A segítségét kérem!

Ne feledjük, hogy a plébániák rendszeres támogatást sem államtól, sem felettes egyházi hatóságuktól (konkrétan a Szeged-Csanádi Egyházmegyétől) nem kapnak. Így tehát a hívek önkéntes adományaiból kell nemcsak az épületeket fenntartani, hanem a papok és munkatársaik tisztes fizetését és járulékait kigazdálkodni. (Itt találja a plébánia 2019-es pénzügyi beszámolóját).

Itt jegyezzük meg, hogy plébániánk fenntartásához rendszeres adományokra van szükségünk, amely a nettó jövedelem 1%-a (ez havi 1200-1800 Ft). Ez az összeg a plébániai irodán befizethető vagy banki átutalással teljesíthető: Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia OTP 11735005-20505002. Szeretettel kérjük azokat, akik átutalással fizetnek adományt vagy egyházi hozzájárulásukat, szíveskedjenek lakcímmel is beazonosítani magukat az átutalás közlemény sorában, mert ennek hiányában sokszor nem tudjuk, hogy két vagy több azonos néven szereplő közül kihez könyveljük a befizetést.

Épületeink szokásos karbantartási munkái mellett az elmúlt évben az Erzsébet-templom fűtési és világítási korszerűsítését tudtuk elvégezni, s idén terveztük a felső festést. Most, hogy a közösségi liturgiák szünetelnek, jó alkalom volna kifesteni plébániatemplomunkat. A vállalkozó kész május végén állványozni, hogy június végére elkészüljön a templom. Ezt a 6 millió forintos beruházást azonban csak akkor vállalhatjuk be, ha ki is tudjuk fizetni. E konkrét célra kérjük a hívek nagylelkű adományait a Plébánia vagy az Alapítvány számlájára – „templomfestésre” megjegyzéssel.

Az Újszegedi Szent Erzsébet Alapítvány bankszámlaszáma OTP 11735005-20515685 , az adó 1%-ának felajánlása céljából az adószám: 18474165-1-06 

Végül Szent Pál apostol szavait idézzük: „Isten a jókedvű adakozót szereti” (2Kor 9,7).