Házszentelési imádság

Házszentelési imádság

(mindenki) Az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében. Amen.

(családfő) Békesség e háznak!

(mindenki) és minden lakójának!

(családfő) Látogasd meg, kérünk, Istenünk, ezt a hajlékot, és az ellenség minden cselvetését messze űzd tőle! Szent angyalaid lakjanak benne, akik minket békében őriznek; és áldásod legyen mindig rajtunk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.

(családtag) Szentlecke Szent Pál apostolnak a Kolosszeiekhez írt leveléből:

„Mint Isten szent és kedves választottjai, öltsetek magatokra szívbeli irgalmat, jóságot, alázatosságot, szelídséget és türelmet. Viseljétek el egymást és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza van a másik ellen. Amint az Úr megbocsátott nektek, ti is úgy tegyetek! Mindezen felül pedig szeressétek egymást. Krisztus békéje uralkodjék szívetekben, hiszen erre vagytok hivatva. Legyetek hálásak. Éljen bennetek elevenen Krisztus igéje. Tanítsátok és intsétek egymást nagy bölcsességgel. Énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent dalokat az Istennek. Bármit szóltok és tesztek, mindent az Úr Jézus nevében tegyetek s adjatok hálát általa Istennek, az Atyának.” – Ez az Isten igéje!

(mindenki) Istennek legyen hála!

(családfő) Segítségünk az Úr nevében,

(mindenki) aki az eget és a földet alkotta.

(családfő) Könyörögjünk!

Mindenható Urunk, Istenünk! Áldd meg  ezt a hajlékot. Lakjék benne egészség, tisztaság. Kérünk maradjon meg szent áldásod ezen a lakáson és minden lakóján, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.

Kérjük, testvéreim, a mennyei Atyát, hogy a Szent Család legyen példája családunknak:

(családtagok sorban:)

  1. Oltalmadba ajánljuk otthonunk minden lakóját (név szerint… ) – áldj meg minket, hogy egészségben, békében és szeretetben éljünk!

(mindenki) Kérünk, Téged, hallgass meg minket!

  1. Oltalmazd családunk minden tagját – távollevő rokonainkat is –, hogy hűségesek maradjunk Hozzád, és semmi baj vagy megpróbáltatás ne szakítson el minket egymástól és Tőled!
  2. Add meg, hogy otthonunkba lépő vendégeinket a tőled tanult szeretettel tudjuk fogadni!
  3. Munkánk és tanulásunk által alakíts bennünket, hogy a világban mindenütt a te szeretetedről tegyünk tanúságot!
  4. Tedd eredményessé munkánkat, oszlasd el anyagi gondjainkat, szenteld meg örömeinket; a szomorúság és szenvedés óráiban pedig vigaszunkat találjuk meg Tebenned!
  5. Add, Urunk, hogy elhunyt hozzátartozóink elnyerjék szeretetük jutalmát, a színről színre látás örök boldogságát!

(családfő) Most bizalommal forduljunk mennyei Atyánkhoz azzal az imádsággal, amit az Úr Jézustól tanultunk: Mi Atyánk…

(családfő) Mindenható, örök Isten, te példaképül adtad nekünk a Szent Családot, amelyben isteni Fiad, a mi Jézusunk, földi életében felnövekedett. Add, hogy a családi élet szent legyen, és így elnyerhessük a földi és az örök boldogságot, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.

Az Úr áldjon meg, őrizzen, és vezessen el bennünket az örök életre!

(mindenki) Az Atya,a Fiú, és a Szentlélek. Amen.

A járványveszélyre való tekintettel idén ne a papjainktól várjuk, hogy végig járják a hívek otthonait, hanem lehetőség van arra, hogy az egyazon háztartásban élők közös imádságukkal megszenteljék otthonukat. Lehetőleg olyan alkalommal tartsuk az imádságot, mikor mindenki otthon van és bekapcsolódik. Vállalja el valaki a családfői, az olvasó, illetve a könyörgéseket felolvasó szerepét. Szép, amikor gyertyát is gyújtunk erre az időre és azt vesszük körbe.

Erre készülve már az előző napokban kérhetünk a templomi sekrestyében a Vízkereszt ünnepén (január 6-án) megszentelt vízből (1-2 dl-t), hogy otthonunkat és minden ott lakót az alábbi imádság közben – keresztségünkre emlékezve – meghintsünk vele.

A házszentelési imádságot követően szoktuk a bejárati ajtó szemöldökfájára írni az évszámot és a „Christus Mansionem Benedicat = Krisztus áldja meg e házat!” kezdőbetűit ily módon:

20 + C + M + B + 21

0 válaszok

Hagyjon egy választ

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük