kigazdálkodni.

Itt jegyezzük meg, hogy plébániánk fenntartásához rendszeres adományokra van szükségünk, amely a nettó jövedelem 1%-a (ez havi 1000-1500 Ft). Ez az összeg a plébániai irodán befizethető vagy banki átutalással teljesíthető: OTP 11735005-20505002-00000000.
E száraznak tűnő beszámoló végén Szent Pál apostol szavait idézem: „Isten a jókedvű adakozót szereti”.
Thorday Attila, plébános

0 válaszok

Hagyjon egy választ

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük