Keresztség

A keresztség szentsége eltörli a bűnöket, Isten gyermekévé és az Egyház tagjává tesz. A keresztségben nevet és védőszentet kap a megkeresztelt. Más szentségek csak a keresztség után vehetők fel.

Gyermek keresztelése esetén legalább a szülők egyikének kell kérni, lehetőleg a lakóhely szerint illetékes plébánián, de megfelelő okból kérhetik más plébánián is.

A szülők és keresztszülők a gyermekeresztelés előtt a helyi lelkipásztorral a keresztséget előkészítő megbeszélésen vesznek részt (ennek alkalmas idejét a jelentkezéskor tisztázzák).

A kereszteléshez szükséges, hogy legalább az egyik szülő vállalja a gyermek katolikus nevelését. Keresztszülő lehet az a 16. életévét betöltött személy, aki alkalmas, és szándékozik is ezt a tisztséget viselni; aki katolikus, megbérmált és az oltáriszentséget már magához vette, a hithez és a vállalandó tisztséghez méltó életet él; amennyiben házas életet él, azt egyházilag rendezett módon teszi (katolikus esküvője volt). Ha a keresztelést végző pap nem tud meggyőződni a keresztszülők alkalmasságáról, saját plébánosuktól kér keresztszülői igazolást.

Aki a keresztszülőség feltételeinek nem felel meg, azt tanúként lehet bejegyezni az anyakönyvbe; ha nincs keresztszülő, akkor a tanú jelenléte is elegendő a keresztség kiszolgáltatásához.

Ha a szülők egyike sem katolikus, de mégis a katolikus keresztelést kérik gyermekük számára, meg kell jelölniük olyan személyt, aki a gyermek katolikus nevelését vállalja, és a keresztszülőség feltételeinek megfelel, a gyermekkel azonos településen lakik, és segíteni fogja katolikus nevelését.

A felnőtt jelentkezőt (katekumen) személyesen és gondosan készítjük fel a beavatás szentségeinek (keresztség, bérmálás, első szentáldozás) felvételére, amely rendszerint húsvétkor történik. A felkészülés a keresztény életbe való fokozatos bekapcsolódást is megkívánja. Ezt segíti a katekumen-csoportba való bekapcsolódás. (link).

Elsőgyónás (bűnbánat szentsége) – Elsőáldozás (Oltáriszentség)

A gyónásban Isten megbocsátja elkövetett bűneinket, segítséget ad, hogy jobbá váljunk. Fontos, hogy rendszeresen végezzünk szentgyónást! Isten azokat is várja megbocsátó szeretetével a bűnbocsánat szentségében, akik már régen nem részesültek benne!

Az elsőáldozó az Oltáriszentséget, Krisztus Testét veszi magához. Ez a szentség a lelki fejlődés, a keresztény élet folyamatos segítője, ezért helyes tiszta lélekkel, felkészülten, az elsőáldozást követően továbbra is rendszeresen áldozni.

Az Egyház szándéka szerint a hitoktatásban már 2 éve folyamatosan részesült, mintegy 9-10 éves gyermek járuljon elsőgyónáshoz és elsőáldozáshoz. A felkészülésre jelentkezni a plébánián vagy az iskolai katolikus hitoktatónál lehet. (link az elsőáldozásról szóló cikkhez és fényképekhez)

Felnőttek elsőáldozása és elsőgyónása: Aki meg van keresztelve, egyéni helyzetének megfelelő felkészítés után járulhat e szentségekhez.

Az elsőgyónást már elvégzetteknek gyónni lehet minden katolikus templomban a helyi szokásoknak megfelelő időpontokban, általában a vasárnapi szentmisék előtt fél órával.

Napjainkban a lisztérzékenyek szentáldozása is megoldott, mert számukra is megfelelő ostyát használunk (praktikusan: a szentmise kezdete előtt a sekrestyében kell bejelenteni az igényt, a szentáldozáskor pedig a sor végén kell állni, hogy az áldoztató a megfelelő edényből adhassa a szentostyát, melyet a többitől elkülönítve tárolunk).

Felkészülés a szentgyónásra, valamint lelkitükör innen érhető el (link).

Amikor lelkiismeretedet megvizsgálod, fontos, hogy a szerető Isten jelenlétébe helyezed magad. Ő, aki megbocsátotta Zakeus csalásait, Magdolna paráznaságát, a jobb lator lopásait és talán a gyilkosság bűnét is, hogyne bocsátana meg neked is! Ő szeret téged és segíteni akar neked! Fogadd szívedbe bocsánatát és bocsáss meg magadnak is, hogy nem tudtál olyan lenni, amilyen szerettél volna.
Mi legyen a mérték, amihez újra és újra hozzá méred az életedet? Lehet a tízparancsolat is, de mi az Újszövetségben élünk, ezért jobb, ha a szeretet főparancsához méred az életedet. Mert ha Jézus követője vagy, nem elég azt mondani: „nem loptam”, hanem meg kell vizsgálni, „adtál-e” a rászorulóknak. A szeretet arra késztet, hogy mindennap tedd a jót, légy segítőkész környezeted felé. Az alábbi lelkiismeret-vizsgálati pontok a szeretet köré csoportosulnak.
Milyen mértékben szereted Istent, embertársaidat és önmagadat? Az erre a kérdésre adott válasz dönti el, hogy boldog vagy-e, tudsz-e másoknak boldogságot adni és végül, hogy örökre boldog leszel-e Isten Országában.
Jézus olyan szeretetről beszél, amely teljes szívből, minden erőből és teljes elméből való (Lk 10,27) Ez azt jelenti, hogy minden erőt, figyelmet, akaratot össze kell szedni, hogy a szeretet ne csökkenjen, hanem mindennap megvalósuljon, sőt növekedjen az életedben. Ez mutatja meg, hogy jó édesanya, jó mérnők, jó földműves, jó munkás, jó szerzetes, jó pap vagy-e. Mert ha a legfontosabb hiányzik belőled, semmit sem ér az életed (1Kor 13,2) és minden fáradozásod hiábavaló!
Lelkiismeret-vizsgálat – Kérd a Szentlélek világosságát, hogy fölismerd bűneidet (nem keresve mentő körülményeket) és, hogy igazán meg tudd bánni azokat (a megváltozás szándékával)! Nézd végig az életedet és a másokkal való kapcsolataidat, főleg a szeretetparancs szerint: mert a szeretet a mi Urunk, Jézus Krisztus főparancsa (Mt 22,37); mert a szeretet elfogadása és tovább ajándékozása személyiséged kulcsa; mert a szeretet boldogságod forrása; mert a tettekben megnyilvánuló szeretet az utolsó ítélet mércéje (Mt 25,31-46).

• Ha igazán szereted az Urat, vajon figyelsz-e rá napi elfoglaltságaid közben?
• Szívesen beszélgetsz-e Vele a napi imáidban? Megteszed-e azt, amit kér tőled?
• Igyekszel-e örömet szerezni Neki? Kéred-e vezetését, tanácsát, segítségét?
• Mi életed alapvető irányultsága: szeretetből fakadó, folyamatos ajándékozás vagy önzésből fakadó folyamatos szerzésvágy, birtokolni akarás?
• Tudsz-e jószívű türelmes, segítőkész lenni a körülötted élő emberek iránt?
• Tiszteled-e feleséged/férjed, gyermekeid, barátaid személyiségét, szabadságát, vagy szeretnéd rabságban tartani őket, akaratodat érvényesíteni fölöttük? Törekszel-e gyermekeidnek örömet szerezni?
• Ha megbetegszik valaki, törődsz-e vele, segíted-e vagy talán elmenekülsz tőle?
• Elfogadod-e önmagadat? Nem élsz-e vissza testi adottságaiddal és képességeiddel: túlzott szellemi- és fizikai megterhelés, túlzott szexuális érdeklődés (filmek, újságok, tévé, video, stb.), túlzott étel-, ital-, kávéfogyasztás, dohányzás? Szereted- e magadat annyira, hogy megfelelő mértékben pihensz, dolgozol, elkerülöd a lustaságot és a túlzott tévénézést?
• Szereted-e magad annyira, hogy gondoskodsz képességeid, személyiséged fejlődéséről, egészséged megőrzéséről? Milyen a keresztény értékrended? Kész vagy-e arra, hogy a teljes szexualitást csak a házasságon belül éld meg? Szexuális vágyaidat a lélek uralma alatt tartod-e, törekszel-e magasabb szintre emelni a szolgáló szeretet, imádság, alkotás és önmegtagadás által?
• Hálát adsz-e rendszeresen imádságaidban Istennek azokért az ajándékokért, amelyeket Tőle kaptál?
• Van-e benned neheztelés, harag, elutasítás családod vagy rokonságod egyes tagjai iránt?
• Önmagaddal szemben van-e benned harag, elutasítás, önvád, kicsinyhitűség?
• Figyelsz-e a másik emberre? Elkerülöd-e a csúnya beszédet, hazugságot, megszólást, éles kritikát? Visszaélsz-e mások bizalmával? Féltékenységgel, lopással, veszekedéssel megbántasz-e másokat?
• Ha igazán szereted a másik embert, keresed-e az alkalmat, hogy szolgáljad, segítsed, vigasztaljad, megerősítsed? Ha lelki problémái vannak, van-e időd meghallgatni őt?
• Észreveszed-e fájdalmait, örömeit? Van-e benned vendégszeretet? Együttérzel-e vele szomorúságában?
• Anyagilag segíted-e azt, aki szükséget szenved?
• Előfordult-e, hogy elutasító, lekezelő, rosszindulatú, irigy, gúnyolódó voltál valakivel szemben?
Vizsgáld meg, mi az a terület, ahol szeretetvágyad sérülést szenvedett!
• Lehet, hogy nem kaptál elég figyelmet, megértést, szeretetet szüleidtől, testvéredtől, barátaidtól?
• Esetleg csalódást okoztak, lenéztek, kigúnyoltak, mellőztek, nem ismerték el értékeidet?
• Lehetetlen alaknak, csúnyának, bolondnak mondtak, aki nem viszi semmire az életben?
• Kérd gyógyulásodat ezekre vonatkozóan Jézustól, aki szeret és értékesnek tart téged!
Vizsgáld meg a gonosz lélek hatásait is életedben!
• Van-e valami, ami megkötözi lelked szabadságát: divat, evés-ivás, szex, pénz, siker, okkult játékok vagy tanfolyamok: reiki, jóslás, szellemidézés?
• Vannak-e hosszabb lehangolódásaid, félelmeid, szorongásaid, nyugtalan álmaid?
• Vannak-e hamis vallási hiedelmek benned: reinkarnáció, stb.?
• Kérd Jézustól szabadulásodat!
Milyen területen tudnál azonnali, konkrét lépéseket tenni lelki szabadságod érdekében?
• Például valakitől bocsánatot kérni, a házasságon kívüli/előtti szexuális kapcsolatot abbahagyni, evést-ivást mérsékelni, tévét ritkábban nézni, stb.? Helyes értékrendet és napirendet felállítani? Akivel szemben eddig elutasító voltál, irányában az elfogadás első lépéseit megtenni?

Előzetes meggondolások

1. Hogy a gyónást mint fölösleges terhet, vagy mint szabadulást éled meg, az nagy mértékben függ attól, hogy a hogyan készül fel rá. Ezért az alábbiakban szeretnénk egy-két szempontot adni a felkészüléshez. A keresztény ember számára fontos, hogy időről időre felülvizsgálja merre tart az élete, és szükség esetén irányt változtasson. Az egyházi év bizonyos szakaszai (nagyböjt, advent), egyes programok (lelkigyakorlat) vagy az élet nagy eseményei (házasságkötés, gyermek keresztelése, első áldozása) kézenfekvő alkalmat kínálnak ehhez.
2. Sokan azt mondják: „nincs mit meggyónnom”. Az itt következő felkészülési gondolatok azon alapulnak, hogy nem magamat vizsgálom, hanem megkérem Istent: „vizsgálj meg Te engem, mutasd meg, milyennek látod az életemet!” Ha csak a saját szemüvegemen keresztül ítélem meg magam, igen könnyen helytelen képet fogok látni.
3. A felkészülésre szánj egy órát (a következő három lépésre 20-20 percet). Maradj egészen egyedül Istennel, ahol sem csengő sem telefon nem fog zavarni. Ez alatt az idő alatt ne hallgass zenét sem. Ülj le egy üres asztalhoz, és végy magadhoz egy teljes bibliát, de legalább egy Újszövetséget. Legyen kéznél papír és ceruza is.

Első lépés
Ne feledd el jótéteményeit! Légy hálás, mert az bizalmat szül

1. Kezdetnek olvasd illetve imádkozd el a 103. Zsoltárt! Lassan, nyugodtan imádkozz, hogy a szíved is hallja amit olvasol. Állj meg azoknál a mondatoknál amelyek megérintenek.
2. Végy egy darab papírt és írd a tetejére: „Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el jótéteményeit!” (Zsolt 103,2)
3. Kérd az Urat, hogy mutasson meg neked mindent, ahol az elmúlt időben (utolsó gyónásod óta) jó irányban változtatott téged.
4. Ezeket a felismeréseket írd fel a papírra, lehetőleg minél konkrétabban.
5. Olvasd közben újra meg újra a 103. Zsoltárt, különösen azokat a helyeket, amelyek jobban megérintettek.
6. Adj hálát Istennek, minden egyes dologért, ahol pozitív változást tapasztaltál. Adj hálát azokért az emberekért is, akik ebben segítettek és melletted voltak.
7. A hála által erősödik a bizalmad. Könnyebben elhiszed, hogy Isten az életednek azokat a területeit is meg tudja változtatni, ahol most még sötétség van.

Második lépés
Megbocsátja minden bűnödet

Itt a bűneidről van szó.
1. Bár a bűneidről van szó, mégse gondolj a rájuk ebben a második részben, hanem azt gondold végig. Hogy mennyire szeret az Isten. Engedd, hogy az Isten szeretete egész mélyen megérintse és átitassa a szívedet.
Ha az ablakpárkány foltos, azt a leginkább akkor látjuk, amikor besüt a nap. Egy ének hangzik valahogy így: „Az Isten szeretete olyan, mint a napsugár”
2. Végy egy újabb papírt, és a tetejére írd fel: „Vizsgálj meg Istenem és ismerd meg szívemet, tégy próbára és ismerd meg utjaimat, lásd, vajon a gonoszok útján járok-e, és vezess az örökkévalóság útján engem”(Zsolt 139,23-24)
A szívedről, a gondolataidról, az utadról, az életed alakulásáról van szó.
3. A következő 20 percben olvasd el újra meg újra a tékozló fiú történetét (Lk 15,11-32). Figyelj az apára, hogyan viselkedik a fiaival. Isten ugyanígy szeret téged!
4. Imádkozd közben többször: „Vizsgálj meg Istenem”, és kérd Őt, hogy tényleg vizsgáljon meg.
5. Írj föl minden bűnt egész konkrétan, amelyet Isten megmutat neked, még a legkisebbeket, legjelentéktelenebbnek tűnőket is!
6. A 20 perc végén írd az oldal végére Isten ígéretét: „Ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igazságos, hogy megbocsássa a bűnöket és megtisztítson minket minden gonoszságtól”(1Jn 1,9)
7. Ha az életedet Isten fényében látod, talán szégyen vagy megtörtség vesz erőt rajtad. Ez jól van így hiszen Isten „a töredelmes és alázatos szívet nem veti meg” (Zsolt 51,19; Iz 57,15) Isten szeret téged mindenek ellenére!

Harmadik lépés
Minden sebedet meggyógyítja

A lelki sérüléseidről van szó.
1. Vannak lelki sérüléseid, amelyeket mások okoztak, de olyanok is, amelyeket magadnak köszönhetsz. Ezek a sérülések a legkisebb gyermekkorba is visszanyúlhatnak, de még ma is azonnal vérezni kezdenek, ha valaki ezeket a sebzett pontokat megérinti. Sokszor egy ilyen lelki seb az oka annak, ha bizonyos helyzetekben helytelenül viselkedsz, pedig harcolsz ellene.
2. Az Úr nemcsak meg akarja bocsátani a bűneidet, hanem meg akar gyógyítani minden sérültséget, ezeket a lelki sebeket is.
3. Olvasd el: 1Sám 1,1-20. Az Isten megengedte, hogy Annának ne legyen gyermeke. Újra meg újra megalázza őt Fehenna, mindig a legszentebb pillanatokban, amikor a család az áldozatát az oltárra viszi. A 10. versben ezt olvassuk: „keseredett volt a szíve” Anna kiönti a szívét Istennek és, Ő meggyógyítja. A 18. versben ezt olvasod: „Azzal elment az asszony a maga útjára. Evett, és az arca többé bánatosra nem változott.”
4. Kérd Istent, hogy mutassa meg ezeket a sebeidet. Ha felfedezel ilyeneket, írd fel őket egy papírra.
5. Olvasd el közben még egyszer a 103. zsoltárt, időzz el azoknál a verseknél, amelyek segítenek abban, hogy tekintetedet a szerető és gyógyító Isten felé fordítsd.

Megvallottam neked a bűneimet…

Megvallásról van szó…
1. A pszichológusok szerint, amit nem mondunk ki, az nem fog meggyógyulni. A 32. zsoltár így fejezi ki ez a tapasztalatot:„Boldog, akinek gonoszsága bocsánatot nyert, és akiknek bűne el van takarva. Boldog az, akinek az Úr nem tudja be vétkét, s akinek lelkében nincsen csalárdság. Amíg hallgattam, csontjaim megöregedtek, s egész nap jajgattam. Mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed, ellankadt erőm, mint a nyár hevében. Megvallottam előtted bűnömet, gonoszságomat el nem rejtettem. Elhatároztam: »Megvallom magam ellen hűtlenségemet az Úrnak.« És te vétkem gonoszságát megbocsátottad.”
2. A gyónásban öntsd ki bátran a szívedet Istennek:
• a hálában
• bűneid megvallásában
• gyógyulás kérésében
A felkészülés minden pontjára térj ki a beszélgetésben. Nyugodtan magaddal viheted a jegyzeteidet is, amiket készítettél.
3. A gyóntatód Krisztusra irányítja figyelmedet, aki a te bűneidért is meghalt a kereszten és végső szava ez volt: „Beteljesedett!”
Istentől kapott hatalmánál fogva feloldoz téged a bűneid alól, és megjelöl a megbocsátás pecsétjével. Hálát ad veled Istennek, akinek irgalmassága nagyobb minden bűnünknél.
Végül imádkozni fog veled gyógyulásért.
4. Fogadd Isten megbocsátó szeretetét. Ezt a leginkább azáltal teheted, ha hálát adsz azért, hogy megbocsátott neked. A köszönet azt jelenti: elfogadom a bocsánatot.
5. Kérd, hogy Isten mutassa meg neked, ha jóvá tehetsz valamit. Ezt lehetőleg tedd meg azonnal!

1. Köszönés
DICSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!
(Pap: Mindörökké Amen)

2. Keresztvetés
AZ ATYA A FIÚ ÉS A SZENTLÉLEK NEVÉBEN.
GYÓNOM A MINDENHATÓ ISTENNEK ÉS NEKED LELKIATYÁM, HOGY LEGUTÓBBI GYÓNÁSOM ÓTA EZEKET A BŰNÖKET KÖVETTEM EL:

3. Mikor gyóntam utoljára?
nap, hét, hónap, év
AZÓTA EZEKET A BŰNÖKET KÖVETTEM EL: / vagy
KISKOROM ÓTA EZEKET A BŰNÖKET KÖVETTEM EL:

4. Elkövetett bűneim, mulasztásaim!

LELKITÜKÖR

I. Istennel való kapcsolatom

Imádkoztam rendszeresen? Reggel is? Este is?
Törekedtem-e arra, hogy imádságom összeszedett legyen?
Vagy csak figyelmetlenül imádkoztam esetleg az ágyban fekve?
Olvasom-e néha a szentírást?
Szégyelltem-e mások előtt keresztény voltomat?
Tiszteltem-e az Istennek szentelt személyeket, helyeket, tárgyakat?
Szoktam-e csúnyán beszélni? Káromkodtam-e?
Használtam-e feleslegesen Isten vagy a szentek nevét? Használtam-e durva szavakat?
Részt vettem-e vasárnap a szentmisén? Nem szoktam elkésni?
Dolgoztam-e vasárnap pénzkereső munkát? Igyekeztem-e ünneppé tenni a vasárnapot játékkal, pihenéssel?

II. Embertársaimmal való kapcsolat

Szívesen segítettem szüleimnek, nagyszüleimnek? Meglepem-e néha szüleimet valami apró kedvességgel?
Van-e türelmem az öregekhez? Hallgatok-e tanácsaikra?
Voltam-e udvariatlan, pimasz, szemtelen?
Vigyáztam egészségemre, magam és mások életére és környezetemre?
Viselkedésemmel adtam-e jó példát másoknak? Okoztam-e botrányt? Fogyasztok-e káros élvezeti cikket: alkohol, cigaretta, drog?
Kiálltam-e mindig az élet védelmében a fogantatástól a természetes halálig? Adtam-e tanácsot abortuszra, eutanázia végzésére? Beleegyeztem-e hasonló tettbe? Részt vettem-e verekedésben, leszámolásban?
Gondoltam, néztem, vagy tettem-e szemérmetlent, paráznát?
Néztem-e szemérmetlen filmet, jelenetet, beszéltem-e parázna tettről? Tettem-e magamon, vagy mással valami szemérmetlent? Önkielégítést végzetem-e? Mással voltam-e együtt? Használtam-e óvszert, fogamzásgátló szereket, abortáló tablettákat?
Loptam-e? Kicsi értéket sem? Tudok-e anyagi beosztással élni?
Talált tárgyat visszajuttattam-e a tulajdonosának? Sikkasztottam-e, csaltam-e, elnéztem-e mások ilyen tettét?
Megbízható becsületes vagyok-e? Mondtam rosszat másról (rágalmaztam)? Beszéltem más hibájáról (pletykáltam)?
Ígéretemet mindig megtartottam?
Vállaltam-e mindig tettemért a következményeket?
Törtem-e házasságot? Van-e kétes kapcsolatom?
Nem voltam irigy? Nem kívántam más képességét, tulajdonát?

III. Önmagammal való kapcsolat

Kötelességeimet megfelelően elvégeztem?
Voltam-e torkos, válogattam-e az ételekben? Voltam-e falánk?
Nem voltam önző, vagy durva?
Nem csábítottam valakit rosszra? /lopásra, hazugságra, csalásra/
Kész voltam-e mindig segíteni a másiknak?
Jó példát adtam a másiknak viselkedésemmel?
Eleget sportolok, pihenek?

Miben lettem jobb az Isten segítségével elmúlt gyónásom óta?

Ha mindent bűnömet elsoroltam, akkor azt mondom:
TÖBB BŰNÖMRE NEM EMLÉKSZEM.

5. Meghallgatom a pap szavait
Elégtételt kapok, amit minél hamarabb el kell végeznem.

6. Elimádkozom a bánatimát:
TELJES SZÍVEMBŐL BÁNOM MINDEN BŰNÖMET, MERT AZOKKAL AZ ÚRISTENT MEGBÁNTOTTAM.
ERŐSEN FOGADOM, HOGY ISTEN SEGÍTSÉGÉVEL A JÓRA TÖREKSZEM A BŰNT ÉS A BŰNRE VEZETŐ ALKALMAT ELKERÜLÖM.

7. Az Atya feloldozást ad. Miközben áldást ad keresztet vetek és a végén mondom: AMEN

8. Pap: Magasztaljuk Istent, mert jóságos hozzánk!
Gyónó: MERT ÖRÖKKÉ SZERET MINKET!
Pap: Isten megbocsátotta bűneidet, menj békével!
Gyónó: ISTENNEK LEGYEN HÁLA!

9. Köszönés
DICSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS

Hitoktatás – Katekézis

Fontos, hogy gyermekek és felnőttek egyaránt rendelkezzenek megfelelő szintű ismeretekkel hitükről, vallásukról. Ez hathatósan segíti a keresztény életvitel kialakítását és az egyetemes kultúra megértését.

Kérjük az iskoláskorú gyerekek szüleit, hogy legyen gondjuk gyermekük hitben, való nevelésére. Ennek egyik pillére a vasárnap megünneplése: ideális esetben a szülők elöljárók abban is, hogy a gyerekeikkel együtt vesznek részt a szentmisén. Vallási ismereteket az iskolai katolikus hitoktatás keretében kaphatják meg a gyerekek. A keresztény életvitel kialakítása szempontjából segítség lehet a plébániai csoportokban való részvétel (szkóla-énekkar, ministrálás, bogár-klub, antiochia-közösség, stb.) Ne feledjük Jézusunk szavait: „Engedjétek hozzám a gyermekeket!”.

Az iskolai hitoktatás és a plébániai katekézis rendjéről itt (link) olvashatunk.

Biblia, imakönyvek, és az otthoni felkészülést segítő könyvek kaphatók a katolikus könyvesboltokban. (Szegeden a Korda könyvesboltban, Tisza Lajos krt link) A Biblia mellett a következő műveket különösen ajánljuk (link):

Bérmálás

A bérmálás szentségében megerősít a Szentlélek, hogy hitünket bátran megvalljuk, és hitünk szerint éljünk. Ez a szentség segítséget ad keresztségi fogadalmunk megtartásához.

A bérmálás szentségét maguk a 14 év feletti megkereszteltek kérhetik plébánosuktól, aki felkészítésben részesíti a jelölteket. A bérmaszülő feladata azon lenni, hogy a megbérmált Krisztus valódi tanújaként viselkedjék, és teljesítse ezzel a szentséggel járó kötelességeit.(link a bérmálási ünnepről szóló cikkre és fényképekre)

Ahhoz, hogy valaki a bérmaszülő tisztségét betölthesse, meg kell felelnie a keresztszülőkkel kapcsolatban fentebb leírtaknak, a bérmaszülői igazolás szükségességére a keresztszülőknél leírtak vonatkoznak. Hasznos, ha a bérmaszülőséget arra bízzák, aki a keresztszülői tisztséget viseli. Nem katolikus személy bérmaszülősége nem merül fel, mert a bérmálási anyakönyvbe tanút nem jegyeznek be.

Házasságkötés – házasságrendezés

A házasság szentsége a házasfelek között egész életre szóló és kizárólagos köteléket hoz létre, ezért a házasság felbonthatatlan. E szentség segíti a házastársakat, hogy családi életüket rendezetten, hűségben, Isten akarata szerint tudják élni, a gyermekeket felelősen elfogadják és neveljék.

A szentség kiszolgáltatását azon a plébánián kell kérni, ahol a házasságot kötni akarja a pár. Az esküvő tervezett időpontja előtt kb. 6 hónappal célszerű jelentkezni a plébánián. Ahhoz, hogy a szentség kiszolgáltatható legyen, legalább az egyik félnek latin szertartású katolikusnak kell lennie. Az esketés helyén adnak eligazítást a szükséges adminisztratív kérdésekről. Ha egyik fél sem lakik az eskető plébánia területén, az esketés megengedettségéhez legalább az egyik fél lakóhelye szerinti plébánostól elbocsátó, vagy megfelelő főpásztori intézkedés szükséges. Az esketéshez az egyházmegyei táblázat szerinti „stóla díj” van megszabva, amely templomunkban 30.000 Ft, plusz a templom virágozásának költsége.

„Az esküvői szertartás egy óra – a házasság egy életre szól!” Ennek fényében plébániánkon gondosan megszervezett házasságra előkészítő foglalkozásokat tartunk. Erre jelentkezni január hónapban kell, hiszen februárban indul a vasárnap esténként tartandó sorozat (link a cikkre és fényképekre).

Katolikusok csupán polgári házassága sok esetben – akár hosszú évek után is – rendezhető, érvényes szentségi házassággá tehető – ezt hívjuk házasságrendezésnek.

Betegek szentsége

A betegek szentségét azok a hívek (megkereszteltek) kaphatják, akik betegség vagy öregség miatt veszélyben forognak, ha ez a veszély nem is közvetlen életveszély. A szentség erőt ad a szenvedés elviseléséhez, egyesíti a beteget Krisztus szenvedésével önmaga és az Egyház javára, esetleg hozzásegít a fizikai gyógyuláshoz, mindenesetre a bűnöket megbocsátja, még akkor is, ha a beteg – valami oknál fogva – nem tudta megtenni bűnvallomását, vagyis nem tudott meggyónni.

A halállal nem ér véget életünk, hanem más módon folytatódik, ezért fontos, hogy szeretteink ne haljanak meg a bűnbánat szentsége (gyónás) és a betegek szentsége nélkül.

A betegek lelkipásztori ellátását általában a területileg illetékes plébániák végzik, kórházakban a Kórházlelkészi Szolgálat segítségével.

Plébániatemplomunkban minden évben, a szeptemberi Mária-napok keretében lehetőség van a betegek szentségének közösségi, ünnepélyes felvételére (link a cikkre és a fényképekre)

Temetés

Amikor elhunyt szeretteinket gyászoljuk, gondoljunk arra, amit a temetők bejáratán olvashatunk: Feltámadunk! Örök életünk van.

Ha sikerült gondoskodnunk elhunyt hozzátartozónk szentségekkel való ellátásáról, akkor mindent megtettünk azért, hogy boldog örök élete legyen. Fontos az elhunyt lelki üdvéért mondott szentmise, melyet nem csak a temetéshez kapcsolódva, hanem később is rendszeresen (pl. az elhunyt halálának évfordulóján) érdemes kérni – ez is hathatós segítője örök boldogságának.
A halálozást az elhunyt lakóhelye szerinti plébánián kell anyakönyveztetni. Alapvetően ők az illetések a temetésre is, de lehet máshol is kérni – ez esetben a másik plébánián szabadon dönthetnek, tudják-e vállalni a temetést. A temetésért „stóla díj” fizetendő. (link: az újszegedi temető nyitvatartása: H-P 8-13 óra között, telefon: temető: 20/ 823 2153, és a plébániai iroda nyitvatartási idő: H: 9-12 és 14-16 óra között; K: 10-12 és 14-18 óra között; Sz: 8-12 és 14-16 óra között; Cs: 10-12 és 14-18 óra között; P. 8-12 és 14-16 óra között, telefonszáma 20/ 823 2154)

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az egyházi temetkezést mindig az elhunyt rokonai személyesen intézzék az illetékes plébániai irodán, és ne bízzák különféle temetkezési vállalkozásokra, mert ez esetben az anyakönyvezés gyakran nem történik meg.